sobota, 30 grudnia 2017 10:01

Kilkudziesięciu skazanych z nowym zawodem

  mn
Kilkudziesięciu skazanych z nowym zawodem zdjęcie nadesłane

Więźniowie, przebywający w miejscu odosobnienia w podgnieźnieńskim Gębarzewie, biorą udział w programie, pomagającym w uzyskaniu zawodu. Tym samym będą mieli większą szansę na odnalezienie zatrudnienia po powrocie do społeczeństwa.

Zakład Karny w Gębarzewie realizuje projekt pod nazwą Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (POWER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. 

Podniesienie, uzupełnienie czy też zdobycie nowych kompetencji zawodowych ułatwi im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Możliwość pożytecznego spędzenia czasu poza więzienną celą, zdobycie nowego zawodu poprzez systematyczną naukę w trakcie zajęć kursowych i wreszcie uświadomienie skazanemu, że czas spędzony w izolacji penitencjarnej można wykorzystać na odbudowanie poczucia własnej wartości, potrzeby bycia pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, jest bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotu do przestępstwa. Zdobycie zawodu „otwiera” skazanemu drzwi do budowania nowej tożsamości wśród ludzi wolnych oraz zwiększa jego szansę na podjęcie pracy jeszcze w trakcie pobytu w więzieniu. Dzięki zatrudnieniu zarabia pieniądze i naprawia szkody wyrządzone przestępstwem, ma szansę regulowania zobowiązań alimentacyjnych czy wreszcie może wspomóc finansowo najbliższych.

Dla więźniów uczestniczących w programie POWER przewidziano przeszkolenie w ramach bloków tematycznych poruszających kwestie: zasad BHP, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizację zawodową, blok zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego zawodu, które kończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie od maja do końca listopada br. nowy zawód zdobyło 91 więźniów, co na dzień zakończenia kursów stanowiło blisko 20% ogółu przebywających w tym czasie w jednostce więźniów. Mieli oni szansę nauki w zawodzie spawacza metodą TIG oraz metodą MAG, malarza, brukarza oraz ogrodnika.

tekst i zdjęcia por. Krystian Rynarzewski

2 komentarzy

  • Link do komentarza jattaman niedziela, 31 grudnia 2017 00:05 napisane przez jattaman

    W kryminale mają tak dobrze ,że będą chcieli wrócić i wiekszość tak zrobi,więc bez sensu jest ten tekst

  • Link do komentarza pierożek sobota, 30 grudnia 2017 11:42 napisane przez pierożek

    żeby jeszcze tylko chcieli wykorzystywać te swoje umiejętności po wyjściu .... żeby im się chciało chcieć!

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane