czwartek, 25 października 2018 07:59

Sukces uczennic I LO

  mnopr
Sukces uczennic I LO zdjęcie nadesłane

Praca uczennic drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego znalazła się wśród najwyżej ocenionych w ramach konkursu klimatycznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał I Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł za zwycięską pracę wykonaną w etapie wojewódzkim Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018 r. przygotowaną przez Julię Pęczkowską, Marcelinę Rachwalik oraz Katarzynę Zielińską z klasy 2e- przyrodniczej. Ponadto laureatki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW zaprosiły młodzież szkół średnich z terenu Rzeczpospolitej Polskiej do udziału w projekcie pn. Młodzieżowy Kongres Klimatyczny Poznań 2018 pod tytułem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Celem tego projektu było zachęcenie młodzieży do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne i swoich oczekiwań w tym zakresie względem rządzących.

24 października odbył się szczyt MKK, podczas którego 11 zespołów szkolnych dokonało prezentacji Przesłań, ocenionych przez Kapitułę Konkursu jako najlepsze w kraju. O randze Kongresu świadczy fakt, że do organizatorów i uczestników podziękowanie za inicjatywę i błogosławieństwo przesłał papież Franciszek, jak również towarzyszyła temu wydarzeniu krótka wizyta Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane