Wydrukuj tę stronę
czwartek, 21 czerwca 2018 15:54

Zarząd Powiatu z absolutorium, choć na kredyt

 
Zarząd Powiatu z absolutorium, choć na kredyt fot. Rafał Wichniewicz

Radni decyzją większości przyznali absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2017 rok. Padły jednak hasła o życiu na kredyt.  

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie wyraziła się o rozliczeniu budżetu powiatu za ubiegły rok. Podobnie Komisja Rewizyjna, której pięciu członków było za projektem uchwały, a od głosu wstrzymało się trzech. W trakcie czwartkowej sesji radni podjęli temat absolutorium dla Zarządu - jak się jednak okazało, nie było większych dyskusji w tym temacie. Była to więc zupełnie inna historia od tej, jaka miała miejsce rok temu, kiedy to absolutorium nie przyznano (zobacz więcej: Zarząd bez absolutorium i ze skandalem na sesji. Kto namieszał w dokumentach?).

Andrzej Kwapich z PiS mówił: - Wynika ze sprawozdania zarządu iż dochody wykonano w kwocie ponad 138 milionów, zwiększone są one o ponad 4% dorobku poprzedniego. Wydatki wykonano w kwocie 140 milionów złotych. Na uwagę zasługuje to, na co te wydatki zostały wydane - najwięcej wydano je na oświatę i zadania nakierowane na młodzież, a więc 68 milionów złotych. To wyraźny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Na wynagrodzenia przeznaczono ponad 48 milionów złotych, gdzie wynagrodzenia wzrosły w poszczególnych grupach o co najmniej 10%. Dużo wydano na remonty w placówkach oświatowych na kwotę 600 tys. złotych, a więc 100% więcej do roku poprzedniego i w ogóle w oświacie było dużo realizowanych zadań - mówił radny i jak dalej dodał, sporo zrobiono też w podniesieniu jakości kształcenia czy polepszaniu infrastruktury - budowy hali sportowej przy ul. Sobieskiego czy modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego: - Realizowanych było wiele zadań majątkowych, szczególnie w kwestii zdrowia, z czego największy to rozbudowa szpitala. Wiele wydatków było też na poprawę bezpieczeństwa, czyli dofinansowanie policji czy straży pożarnej, szczególnie po ubiegłorocznej nawałnicy. Jest wiele pozytywnych elementów, świadczących iż Zarząd troszczy się o polepszenie standardów życia mieszkańców powiatu - mówił radny, gratulując wykonania "ambitnego i wymagającego budżetu".

Radny Radosław Sobkowiak z klubu Wielkopolanie stwierdził iż jest pod wrażeniem wydatkowania na różne inwestycje, ale...: - Żyjemy na kredyt, mówi się o programach "plus" i zarząd były bardzo usatysfakcjonowany, gdyby otrzymał tak np. plus 50 milionów, bo tak naprawdę żyjemy na kredyt. Te dochody, które wpłynęły, zostały wydatkowane i faktycznie widać to ewidentnie, że podnosi się standard mieszkańców, ale żyjemy na kredyt. To nie jest Provident, to nie jest Bocian. To trzeba będzie kiedyś spłacić. Życzę państwu, ażeby ten zarząd przetrwał następną kadencję, byście spłacali to, bo tak naprawdę wtedy będą te środki wydatkowane i są to kolosalne obciążenia, a w tym przypadku w następnych kadencjach te sprawozdania na kolejne lata nie będą w takich ilościach, jak teraz. 

Starosta Beata Tarczyńska przekazała: - To był budżet, podczas którego musieliśmy wskazać na najważniejsze zadania dla powiatu gnieźnieńskiego. Sukcesem jest to, że zaczęliśmy rozbudowę szpitala. Wiemy jaka jest jego historia od początku, ale po takim etapie przygotowawczym, nastąpił okres wykonania zadania - przyznała starosta Beata Tarczyńska i dalej dodała: - Również inwestycje drogowe należy tu wskazać, szczególnie remont ul. Konikowo, która stała się dwukierunkową czy drogi Folwark - Witkowo, która po wielu latach została wykonana z pożytkiem dla mieszkańców powiatu. Wicestarosta Jerzy Berlik dodał także w tym temacie: - Inwestycje drogowe to jest to, co się dzieje naprawdę tu i teraz. 2017 rok kończy się z wynikiem remontu nakładek bitumicznych na dystansie ponad 14 kilometrów za kwotę niemalże 2 milionów złotych. Inwestycje majątkowe to jest kwota 4 mln złotych. Licząc kwoty, które były wniesione jako wkłady gmin, z którymi udało się nam je wypracować. Jest jednak ważny element, który trzeba podkreślić. Inwestycja drogowa, ta, która była dla tego zarządu ważna i dzięki zarządowi Województwa Wielkopolskiego udało się nam pozyskać dofinansowanie na kwotę ponad 5 mln 680 tys. złotych na przebudowę drogi między Wierzycami i Czerniejewem. Jerzy Berlik zaznaczył też dużo uwagi skierowanej przez zarząd pod adresem rolników.

Ponieważ nikt więcej z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, odbyło się głosowanie, w którym za udzieleniem absolutorium było 16 radnych: Jerzy Berlik, Zbigniew Bręklewicz, Leszek Figaj, Marek Gotowała, Dariusz Igliński, Piotr Kujawski, Andrzej Kwapich, Marek Łykowski, Tadeusz Pietrzak, Włodzimierz Pilarczyk, Rafał Skweres, Rafał Spachacz, Natasza Szalaty, Stanisław Szczepański, Beata Tarczyńska i Monika Twardowska. Od głosu wstrzymał się Telesfor Gościniak, Jacek Kowalski, Ewa Mądra, Marian Pokładecki, Piotr Staszczak, a przeciwko był Radosław Sobkowiak i Krystyna Żok.

Galeria

6 komentarzy