piątek, 30 listopada 2018 15:37

O szpitalu po swojemu, czyli co mówią liczby?

 
O szpitalu po swojemu, czyli co mówią liczby? archiwum redakcji

Dyrektor na wypowiedzeniu, a awantura o finanse szpitala zaczyna się gotować. Każda ze stron przedstawia swoje wyliczenia i stwierdzenia. PiS, że środki na rozbudowę są, a nowy zarząd, że ich nie ma.

Mury zostały spięte, konstrukcja zyskała elewację, w środku trwa wykańczanie wnętrz pierwszych oddziałów, a na lądowisku zawisł rękaw wskazujący pilotom kierunek wiatru. Tymczasem temat nie tylko samej rozbudowy, ale także finansowania działalności Szpitala Pomnik Chrztu Polski, rozbudza publiczną awanturę, jaka trwa między radnymi powiatowymi PiS z posłem Zbigniewem Dolatą na czele, a nowym Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego z Piotrem Gruszczyńskim jako starostą. Ten ostatni, co faktycznie miało miejsce w trakcie pierwszej sesji, zakładał szeroką współpracę ze wszystkimi klubami na rzecz szpitala. Słowa te potwierdzał przedstawiciel koalicjanta, radny sejmiku Tadeusz Tomaszewski. Tymczasem działacze PiS w zamian nie otrzymali ani stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ani też przewodniczącego żadnej z komisji. W poprzedniej kadencji przedstawiciele opozycji z PO i SLD takowe funkcje otrzymali od koalicji PiS - PSL - ZG.

Takie postępowanie wystarczyło, by w minioną środę poseł Zbigniew Dolata stwierdził, że rzekome słowa o woli współpracy, mają się nijak do rzeczywistości. Dostało się przy tym także nowemu staroście, którego parlamentarzysta określił jako, ogólnie ujmując, "niedojrzałego", zarzucając też "kłamstwa". Dowodem w tym miał być fakt iż obecni koalicjanci przez cztery lata zwalczali dyrekcję szpitala, w tym Krzysztofa Bestwinę, a teraz stwierdzili iż chcą kontynuować z nim współpracę. Tymczasem, co już jest pewne, dotychczasowy dyrektor został zwolniony przez starostę Beatę Tarczyńską, w przededniu złożenia przez nią funkcji. Nieoficjalnie wiemy iż Krzysztof Bestwina już na stałe opuścił Gniezno.

- Co mówi pan Gruszczyński? Mówi, że cztery lata temu przestrzegał, że rozbudowa będzie kosztować 32 miliony złotych, dwa lata temu, że 81 milionów złotych, rok temu iż 91 milionów złotych, a teraz może znacznie więcej - ponad 100 milionów złotych. Podczas gdy bardzo łatwo można dotrzeć do dokumentów, które pokazują prawdziwe informacje, dotyczące kosztów tej rozbudowy. Przypomnę - starostwo przygotowało rozbudowę na podstawie kosztorysu 64 mln 370 tys. zł. Po przetargu kwota, która została zapisana w umowie, to 61,5 mln złotych, a więc zaoszczędziliśmy dzięki konkurencji trzech firm biorących udział w przetargu. To dotyczyło budynku D, który podlegał rozbudowie - stwierdził poseł Zbigniew Dolata, wskazując kolejne etapy, na które miano wydatkować konkretne kwoty (I na lata 2017-18 34,5 mln zł, II w 2019 roku - 12,5 mln zł, a w III na 2020 rok - 14,5 mln zł): - Zanim doszło do rozbudowy budynku D, zarząd powiatu z PiS zainwestował wraz z dyrekcją szpitala 9,5 mln zł w starą część szpitala z czego 5 mln zł z dotacji rządowej poszły na zakup sprzętu, na supernowoczesny OIOM i zakup projektu rozbudowy - stwierdził Zbigniew Dolata, wskazując iż w latach 2015-2018 na cały szpital wydano w sumie 53,3 miliona złotych: - To znaczy, że pierwszy etap rozbudowy praktycznie pod kątem finansowym został dokończony - dodał, wskazując iż na dokończenie prac potrzeba 24 miliony złotych (według harmonogramu 27 mln złotych, ale już wykonano prace za ponad 3 mln złotych). Zdaniem posła, środki na to zadanie są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie przekraczają możliwości finansowych powiatu: - Im została połowa tej kwoty i oni dzisiaj mówią, że nie są w stanie środkami Starostwa Powiatowego tej rozbudowy dokończyć. Mają pięć lat! Gdybyśmy my rządzili, to ta rozbudowa, zgodnie z harmonogramem, byłaby skończona w 2020 roku. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby rozbudowa została zakończona zgodnie z harmonogramem, bo zgodnie z nim wykonano pierwszy, najtrudniejszy etap rozbudowy. To wszystko jest w dokumentach - stwierdził poseł, podsumowując całą sytuację tym, że nowy starosta powinien podać się do dymisji.

W piątek do tej wypowiedzi odniosło się Starostwo Powiatowe w osobie dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Małgorzaty Cichomskiej-Szczepaniak, na którą też powoływał się Zbigniew Dolata, jako "bardziej kompetentne źródło wiedzy od tej, którą posiada Piotr Gruszczyński". Dyrektor przedstawiła oświadczenie w tej sprawie, z którego treści wynika iż parlamentarzysta mija się z prawdą: - Informacje dotyczące finansowania szpitala wynikają wprost z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane te są konkretne i są zapisane w WPF, uchwale budżetowej i powiem tak - można cytować różne wartości dotyczące finansowania i te wartości są przez kogoś zrozumiane niewłaściwie. Być może ktoś operuje wartością np. całości zadania i w tym względzie trzeba zwrócić uwagę. Ktoś inny podaje tylko kwotę dotacji z powiatu, więc w tym względzie może wystąpić niezrozumienie - stwierdziła dyrektor i jak wskazała, że na kwotę 81 milionów złotych kosztów całej inwestycji wskazuje umowa z października 2016 roku, zawarta między Powiatem a Wojewodą Wielkopolskim. Kwota 91 milionów złotych pojawia się w kontekście całego kosztu budowy, wraz z latami realizacji pierwszej inwestycji w latach 2006-2014. Ponad sto milionów złotych pojawia się w zapiskach uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej projektu WPF na lata 2019-2031 i wynosi dokładnie 98 mln 354 tys. złotych. 

W sprawie wypowiedzi Zbigniewa Dolaty Małgorzata Cichomska-Szczepaniak stwierdziła wprost: - W styczniu 2015 roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podał do publicznej wiadomości, że kwota dofinansowania tej inwestycji ze strony powiatu wyniesie 33 mln złotych, ale okazała się ona wyższa. Wiemy doskonale, że jeżeli dodamy dotacje powiatu plus także środki zewnętrzne pozyskane w kwocie 28 mln złotych, to mamy już 62 mln 469 tys. złotych. Myślę, że dobrze jest, jeśli w tym temacie wypowiadają się osoby, które prowadzą to pod względem merytorycznym i rozliczają tę dotację. My, jako Wydział Ochrony Zdrowia, rozliczamy ją bazując na dokumentach otrzymywanych ze szpitala, weryfikując je, sprawdzając, opracowując i przekazując dalej do finansów - mówiła.

Jak zawarto w treści oświadczenia: - W projekcie budżetu na rok 2019 na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”, zapisano: „Ogólna kwota zadania w roku 2019 wynosi 6 733 286 zł”. Wynika z powyższego, że w roku przyszłym nie zabezpieczono brakującej kwoty 3 514 264 zł - czytamy w piśmie, do którego załączono kilka tabel prezentujących aktualne wyliczenia urzędników. - Kwota dotacji z powiatu gnieźnieńskiego  na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych” zgodnie z zapisami uchwały wynosi 16 030 092 zł w roku 2018. Niestety w projekcie budżetu powiatu gnieźnieńskiego na rok 2019 (przygotowanym przez poprzedni Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego) nie została zapisana w budżecie powiatu żadna kwota dofinansowania na rozbudowę Szpitala Pomnik Chrztu Polski - stwierdzono w oświadczeniu. 

Jak przekazała Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, zadłużenie szpitala obecnie rośnie, a Zarząd Powiatu pracuje aktualnie nad znalezieniem źródła finansowania dalszych prac na podjęte zobowiązania. Pełne wyliczenia zaprezentowane przez Starostwo Powiatowe dostępne są w załącznikach.

48 komentarzy

 • Link do komentarza Kadrowy S. sobota, 15 grudnia 2018 15:13 napisane przez Kadrowy S.

  O ile wiadomo to po dyrektora ma jakiś czas na zamknięcie działalności?
  Bardziej na miejscu tych cwanych pisiorow , zadowolonych z numeru jaki wycieli społeczeństwu poprzez zostawienie szpitala bez nadzoru , martwilbym się ze Bestwina , który wciąż jest pracownikiem zozu , przepadł i ślad po nim zaginął. Są sprawy istotne , których nie zakończył i jego psim obowiązkiem jest mimo wypowiedzenia tego rodzaju być w kontakcie z zarządem powiatu. Wprawdzie ten cwaniak nie pierwszy raz w takim stylu kończy dyrektorowanie , ale Gniezno może mu się niezłą czkawka odbić.

 • Link do komentarza Gienia sobota, 15 grudnia 2018 09:52 napisane przez Gienia

  do Eugeniusza
  do pacjent

  Teraz oba poruszone przez Was wątki to niewygodna prawda .

  Ale PO potrafi rozmnożyć kasę - Pan Gruszczynki wyliczył , że 71 mln (koszt rozbudowy szpitala i przedmiot umowy z wykonawcą ) ==== 100 mln. ? Cuda Panie się dzieją

  A pani dyrektor Cichomska ( również dyrektor wydziału zdrowia za rządów PIS - jest to ''typowy przykład "polityki personalnej PIS w starostwie za poprzedniej kadencji) - która chyba udawała , że rozumie sprawozdania finansowe ze szpitala spływające do kierowanego przez nią Wydziału Zdrowia bo jakoś do 100 nigdy nie doliczyła -nagle doznała przebudzenia i widzi te same cyfry co pan Starosta Gruszczyński

  Pycha i buta idą przed upadkiem! Na miejsce tej niekompetentnej dyrekcji szpitala włodarza powiatu zatudnili pana który ze względu na prowadzoną działalność gospodarcza nie może być dyrektorem (również po !!)
  Ten "okrągły stół" chyba był suto zastawiony skoro podjęli taką decyzję!

 • Link do komentarza doktorowa środa, 12 grudnia 2018 22:38 napisane przez doktorowa

  Polska przeznacza na ochronę zdrowia jedynie 4-5% PKB. Tymczasem eksperci uważają, że dopiero wydatki na poziomie co najmniej 6% zapewniają bilansowanie się systemu. Ze zbyt niskiego poziomu finansowania bierze się jedna z największych bolączek polskiej służby zdrowia, czyli kolejki do specjalistów. Innym problemem trapiącym szpitale publiczne jest wycena poszczególnych świadczeń medycznych. Za jedne NFZ płaci zbyt mało, ale są też dziedziny przeszacowane. Niektóre świadczenia, takie jak pediatria, zawsze przynoszą szpitalowi stratę., ale trzeba wiedzieć, że do państwowych szpitali trafiają chorzy z powikłaniami lub z trudnymi przypadłościami, których leczenie kosztuje najwięcej.Nie bez znaczenia są też trudności w skompletowaniu kadry.

 • Link do komentarza mentor środa, 12 grudnia 2018 15:54 napisane przez mentor

  Czy pani dyrektor nie wie, czy nie chce wiedziec, ze nie ma szpitala w Polsce, ktory nie miałby zadluzenia? Nie ma co manipulować danymi, takie po prostu są realia i wcale nie swiadczy to o upadku służby zdrowia. A poza tym obecny rząd oddziedziczyl po PO ogromną dziurę budżetową, wiec moze ciszej nad tymi brakami w budżecie, ktory został niedopilnowany przez kolegow z PO i ciągną się te długi na wielu frontach?.

 • Link do komentarza powiatowy środa, 12 grudnia 2018 07:57 napisane przez powiatowy

  w czwartek zapowiada się gorąca sesja. ciekawe czy niektórzy nagle wyzdrowieją i pojawią się publicznie:)

 • Link do komentarza Powiatowy wtorek, 11 grudnia 2018 23:29 napisane przez Powiatowy

  "Gdybyśmy my rządzili..." I wszystko jasne.
  I wychodzi czy Starostwo za PIS było samodzielne.
  Panie pośle weź się Pan wreszcie do roboty, bo żyjesz Pan z naszych pieniędzy (podatników).
  A na razie to głosował Pan za podwyższeniem sobie pensji oraz cenom paliwa.

 • Link do komentarza powód 2 poniedziałek, 10 grudnia 2018 08:54 napisane przez powód 2

  też czekałem na klauzulę wykonalności (przystawienie pieczęci) ponad rok

 • Link do komentarza powód niedziela, 09 grudnia 2018 19:26 napisane przez powód

  Co co sądów to i ja dodam kamyczek do koszyczka. Otóż na przystawienie pieczątki z klauzula prawomocności na wyroku eksmisyjnym oczekiwałem długie 8 miesięcy, w którym to czasie lokator dewastował nadal mieszkanie i generował niewyobrażalne koszty śmiejąc się w kułak z polskiej praworządności w polskich sądach, a przed którymi niektórzy gnieźnieńscy celebryci zapalali znicze. Chciałbym, aby ci z tego zniczowego zgromadzenia złożyli się raczej na moje poniesione straty z tego tytułu i wpłacili na moje konto, zamiast popisywać się beznadziejnie głupią demonstracją.
  https://gniezno24.com/aktualnosci/item/14733-lancuch-swiatla-po-raz-kolejny-zaplonal-przed-sadem?start=40

 • Link do komentarza Kalle Blomkvist niedziela, 09 grudnia 2018 08:21 napisane przez Kalle Blomkvist

  do Belzebiusz Lucyferowicz i " redakcji

  Komentarz zupełnie niemerytoryczny. Obrażanie kogoś ( kogo Belzebiusz Lucyferowicz pewnie zna z nazwiska) za poglądy. Do usunięcia.

  Natomiast jesli chodzi o komentarz Wilka o sądach - jak najbardziej słuszny.
  Mam przyklad z niedalekiej stosunkowo przeszlosci kiedy sąd" wydał orzeczenie -w moim osądzie ( mam prawo do wlasnego pogladu na ten temat - w swietle tego co wychodzi w kraju na światlo dzienne) na odczepnego -w znanej niektorym w Gnieznie sprawie. Mimo wczesniejszych orzeczen w podobnych sprawach zmierzajacych juz praktyce ( pod egidą teoretykow oraz sądow wyzszej instancji) w nowym, prawidlowym, praworządnym i logicznym kierunku. Ale kto "sędziemu zabroni ...


  Mam nadzieje ze redakcja" opublikuje ten komentarz...

 • Link do komentarza doktorowa niedziela, 09 grudnia 2018 00:25 napisane przez doktorowa

  Ty, Belzebubie, w tym piekle to chyba za duzo ta smoła dymi, bo ja nie widzę żadnych komentarzy "Marco" czy "wściekłego". A "wilk" pisze prawdę, nie głaszcze nikogo, kto na to nie zasługuje. Zresztą każdy wilk z natury jest ostry.

 • Link do komentarza Belzebiusz Lucyferowicz sobota, 08 grudnia 2018 18:00 napisane przez Belzebiusz Lucyferowicz

  Jak czytam wypociny niejakiego wilka tudzież Marco czy wściekłego to mam jakieś takie dziwne skojarzenia z naszym gnieźnieńskim omnibusem bezradnym radnym.

 • Link do komentarza dobra rada sobota, 08 grudnia 2018 13:22 napisane przez dobra rada

  do "jojo" to lektura dla ciebie i twoich platformiano-nowoczesnych kompanów:
  https://pikio.pl/pis-wylicza-wszystkie-afery-po-jest-ich-naprawde-duzo-pelna-lista/
  Powoli, zabraknie miejsc w wiezieniach dla aferzystów - twoich idoli.

 • Link do komentarza salowa sobota, 08 grudnia 2018 09:36 napisane przez salowa

  Koniec świata z tym szpitalem . Sor upada .Budowa z koszmarnymi niedociągnięciami . Wszyscy chcieliby podwyżek a listy dyzurowe świecą niewypełnionymi dziurami . Osoby wewnatrz oskarzają lojalnych pracownikow.
  Moze chociaz nowy dyrektor nie da się omamić i przejrzy ze najciemniej pod latarnią..

 • Link do komentarza wilk piątek, 07 grudnia 2018 17:36 napisane przez wilk

  jojo-- gdyby sądy i sędziowie byli uczciwi i przyzwoici ,to większość
  polityków z Partii Oszustów, już by siedziało z wyrokami w celi !!!! Niestety mafia w togach to uniemożliwia,bo sami kręcą lody i są umoczeni !!! Co do bolszewizmu,to przypomnę tobie JOJO,że twoja ulubiona PLAJTFORMA,założona była przez ludzi z bolszewickiego UB-SB,szkolonych pod Moskwą przez bolszewickie GRU lub KGB ,jako PARTIA SŁUP w Polsce,z połączenia komuchów i kapusi z Solidarności z Unii Wolności i przekrętów z Kongresu Liberalno-demokratycznego ,wspieranych za pieniądze niemieckie rożnej maści fundacji i partyjek !!!! Partia SŁUP,nie jest żadną partią POLSKĄ ,ani obywatelską,to tylko pozory,ma na celu ogłupić polskie społeczeństwo i je wykorzystywać maksymalnie,niszcząc przy tym całą tysiącletnią POLSKĄ tradycję i kulturę,w celu osiągnięcia przez mocodawców jak największych korzyści,czyli po prostu zniszczyć wszystko CO POLSKIE !!!!! Natomiast partia PIS została założona przez ludzi z obozu niepodległosciowego, typowo myślącego o POLSkich interesach i dla polskiego społeczeństwa !!! Więc NIE nazywaj nas bolszewikami,tak jak twój guru,poniemiecki pętak,zwykły zdrajca !!!

 • Link do komentarza jejku czwartek, 06 grudnia 2018 08:50 napisane przez jejku

  jojo chce być dowcipny i udaje że nie wie o tych sprawach co aresztowano sekretarza generalnego PO, postawiono prokuratorskie zarzuty szefowi pomorskiej PO, postawiono prokuratorskie zarzuty senatorowi PO, aresztowano przewodniczącego KNF z czasów PO , postawiono prokuratorskie zarzuty takiemu jednemu z zarządu zachodniopomorskiej PO za działanie na szkodę Azotów w Policach - to tylko z tych ostatnich spraw...........

 • Link do komentarza mieszkaniec miasta czwartek, 06 grudnia 2018 07:17 napisane przez mieszkaniec miasta

  czy w szpitalu juz są zwolnienia ? ike osob zostanie zwolnionych ? czy stawki nowo zatrudnionych lekarzy będą jawne dla spoleczenstwa ? czy to prawda co ktos pisal o fundacjach bona fode i medosfera? ze beda zatrudnione ? do kogo nalezą i czy umowt bwda jawne? gdzie mozna sie tego dowiedziec?

 • Link do komentarza do joja środa, 05 grudnia 2018 15:12 napisane przez do joja

  jojo - my osobiście takich informacji nie posiadamy ale patrzymy i dziwimy się że za czasów PO niby tych miliardów nie było i nie było 500+ a jak przyszedł PIS to kasa się znalazła i jest 500+ , no i wszystko gra , nic się nie zawaliło. No to myślimy sobie że coś tu nie tak , tym bardziej że teraz ci z tego PO twierdzą że tak , że 500+ jest dobre, że oni z tego się nie wycofają, no to jak ? gdzie były wcześniej te miliardy ? Były czy nie były ? A może za PO nie szukali tych miliardów ? a jak nie szukali to dlaczego i co się z nimi działo ? A ciekawe też że niby za PO tych miliardów nie było i nie dawali 500+ a do tego jeszcze z OFE zabrali nasze miliardy na emerytury i tak do końca nie wiemy na co zabrali te miliardy z OFE ?

 • Link do komentarza Do roberto środa, 05 grudnia 2018 11:58 napisane przez Do roberto

  Szczególnie na sor

 • Link do komentarza pedagog środa, 05 grudnia 2018 10:04 napisane przez pedagog

  @jojo, rozumiem, ze nie potrafisz czytać i nie posiadasz wiedzy o dziesiątkach twoich idoli z PO, ktorzy siedzą w ciupach i setkach pozostalych, ktorzy tam sie znajdą po przewlekłych sprawach sądowych. A przewleklych dlatego, bo twoi idole w sądach robią wszystko, by sprawy się przedawniały. I podkreslam po raz setny, że takiego złodziejstwa, jak za rządow PO nie bylo w Polsce od czasow upadku komuny.

 • Link do komentarza jojo środa, 05 grudnia 2018 06:18 napisane przez jojo

  @pedagog @do joja
  Jak macie jakieś informacje o złodziejstwie PO, to lećcie do prokuratury, bo bolszewicy z PiS trzy lata szukają i żadnego złodziejstwa PO nie ujawnili.

startpoprz.123nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane