czwartek, 01 marca 2018 13:58

Śmietniki „kipią” odpadami - sytuacja ma się poprawić, ale mieszkańcy też powinni

 
Śmietniki „kipią” odpadami - sytuacja ma się poprawić, ale mieszkańcy też powinni fot. Rafał Wichniewicz

Mijają dwa miesiące od wprowadzenia nowej ustawy, dotyczącej segregacji śmieci. Mimo iż przy domach mamy pojemniki na pięć rodzajów odpadów, gnieźnianie w sporej części nie chcą lub nie potrafią ich rozdzielać.

Po "reformie śmieciowej", która obowiązuje od 1 stycznia br., w całym kraju obowiązywać zaczęła segregacja odpadów na pięć strumieni: zmieszane, papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz bio. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Lulkowie trafia wszystko... wymieszane. 

- Te zmiany, które zostały na nas nałożone, spowodowały konieczność przeanalizowania całego systemu, zweryfikowania go i dokonaliśmy tego pod tym kątem, żeby na mieszkańców nie przerzucać całego kosztu opłat. Mając trzy strumienie, jeździły trzy samochody, a teraz mając pięć strumieni, jeździć ich musi pięć. Bez względu na to, co będą mówili ministrowie, to nie da się tego odwrócić iż będzie taniej. W związku z tym szukaliśmy oszczędności i polegały one na tym, by system był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - mówi wiceprezydent Jarosław Grobelny. Jak dodał, przyjęto częstotliwość wywozu taką, jak przewiduje ustawa. Do tej pory bywało różnie, najczęściej wywożono dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. To jednak generowało określone koszty: - Aby je zmniejszyć po reformie, by nie wzrosły przez utrzymanie częstotliwości, to my ją usystematyzowaliśmy. Dzięki temu, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, szczególnie w przypadku segregacji nie wzrosły - dodaje. Wiceprezydent przyznaje też iż częstotliwość można by było pozostawić taką, jaką jest, ale to podniosłoby ceny wywozu śmieci o około 3 zł na osobę.

W całym podsumowaniu dwóch miesięcy obowiązywania przepisów ważniejsza jest jednak "jakość" śmieci, które wyrzucają gnieźnianie: - O ile odpady zmieszane nie stanowią większego problemu, to największą bolączkę stanowią odpady bio. O ile jeszcze w zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy starają się stosować i w pojemnikach bio znajdują się odpady bio, tak w zabudowie wielorodzinnej w tych pojemnikach znajduje się dosłownie wszystko i wtedy traktujemy to jako zmieszane - mówi Jarosław Grobelny i kieruje się z apelem do mieszkańców, że jeśli ktoś nie ma pewności co do tego, czy odpady są zmieszane czy bio, należy je wrzucić do zmieszanych: - Wtedy ten cały proces technologiczny spowoduje, że jeśli są tam odpady bio, to one w końcu znajdą się na pryzmie kompostowej, a my nie będziemy mieli problemów z zanieczyszczaniem odpadów bio odbieranym od mieszkańców - dodaje wiceprezydent. Ponownie przypomina przy tym iż śmieci typu bio, stanowią jedynie "luzem" wrzucone odpady, bez zawijania ich w jakiekolwiek worki foliowe. Odpowiedzią na to ma być rozwiązanie, jakie udało się wprowadzić urzędnikom we współpracy z jedną z firm, posiadającą sieć sklepów spożywczych. Już wkrótce Sklep Polski będzie posiadał w asortymencie worki biokompostowalne, a więc takie, które są wykonane z naturalnych produktów, podlegających degradacji. Jak się okazuje, nie wszystkie worki oznaczone jako "bio", są nimi faktycznie - często są one wykonane z produktów podlegających recyklingowi, a więc rozkładają się tyle samo czasu, co zwykła folia.

Niemniej, największym problemem, z jakim po wprowadzeniu zmian przychodzi się zmierzyć, stanowi zabudowa wielorodzinna - zwłaszcza osiedla z blokami. To z tych rejonów miasta docierają - także do naszej redakcji - zdjęcia śmietników, które nie tylko, że są wypełnione, ale w zasadzie wręcz "kipią" od worków, które nie mieszczą się i zalegają w kojcach: - Tak jak zadeklarowaliśmy, przez pierwsze trzy miesiące obowiązywania zmian, staramy się obserwować sytuację, nakłaniać i obserwować. Niemniej, w zabudowie wielorodzinnej obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Od samego początku tam mieliśmy problem i rozmawiamy ze spółdzielnią w tej sprawie. Najpierw chcemy wyprostować częstotliwości i ilości pojemników, bo problem jest taki, że jak mieszkańcy nie mają do czego włożyć worka, to wrzucają do pierwszego lepszego. Zaapelowaliśmy do administratorów, aby w kojcach zamykać tylko tzw. pojemniki surowcowe. Jeśli ktoś będzie chciał segregować, to będzie otwierał i wchodził, a te zmieszane zostałyby na zewnątrz. Wtedy, gdyby ktoś nie chciał segregować, to by wrzucił do zmieszanych i my nie mielibyśmy problemu - przyznaje Jarosław Grobelny i jak dodał, problem przepełnionych śmietników na osiedlach wielorodzinnych powinien zostać rozwiązany: - Szansa na to jest w ciągu kilku najbliższych tygodni, dlatego że te sytuacje mają różne nasilenie - raz tych śmieci jest więcej, a raz mniej. Realizator usługi, tj. Urbis, jest na nasze polecenie zobowiązany dostawić taką ilość pojemników, jaka jest niezbędna do zapewnienia zgromadzenia tych śmieci w warunkach dopuszczalnych - dodaje Jarosław Grobelny.

Jak przekazano, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, braków pojemników lub worków, można dzwonić do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 61 426 04 85/86 lub do Zakładu Oczyszczania Miasta 61 424 58 60. 

111 komentarzy

 • Link do komentarza humanista piątek, 02 marca 2018 22:58 napisane przez humanista

  Piotr Fischer- kto to jest?
  Dlaczego został wydalony z UM?
  "Artykuły - wywody" on pisze na kogoś zlecenie?
  Uchowaj Boże przed takimi ludźmi! A może potrzebny jest tylko specjalista?

 • Link do komentarza bzyk piątek, 02 marca 2018 22:39 napisane przez bzyk

  ze śródmieścia zabrano kosze na papier szkło i butelki PET. Teraz ludzie to wszystko muszą wrzucać do swoich pojemników. I dlatego pojemniki są za małe.

 • Link do komentarza k piątek, 02 marca 2018 21:34 napisane przez k

  Piotr Fisher, polecam doradcę - 61 42 38 537

 • Link do komentarza Piotr Ficher piątek, 02 marca 2018 21:25 napisane przez Piotr Ficher

  Szanowni Państwo - śmieci, śmieciami są poważniejsze sprawy
  zarzuty Piotra Fischera wobec Pana Tomasza Budasza:
  1) łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - nie działa na podstawie i w granicach prawa;
  2) łamanie ustawy o pracownikach samorządowych:
  a) nie przestrzega Konstytucji RP i innych przepisów prawa,
  b) nie wykonuje zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  c) nie udziela informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, oraz nie udostępnia dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  d) nie zachowuje uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
  e) nie zachowuje się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  f) nie podnosi stale umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  3) łamie ustawę Kodeks pracy - poprzez naruszanie równego traktowania w zatrudnieniu pracowników bez względu na wiek i dyskryminowanie pracowników w sposób pośredni lub bezpośredni z przyczyn osiągnięcia określonego wieku;
  4) łamie ustawę Prawo oświatowe - poprzez zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018 wbrew obowiązującym przepisom prawa, tj. par. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych przedszkoli i szkół;
  5) łamanie ustawy o ochronie danych osobowych - poprzez przetwarzanie danych osobowych ( imienia, nazwiska, PESEL ) uczniów, nauczycieli, pracowników niebedących nauczycielami bez Ich zgody w arkuszach organizacyjnych i aneksach do tych arkuszy na rok szkolny 2017/2018 ;
  6) łamanie ustawy Prawo oświatowe - poprzez braku zapewnienia warunków działania przedszkoli i szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  7 łamanie ustawy Prawo oświatowe - poprzez niewykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
  8) łamanie ustawy Prawo oświatowe - poprzez niezapewnienie obsługi prawnej przedszkoli i szkół podstawowych miasta Gniezna;
  9) łamanie ustawy Prawo oświatowe - poprzez brak wyposażenia przedszkoli i szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz innych zadań statutowych;
  10) łamanie ustawy Prawo oświatowe - poprzez niewykonywanie w sposób należyty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych;
  11) łamanie ustawy Kodeks pracy - poprzez nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Sankcje karne w powyższych ustawach z tytułu ich nieprzestrzegania, z reguły znajdują się w końcowych artykułach. Sformułowane powyżej zarzuty zostały skierowane do Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie. Wyrażam przekonanie, że niezależna prokuratura w miarę szybko i sprawnie przeprowadzi stosowne czynności prawem przewidziane wobec Pana Prezydenta Budasza i Jego najlepszych pracowników ( Michała Powałowskiego i Mariana Pokładeckiego ). I to by było na tyle z osiągnięć tej ekipy.

 • Link do komentarza Gnieźnianin piątek, 02 marca 2018 21:04 napisane przez Gnieźnianin

  Chciałbym jeszcze dodać odnośnie terminów wywozu śmieci, dotychczasowo ze Starego Miasta śmieci były wywożone w piątki i na niedziele w tym rejonie na podwórzach był porządek przy śmietnikach i za to dobry widok dla turystów odwiedzających nasze Stare Miasto, a według obecnego harmonogramu szczyt zaśmiecenia na samą niedzielę i taka ma być promocja Pierwszej Stolicy Polski ?

 • Link do komentarza mieszkaniec centrum piątek, 02 marca 2018 18:47 napisane przez mieszkaniec centrum

  A u nas przedwczoraj wywieźli śmiecie i dzisiaj już nie można domknąć pokrywy na pojemnikach. A kolejny wywóz za ........tydzień. HORROR!!!

 • Link do komentarza bom_bardier piątek, 02 marca 2018 18:01 napisane przez bom_bardier

  Bezradny radny nie dość, że nie może spać w nocy to jeszcze zaprzecza temu nad czym głosował.

 • Link do komentarza Lokator piątek, 02 marca 2018 17:41 napisane przez Lokator

  Po śmieciach będą szczury, problem goni problem.

 • Link do komentarza duzo śmiecący piątek, 02 marca 2018 15:28 napisane przez duzo śmiecący

  przywrócić wywóz co tydzień

 • Link do komentarza tutejszy piątek, 02 marca 2018 14:32 napisane przez tutejszy

  Jak widać smieci rozgrzały miasto. I to nie tylko tych tutaj się wypowiadajacych. Mieszkancy w koncu zaczną wyrzucac smieci, gdzie popadnie, jak ich pojemniki zaczna kipieć, bo narzucone normy nie przewidują wiekszej ilości na budynak i większej częstotliwości wywozów. I proszę nie powolywac sie na UE czy konkretnego ministra, bo segregacja trwała w Gnieźnie od dosć dawna i szło dobrze, tylko komuś sie w głowie poprzewracało i rozregulował ten cały system. Żadne liczenie lokatorów nic nie pomoże. Miasto zawiera umowe w włascicielem nieruchomosci w jakimś przedziale (np. 50 mieszkańców) i podpisuje umowę na dajmy na to trzy duże pojemniki na dwa wywozy w tygodniu i Miasto od własciciela żąda porządku na posesji, a właściciel kwote wplacaną do urzędu rozdziela na lokatorów. Proste? Oczywiscie, tylko jak widac za trudne dla gnieźnienskiej wladzy uchwałodawczej i wykonawczej. To samo dotyczy strefy parkowania, ktorej problemow nie ogarnia od lat miejscowa władza. Czas wiec na zmiany, bo z tą ekipą jak widać dalej sie nie da jechac.

 • Link do komentarza blokowy mieszkaniec piątek, 02 marca 2018 13:21 napisane przez blokowy mieszkaniec

  A ja mam pytanie z innej beczki. URBIS na Winiarach przy każdym śmietniku ustawił komplet kolorowych dzwonów do segregacji odpadów. Do białego szkła - biały z okrągłymi otworami na okrągłe butelki,. do kolorowego szkła - zielony z okrągłymi otworami na okrągłe butelki i niebieski na makulaturę. I co ciekawe te pojemniki też często z okrągłymi otworami. I mam pytanie do tych co te pojemniki kupili i ustawili. Czy gazety są też okrągłe jak butelki ? Czy każdy mieszkaniec bloku przynosząc plik makulatury, ma oddzielnie każdą gazetę zwijać w rurkę, by udało mu się ją wrzucić do tego niebieskiego pojemnika z okrągłym otworem ? Jak długo taki mieszkaniec mas stać przy takim pojemniku i się bawić w zwijanie każdej gazety ? Dlaczego? wszystkie niebieskie pojemniki nie mają płaskich otworów , przez które można by swobodnie wrzucić do pojemnika całe pliki przeczytanych gazet, A jak mam zwinąć w tubkę opakowanie po zjedzonej pizzy ? Mam chodzić do Tego niebieskiego pojemnika z nożyczkami i za każdym razem, ciąć opakowanie po pizzy w drobne, wąskie paseczki , które zmieszczą się w te ciasne , okrągłe otwory ?. Ktoś mi na to odpowie ?

 • Link do komentarza Kazimierz piątek, 02 marca 2018 13:06 napisane przez Kazimierz

  Panie Piotrze, ja wiem, że jest piątek i trzeba czasami coś wypić, bo i zimno, ale żeby tak od rana walić w beret? Panie Piotrze, czy ma Pan problem? Jeśli tak to proszę znaleźć kontakt na Dziekanke, tam leczą takie przypadki, z którymi Pan się boryka. Zdrowia życzę panie Piotrusiu, a żonie wyrozumiałości.

 • Link do komentarza dociekliwy piątek, 02 marca 2018 12:25 napisane przez dociekliwy

  Panie zastępco prezydenta Jarosławie Grobelny
  .
  Ponownie zacytuje słowa które Pan wypowiedział w powyższym artykule;

  "wiceprezydent. - Ponownie przypomina przy tym iż śmieci typu bio, stanowią jedynie "luzem" wrzucone odpady, bez zawijania ich w jakiekolwiek worki foliowe" koniec cytatu.
  Jeżeli przypomina pan gnieźnianom o tym by wyrzucać śmieci BIO do brązowych pojemników wyłącznie bez worków to dlaczego kilka zdań dalej zaczyna Pan znowu MIESZAĆ MIESZKAŃCOM W GŁOWACH ?? Wymyśla pan nowe słowo worki biokompostowalne, , że robi pan wszystko, by takie zaczęła. sprzedawać jedna z sieci sklepów. A ja się pytam . Jeżeli do tego dojdzie, że dopuści pan wrzucanie do brązowych pojemników na BIO s powrotem odpadki - obierki w workach, to KTO I JAK BEDZIE SPRAWDZAŁ w jakim worku dane odpadki zostały do pojemnika BIO wrzucone .
  W bio...kompostowalnym? Czy w biodegradowalnym? Czy w zwykłym. ?? Czy Pana specjalnie szkolili w mieszaniu ludziom w głowach ??????? Jak Pan sobie wyobraża to...... segregowanie worków foliowych ????

 • Link do komentarza Eryk piątek, 02 marca 2018 10:59 napisane przez Eryk

  Czytamy "§ 32. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Prezydent Miasta." z tego wynika, że to prezydent podjął decyzję.
  Dlaczego śmieci wywożone są raz w tygodniu? Gdy płacimy tyle samo.

  Jakim prawem prezydent zabiera dzieciom podwórkową przestrzeń zastawiając dodatkowymi śmierdzącymi pojemnikami?

  O ile prawdą jest to co Piotr pisze, to sygnał dla wyborców jak podstępnie to wszystko funkcjonuje.

 • Link do komentarza Piotr Fischer piątek, 02 marca 2018 09:50 napisane przez Piotr Fischer

  Szanowni Państwo - nowe pomysły Budasza i Jego ludzi na ratowanie mieszkańców Winiar od zalewających ich śmieci.
  Jak ćwierkają wróbelki na mieście, przyszły koalicyjny sojusznik Budasza, a mój Polityczny Przeciwnik, będący jednocześnie prezesem klubu Stella Gniezno Towarzysz Zdzisław Kujawa podjął dwie historyczne decyzje:
  1) reaktywuje w Stelli sekcję hokeja na lodzie - narybek będzie się szkolił w Szkole Podstawowej N 10 w Gnieźnie, kierowanej ( jeszcze ) przez partyjnego towarzysza Pana Zdzisia Roberta Andrzejewskiego: zmusi to władze miasta do wybudowania stadionu hokejowego, spełniającego wszelkie normy, również śmieci dotyczące;
  2) utworzenia sekcji skoków narciarskich chłopców i dziewcząt ( jak równouprawnienie, to równouprawnienie ), co powoduje konieczność wybudowania skoczni narciarskiej, spełniającej restrykcyjne wymogi FIS; narybek ma być szkolony w Szkole Podstawowej Nr 12, którą kieruje bliski współpracownik Dyrektora Wydziału Edukacji UM, Zbigniew Sypniewski. Jak wieść gminna niesie najlepszy trener w mieście ( oczywiście po Jerzym Imbierowiczu z SLD ), czyli Robert Popas Popek rozpoczyna naukę pod okiem samego Adama Małysza ( współpraca Stefan Horngacher ) już od 1 kwietnia 2018r.
  Tymi sposobami Budasz i Jego ludzie chcą zlikwidować problem śmieci na Winiarach i być może wygrać kolejne wybory. Piotr Fischer mówi STOP.
  P.S. Panie Budasz, Pan się nie boi, sam Adam Małysz za Panem stoi - Tomasz Budasz, Michał Powałowski, Marian Pokładecki, Michał Glejzer muszą odejść.

 • Link do komentarza hej piątek, 02 marca 2018 09:25 napisane przez hej

  Problemy ekonomiczne mieszkańców, śmieci, utrudnienia komunikacyjne - oto jest prawdziwy obraz tego miasta . Że też z tymi naborami im tak zgrabnie poszło ?

 • Link do komentarza urzędas piątek, 02 marca 2018 09:16 napisane przez urzędas

  Czy geniusz niniejszych komentarzy tzw. "obserwator" jest urzędnikiem? Może tak, może nie, ale jako fan PO i innych odpadowych opozycyjnych partyjek pisze takie głupoty, że oczy bolą od czytania. Szkoda, że nie napisał jeszcze, że gnieznienskiemu smieciowemu bałaganowi jest winien KK lub sam Watykan, bo to w stylu takich znawcow od wszystkiego. A sprawa jest tak prosta, jak przysłowiowy drut. Bylo dobrze, byla segregacja, a ktos zrobil interes na kubłach zamiast zakupic nowoczesne np. podwójne no i ponadto problem, co zrobic z armią urzędnikow w UM zatrudnionych w referacie smieciowym? Kierowniczka owszem, już znalazła swoje miejsce trzy piętra wyżej, bo to specjalistka wysokich lotów, ale reszta od tych deklaracji powinna stracic prace w tym referacie, bo te świstki sa potrzebne, jak umarlemu kadzidło. One sa gorsze do wypelniania, jak deklaracje podatkowe z tym, że podatek choć bolesny, to jest jasny i przejrzysty, a sprawa smieci zrobi z Gniezna Neapol. A może o to wladzom chodzi?

 • Link do komentarza RTV piątek, 02 marca 2018 09:04 napisane przez RTV

  Zrzucanie winy przez fanów unijnych na przepisy obecnej ustawy wymuszonej unijnymi przepisami jest wprost żenujące. Dlaczego nie macie pretensji o inne przepisy dotyczące środków unijnych z których korzystamy a które jak twierdzą niektórzy mają być niby dobrodziejstwem lokalnych wybrańców którzy nam się objawili po ostatnich wyborach samorządowych ? Przy okazji tych dywagacji odnośnie analizowania systemu odbioru śmieci, małe pytanie - jak rozlicza się samochody "śmieciarki" z przejechanych kilometrów ? ponoć znane są przypadki ich przyjazdu poza grafikiem pod domy rodziny - znajomych i odbieraniem nadplanowych a nawet nieregulaminowych "towarów" powstałych pomiędzy wyznaczonymi terminami odbioru śmieci. Niech miasto zagoni tych swoich urzędników do roboty w sprawie śmieci bo praktycznie od 2013 roku nie radzicie sobie z tym problemem. Nie sztuką jest pozyskać kasę unijną i rozpisać przetarg na inwestycje, sztuką jest umieć planować-zarządzać-nadzorować i przede wszystkim robić to z głową!

 • Link do komentarza dociekliwy piątek, 02 marca 2018 09:02 napisane przez dociekliwy

  misiu ...
  a kto mi wytłumaczy zapis który ty cytujesz?
  „§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) zapewnienie mieszkańcom możliwości gromadzenia odpadów adekwatnie do złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  Kto ma w końcu zapewnić mieszkańcom odpowiednią ilość pojemników na odpady, adekwatną do złożonej deklaracji śmieciowej ??
  Pan Budasz z Panem Grobelnym ? URBIS Pana Młodzikowskiego ?
  Czy sam właściciel danej posesji?
  Może któryś z mądrych Radnych Miejskich , którzy głosowali za uchwaleniem tego " Regulaminu utrzymania czystości w mieście" nam odpowie na tym forum ?!

 • Link do komentarza Kamila piątek, 02 marca 2018 08:05 napisane przez Kamila

  Ważną informacją jest fakt że na osiedlu piastowskim mieszkańcy wieżowców MUSZĄ płacić za niesegregowane śmieci. Nie ma wyboru tak ustaliła radą i koniec. Po co więc mają ludzie segregować jeśli płacą więcej? Moim zdaniem to niesprawiedliwe i czy zgodne z prawem? W 2017 roku było przeprowadzone głosowanie odnośnie usunięcia zsypu. Większość oddanych głosów było za, jednak duża część mieszkańców nie odpowiedziała więc rada wzięła to za niezgodę(czy ma takie prawo?!). W ten sposób narzucili mieszkańcom płacenie za niesegregowane odpady.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane