środa, 10 maja 2017 18:53

Prezydent z absolutorium i sugestiami od radnych

 
Prezydent z absolutorium i sugestiami od radnych fot. Rafał Wichniewicz

Wykonanie budżetu za miniony rok ocenione zostało przez większość radnych pozytywnie. Część z nich, mimo iż wywoływała długie dyskusje, i tak zagłosowała za jego uznaniem. 

Tradycyjnie w drugim kwartale każdego roku, przed samorządowcami przedstawiane jest rozliczenie finansowe za ubiegły rok. Radni miejscy mieli okazję się mu przyjrzeć na Komisji Rewizyjnej, a teraz przyszła okazja na wyrażenie opinii wszystkich stron. Najpierw jednak przed działaczami z całego roku rozliczyła się skarbnik Ewa Gawrych, a następnie głos zabrał Tomasz Budasz, który skierował się z obszernym podsumowaniem działań podjętych w 2016 roku. Mimo iż spotkało się to później z nieco rozwlekłą wymianą zdań w sali, to jednak skutecznie zmierzano do meritum posiedzenia. Po przedstawieniu sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego Michała Glejzera, przekazano także iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec tego poszczególne kluby przedstawiły swoje opinie.

- Wielokrotnie analizowaliśmy sprawozdanie budżetu w naszym klubie, także w trakcie komisji. Budżet, który my uchwaliliśmy rok wcześniej, zaproponował nam prezydent i my, jako rada, nadzorujemy wykonanie jego i uchwał. Nie kierujemy się względami politycznymi i dzisiejsza sesja powinna być merytoryczna pod względem wykonania budżetu. Pan prezydent wykonał go w tym roku zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które były też zawarte w budżecie, jak i w trakcie zmian proponowanych w ciągu roku. Opieramy się na fachowcach, którzy w tej ocenie brali udział i myślę tu o Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną - mówił radny Jan Budzyński z klubu SLD stwierdzając iż klub będzie głosował za uchwaleniem absolutorium.

Następnie przyszła pora na klub "Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI": - Jak co roku nie mamy wątpliwości co do legalności i prawidłowości wykonania budżetu, co potwierdza też Izba. Jest to jednak okazja do ocenienia tego, w jakim kierunku idzie miasto i ocenienia jakości wykonanych wydatków. Nie mamy wątpliwości, że są potrzebne, czego przykładem jest ul. Osiniec, ale mamy wątpliwość w kwestii powołania Zakładu Zieleni Miejskiej, co już sygnalizowaliśmy wielokrotnie stwierdzając iż niekoniecznie musi być to najbardziej ekonomiczna i wydajna forma zarządzania zielenią. Niestety nasze obawy się potwierdziły, że wydatki są znacznie wyższe, aniżeli te, o których mówiliśmy na początku. Mówimy też o polityce mieszkaniowej, że być może powolnie następuje proces prywatyzacji. Mówimy, że cieszymy się iż deficyt nie jest taki duży, jak planowany na początku, ale jednak on występuje i zachęcamy do racjonalniejszego zarządzania mieniem miejskim - mówił Krzysztof Modrzejewski i następnie zwrócił się z pewnymi sugestiami: - Na pewno miasto wygląda ładniej, ale pytanie - czy jest lepiej? Z kolegą jesteśmy młodymi osobami i mamy kontakt z naszymi rówieśnikami, którzy dawno opuścili szkoły średnie i zrobiliśmy sobie taki rachunek, ilu z nich zostało w Gnieźnie. Znacząco mniej niż połowa. Oni tu nie wrócą. To nie jest temat, czy trzeba ich zatrzymać w Gnieźnie, tylko jak ich z powrotem ściągnąć do Gniezna. To dlatego na wydarzeniach kulturalnych w różnych miejscach jest coraz mniej osób, zwłaszcza młodych. Są oni w Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie. Nad tym musimy się zastanowić - mówił radny i dalej dodał iż obecnie należy spojrzeć nieco bardziej perspektywiczne: - Już dzisiaj mówimy iż zaczyna brakować miejsc inwestycyjnych. Co to oznacza? Nasze miasto dusi się we własnych granicach, dlatego trzeba podjąć debatę z miastem i gminą Gniezno, nawet na temat zmiany granic. To są tematy strategiczne i poważne. Brakuje takiego podejścia i między innymi z tego powodu, że być może jest ładniej i lepiej, to jednak wstrzymamy się od głosu. Nie mamy wątpliwości co do wykonania budżetu, ale naszym głosem wstrzymującym chcemy prezydentowi wyraźnie zaznaczyć, że być może warto zrewidować pewne naciski w działaniach Miasta Gniezna - zakończył Krzysztof Modrzejewski.

- Biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu w 2016 roku, głosowanie przeciwko byłoby bezzasadnym. W naszym klubie nie funkcjonuje dyscyplina głosowania, dlatego każdy ma autonomię w podejmowaniu decyzji - mówił radny Jerzy Lubbe z klubu "Samorządni" i dalej kontynuował własne sugestie na przyszłość: - Sprzedaż nieruchomości dała 8 milionów złotych. Dzierżawa lokali mieszkalnych 9 milionów i tutaj razem to dawało niecałe 18 milionów złotych, a na remonty wydatkowano 1,8 miliona złotych. To jest tylko 10%. Uważamy iż przy takim leciwym stanie zasobu komunalnego, te 10% to jest za mało (...). Dopłaciliśmy do MPK 5 milionów złotych na jego funkcjonowanie. My we wrześniu mieliśmy pomysł, aby jednak wprowadzić niższe ceny biletów w tygodniu, przedstawiliśmy kalkulację, ale to się nie zdarzyło. Chodziło o odciążenie miasta od korków, ale to się jednak nie spotkało się z uznaniem - mówił radny i proponował, aby jednak spróbowano z tego skorzystać. Jego zdaniem dotychczasowe działania zmierzające do popularyzacji autobusów nie przynoszą efektów w postaci wzrostu liczby pasażerów. Zaapelował też, aby prezydent nie mieszał do spraw samorządowych polityki, co ten zdaniem radnego uczynił w trakcie rozwlekłego przemówienia poprzedzającego wystąpienia przedstawicieli klubów.

Jako ostatni przemówił Dariusz Banicki w imieniu radnych klubu PO: - Oczywiście będziemy głosować za udzieleniem absolutorium. Część rzeczy już powiedziano, co jest powodem takiej decyzji. Podstawa prawna daje te możliwości, że my powinniśmy głosować "za" i chcemy głosować "za" ze względu na jasność merytoryczną - mówił radny, a następnie odniósł się do wyliczeń przedstawionych wcześniej na posiedzeniu: - Warto podkreślić też fakt iż prezydent przygotował, a rada podjęła uchwały, które otworzyły możliwość pozyskania jeszcze większych środków zewnętrznych. Warto wspomnieć o przebudowie ratusza czy "Trzech Mostów". Można wymieniać inne inwestycje drogowe, łącznie oszacowane na 15 milionów złotych. Są tu remonty, budowa parkingów, oświetlenia ulic, osiedli mieszkaniowych, przejść dla pieszych. Istotna jest też kwestia budowy hali, inwestycje oświatowe - w tym ta największa z przeniesieniem Przedszkola nr 12, remont żłobka i zwiększenie w nim ilości miejsc. Są też remonty elewacji, rewitalizacja parków - to są rzeczy, które wpływają wizerunkowo. Trzeba podkreślić też kwestie budżetu przeznaczanego na inne dziedziny, gdyż tego nie można pominąć. Słyszymy iż młodzi ludzie odpływają, ale niestety zaletą wielkich aglomeracji jest to, że mają większym magnes i Gniezno nigdy takie nie będzie - przyznał radny i stwierdził, że dzięki rozlicznym działaniom życie w Gnieźnie staje się lepsze. 

Po tym przewodniczący stwierdził iż trzej radni niezrzeszeni nie chcą zabierać głosu w dyskusji, dlatego zarządził głosowanie nad absolutorium

Za absolutorium głosowali: Mierosława Arndt, Dariusz Banicki, Janusz Brzuszkiewicz, Jan Budzyński, Jerzy Chorn, Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, Michał Glejzer, Sławomir Graczyk, Marcin Jagodziński, Ryszard Karmoliński, Anna Krzymińska, Jerzy Lubbe, Maciej Maciejewski, Arkadiusz Masłowski, Bogusława Młodzikowska, Jan Szarzyński, Rafael Wojciechowski, Marek Zygmunt. Od głosu wstrzymał się: Marek Bartkowicz, Maciej Elantkowski i Krzysztof Modrzejewski. Nieobecni na posiedzeniu byli: Ryszard Niemann i Teresa Niewiadomska.

Po głosowaniu prezydent osobiście podziękował skarbnik miasta Ewie Gawrych za całokształt pracy nad budżetem i jego rozliczeniem, a także sekretarz Joannie Śmigielskiej. 

23 komentarzy

 • Link do komentarza Koryfeusz piątek, 12 maja 2017 08:44 napisane przez Koryfeusz

  Cicha, czy Pani uważa, że prawa ekonomii są niezmienne, niezależne od człowieka? Jeśli tak to się Pani myli. Prawa ekonomii zostały stworzone przez ludzi i ludzie mogą je zmieniać. Inne myślenie na ten temat jest błędne. Wiele krajów zmienia te regułki ekonomiczne, aby system finansowy funkcjonował.

 • Link do komentarza podatnik czwartek, 11 maja 2017 20:05 napisane przez podatnik

  Wykonanie budżetu - absolutorium - podziękowania dla skarbnika i sekretarza - przemówienia radnych - itd.
  Co z tego dla nas wynika ? Czego się dowiedzieliśmy ? Chyba nic nie wiemy. Zapewne jakieś tam punkty w budżecie były po jednej stronie mówiące ogólnie co i na co , z drugiej strony te same kwoty że wydano na to i tamto. A tak na dobrą sprawę jak to mówią - diabeł tkwi w szczegółach - dlatego chyba lepiej by było żeby wreszcie wzorem innych miast na bieżąco aktualizowano rejestr umów na stronie magistratu. Żeby wreszcie wszystkie wydatki tam wykazywano, żebyśmy mogli poznać jak ten prezydent gospodaruje publicznym groszem. Tak jest np. w Poznaniu gdzie rejestr jest aktualizowany codziennie i dostępny publicznie , do tego u nich nawet najmniejsze wydatki są uwidocznione, np. zakup torby do aparatu - zakup medykamentów - zakup słodyczy itp. Nie trzeba być uczonym żeby zauważyć że nasz magistrat nie wykazuje wszystkiego , do tego robi to z dużym opóźnieniem - aktualnie brakuje za kwiecień i maj. Może radni , przynajmniej ci którym na tym zależy, wpłyną na prezydenta żeby na bieżąco zamieszczano wszystkie wydatki poczynając od tych najdrobniejszych , tak jak to wykazują inne urzędy, wówczas będziemy mieli prawdziwy obraz tego jak realizowany jest taki budżet. Oczywiście że jest to interesujące no bo skoro poznaliśmy pewne sprawy finansowe TBS które nie bardzo nam się podobają , to również chcemy wiedzieć jak szanowany jest publiczny pieniądz w tym urzędzie !

 • Link do komentarza cicha czwartek, 11 maja 2017 18:02 napisane przez cicha

  Panie Koryfeusz.... Dobre jest to co Pan pisze... Zasady ekonomii można pozmieniać. Ale možna się uśmiać... Są jeszcze takie miejsca gdzie te zasady próbuje się zmieniać. Korea Północna, Białoruś....

 • Link do komentarza drukarz czwartek, 11 maja 2017 16:54 napisane przez drukarz

  Ad. haha - Już jacol to wyłożył w komentarzu pod tym sprawozdaniem z sesji. Ale, jak widać radni PO + SLD podnieśli swe rączki i oni też maja swój udział w tej kasie przekazywanej przez dwa lata Kowalskiemu, bo ani jeden z nich przecież nie odważył by się stanąć przeciw swemu koalicyjnemu prezydentowi. No i widzicie, co mamy? jedna wielka lipa!

 • Link do komentarza haha czwartek, 11 maja 2017 15:05 napisane przez haha

  i tak za tą sprawę z prezesem tbsu dali Budaszowi absolutorium widocznie ci radni to tylko ich interesuje żeby też przetrwali

 • Link do komentarza uytrew czwartek, 11 maja 2017 13:33 napisane przez uytrew

  radny Modrzejewski mówi sensownie, z tą zielenią miejską to coś jest nie tak , uschnięte drzewka nadal straszą , miasto gospodarczo nie rozwija się , ludzie kiepsko zarabiają , chyba nie chodziło wyłącznie o zatrudnianie w magistracie i konkretne pensje dla tych nowych i prezesa TBS ?

 • Link do komentarza Wojak czwartek, 11 maja 2017 11:43 napisane przez Wojak

  Budasz póki co nie zrobił nic dla tego miasta!! Jego inwestorzy stworzyli w ciągu 3 lat uwaga...40 miejsc pracy...śmiech na sali...szczytem możliwości tego Pana jest plaża na rynku. Chyba nikt nie powiedział, że piaskiem ludzie się nie najedzą.

 • Link do komentarza urzędas czwartek, 11 maja 2017 11:06 napisane przez urzędas

  Absolutorium to nic innego, jak bilans księgowy miasta po stronie przychodów i wydatków. Prezydent tu nie ma nic do rzeczy, bo nad wszystkim czuwa skarbnik miasta i radni, którzy przecież podejmują w sprawach poważnych wydatków odpowiednie uchwały. Prezydent tak sobie sam od siebie nie może szafować miejską kasą, więc jak kasa z lewej i prawej stronie się zgadza, to RIO zatwierdza i jest OK. No, ale szumnie nazwane ABOLUTORIUM u nieświadomej części społeczeństwa wywołuje wrażenie, že szef miasta, gminy jest extra.

 • Link do komentarza wyborca czwartek, 11 maja 2017 11:04 napisane przez wyborca

  Kowalskiemu tez udzielali absolutorium i poprzednim prezydentom też . Radni jak to radni tu coś powiedzą tam coś przyklepią, takie życie. Za 549 dni to my będziemy oceniać i to my wybierzemy albo i nie wybierzemy.

 • Link do komentarza Koryfeusz czwartek, 11 maja 2017 10:58 napisane przez Koryfeusz

  Cicha, Pani tu o zbilansowaniu budżetu, a ja o uatrakcyjnieniu fontanny. Proszę się o budżet nie martwić, potrzeby są duże, wpływy takie, a nie inne, jednak podatków lokalnych nie ma co podnosić. Bankructwo nam nie grozi, a prawa ekonomii, te wszystkie wymyślone regułki zawsze można pozmieniać, albo wprowadzić nowe. Rozwiązania zawsze są.
  No i proszę mieć poczucie humoru.

 • Link do komentarza Kras czwartek, 11 maja 2017 10:58 napisane przez Kras

  Jaka zasługa sekretarza w realizacji budzetu

 • Link do komentarza normalny czwartek, 11 maja 2017 10:20 napisane przez normalny

  Rzadko się zdarza, aby radni opozycji uznawali tak zgodnie zasługi prezydenta z innej opcji. Ale prawda jest taka, że w zasadzie nie ma się do czego doczepić.

 • Link do komentarza do dociekliwy czwartek, 11 maja 2017 10:19 napisane przez do dociekliwy

  Konsekwencja uznania, ze sprawozdanie jest prawidlowe jest udzielenie badz nie absolutorium. Oznacza to, ze 21 radnych uznalo, ze sprawozdanie jest prawidlowe. Nie wiem o czym piszesz. Niepotrzebnie siejesz zament.

 • Link do komentarza //// czwartek, 11 maja 2017 10:17 napisane przez ////

  Jeszcze 550 dni i Budasz zostanie wybrany na kolejna kadencje :)

 • Link do komentarza Sofija czwartek, 11 maja 2017 06:54 napisane przez Sofija

  No to trzeba było głosować za absolutorium dla skarbniczki i sekretarzowej

 • Link do komentarza cicha środa, 10 maja 2017 21:30 napisane przez cicha

  O. Pan Koryfeusz.... Dlaczego w tak poważnej sprawie jak budžet Naszego Miasta używa Pan pomysłów rodem z gimbazy. Proszę zaproponować swój zbilansowany budžet ze wszystkimi wydatkami sztywnymi przewidzianymi ustawami w ramach zadań własnych samorządu gminnego. Wtedy porozmawiamy. Pisanie niemerytorycznych komentarzy nie wymaga wysiłku intelektualnego.

 • Link do komentarza DOCIEKLIWY środa, 10 maja 2017 21:09 napisane przez DOCIEKLIWY

  Sprawa absolutorium dla Prezydenta była bezdyskusyjna.
  Za to SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2016 rok było bardzo, ale to bardzo dyskusyjne.
  Szczególnie gdy porównało się dane z roku 2016 z rokiem poprzednim czyli 2015 tym.

 • Link do komentarza Jacol środa, 10 maja 2017 20:47 napisane przez Jacol

  ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.
  W sytuacji Gniezna wójt czyli prezydent ma w radzie swoją koalicyjną większość, za którą sowicie zapłacił m.in. prezesurą byłego prezydenta z SLD. No to jak myślicie mieszkańcy naszego miasta, czy członkowie PO, tj, partii prezydenta + radni SLD tj. partii byłego prezydenta odważyli by się tego absolutorium nie udzielić Budaszowi? Toż to śmiech na sali. A gdyby nawet do takiej sytuacji by z jakichś nadzwyczajnie nieprzewidzianych okoliczności doszło, to nieudzielenie absolutorium nie skutkuje odwołaniem prezydenta. Więc po co te hocki-klocki? Absolutorium wcale nie jest dowodem prężnego i dynamicznego gospodarza miasta!

 • Link do komentarza hej środa, 10 maja 2017 20:46 napisane przez hej

  karasie są zbyt pospolite , proponuję karpie japońskie, no i może już czas nazwać fontannę , może imienia prezesa pobierającego ekwiwalenty urlopowe ?

 • Link do komentarza urzędas środa, 10 maja 2017 20:33 napisane przez urzędas

  A Pani Sekretarz to jakie ma zasługi w absolutorium?

startpoprz.12nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane