Wydrukuj tę stronę
środa, 20 czerwca 2018 12:37

Azbest wciąż zalega na terenie powiatu. Gdzie najwięcej?

 
Azbest wciąż zalega na terenie powiatu. Gdzie najwięcej? archiwum redakcji

Po raz jedenasty rusza akcja usuwania azbestu z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Każdy, kto np. chciałby wymienić w tym roku pokrycie dachowe, może usunąć stare, wykonane z eternitu, za darmo.

Przez lata układano go na tysiącach domów w całym kraju, jako jedno z najbardziej wytrzymałych pokryć dachowych. Po latach, kiedy wyszła na jaw szkodliwość azbestu - jednego ze składników eternitu - zrezygnowano z jego produkcji. Obecnie azbest jest uważany za materiał, który przynosi szkodliwe skutki zdrowotne, szczególnie w formie pylącej. Takie mogą zaistnieć w momencie, kiedy jest np. usuwany z dachu, a kiedy to następuje kruszenie tego materiału - wówczas włókna unoszące się w powietrzu, mogą trafić do dróg oddechowych. 

Po raz kolejny rusza akcja usuwania pokryć azbestowych, znajdujących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Każdy mieszkaniec, który chciałby to zrobić, powinien skontaktować się z odpowiednim ku temu urzędem gminy. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, a ponadto na tej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Istotnym jest także obecność w Wojewódzkiej Bazie Danych o wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest.

W ubiegłym roku w całym kraju odbyła się inwentaryzacja obiektów, które pokryte są materiałem z użyciem azbestu. W powiecie gnieźnieńskim jest go jeszcze 23 599 tony, co stawia nasz region w górnej stawce w skali województwa. W najgorszej sytuacji są samorządy w powiecie konińskim, gdzie jest go obecnie 47 741 ton w regionie i 11 618 w mieście. 

W powiecie gnieźnieńskim największa ilość azbestu znajduje się najczęściej na terenach wsi, gdzie materiał ten był używany jako najlepszy sposób na pokrycie dużych dachów od budynków gospodarczych. Obecnie najwięcej tego materiału posiada Gmina Kłecko, gdzie znajduje się go 3752 ton, a najmniej w samym Gnieźnie - 797 ton. Istotnym jest jednak branie także pod uwagę ilości obiektów, które są pokryte tym materiałem, gdyż w samym Gnieźnie jest ich 968, a w Gminie Kłecko już 843. Najwięcej tego typu obiektów odnotowanych zostało jednak w Gminie Witkowo - 3222.

W pozostałych gminach sytuacja pod względem ilości posiadanego materiału zawierającego azbest wygląda następująco: Mieleszyn - 1484 tony, Kiszkowo - 2375 ton, Łubowo 2113 ton, Czerniejewo - 2247 ton, Niechanowo - 2173 tony, Trzemeszno - 3144 tony i Gmina Gniezno - 2666 ton.

Usunięcie azbestu polegać będzie na rozbiórce (demontażu) elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwieniu ich poprzez przygotowanie do transportu i wywiezienie. Koszt wykonania tego jest przerzucony na samorząd, dlatego warto zawczasu pomyśleć o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nieodpłatna realizacja tego przedsięwzięcia. 

Wnioski osób z terenu Miasta Gniezna można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 20 września 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pok. 02 (przyziemie) lub pod numerem telefonu 61 426 04 85.

1 komentarz