środa, 20 lutego 2019 09:37

Przestępstw nie brakuje - pracy przy postępowaniach także

 
Przestępstw nie brakuje - pracy przy postępowaniach także archiwum redakcji

Coraz więcej oszustw internetowych, ale coraz mniej przypadków prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie ma coraz więcej spraw, przy o wiele mniejszej liczbie etatów.

Jednostki bezpieczeństwa na terenie powiatu gnieźnieńskiego przygotowały zestawienia dotyczące działań podjętych w 2018 roku. Wśród nich jest także Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie, która swoim zasięgiem obejmuje działania na terenie Gniezna oraz części gmin powiatu: Gniezno, Trzemeszno, Mieleszyn, Kłecko, Kiszkowo, Łubowo, Czerniejewo, Niechanowo oraz Pobiedziska. Jak informuje raport, w 2018 roku odnotowano w sumie 3799 zgłoszonych spraw, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do 2017 roku. Jak jednak wskazano, wynika to ze zmiany przepisów (np. przestępstwa dłużników alimentacyjnych) oraz przekazywania do gnieźnieńskiej prokuratury przestępstw, które zostały popełnione na obszarach działania innych prokuratur. W tej liczbie znajdują się również postępowania, wobec których odmówiono wszczęcia sprawy (522 przypadki) bądź też dokonano umorzenia z uwagi na brak znamion przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego (1009 przypadków).

W sumie w 2018 roku postępowania karne, podzielone na poszczególne jednostki policji, odnotowano na obszarze działania:

  • Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie - 2013 spraw
  • Komisariatu Policji w Czerniejewie - 256 spraw
  • Komisariatu Policji w Kłecku - 243 sprawy
  • Komisariatu Policji w Pobiedziskach - 289 spraw
  • Komisariatu Policji w Trzemesznie - 217 spraw
  • Komisariatu Policji w Witkowie w odniesieniu do gminy Niechanowo - 69 spraw

Po raz kolejny zaznaczono iż Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie jest największą jednostką w okręgu działania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu po jednostkach z samego Poznania (pod względem ilości rozpatrywanych spraw). Wskazano przy tym na znacznie mniejszą liczbę etatów funkcjonujących w Gnieźnie, bowiem przykładowo Prokuratura Rejonowa Poznań - Wilda rozpatrywała w 2018 roku 4070 spraw, a więc o niemal 300 więcej od gnieźnieńskiej, mając przy tym 19 etatów orzeczniczych. W Gnieźnie tymczasem w chwili obecnej aktywnych jest 8 prokuratorów oraz 1 asesor: - Powyższe rodzi w sposób oczywisty określone konsekwencje w zakresie obciążenia pracą prokuratorów - podsumowano tę kwestię w raporcie. W dalszej części wskazano iż w każdym przypadku prokuratorzy uczestniczą w rozprawach karnych, co dodatkowo uszczupla kadrę orzeczniczą obecną w jednostce. W 2018 roku były 2142 rozprawy i 1156 posiedzeń, w wyniku których osądzono 997 osób, skazując 891 z nich, a uniewinniając 29. 

Jako miarodajny wskaźnik poziomu przestępczości, wskazano współczynnik ilości osób oskarżonych w danym roku. W 2018 roku do sądów skierowano z Gniezna 619 akty oskarżenia wobec 687 oskarżonych, z czego wobec 227 osób kierowano wnioski o wyroki skazujące bez przeprowadzenia rozprawy: - Liczby te świadczą o dużej skuteczności działania organów ścigania w obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie jak i o dużej skuteczności pracy prokuratorów, a jednocześnie o dużym nakładzie ich pracy, w stosunku do innych prokuratur, biorąc pod uwagę wskazywaną wyżej liczbę etatów - czytamy w raporcie.

W zakresie środków zapobiegawczych wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw, w 2018 roku zastosowano 66 wniosków o tymczasowe aresztowanie. Ponadto wykonywano 103 dozory policji, 14 poręczeń majątkowych, wydano 15 zakazów opuszczania krajów i 2 nakazy powstrzymania się od prowadzenia pojazdów. Dodatkowo na cele postępowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej, dokonywano zabezpieczenia majątkowego - zastosowano to wobec mienia 91 osób na łączną kwotę 1 mln 975 tys. złotych. 

Najwięcej przestępstw popełnianych jest przeciwko rodzinie i opiece - odnotowano 178 przypadków znęcania się. Po zmianie przepisów z 141 przypadków do 842 wzrosła ilość spraw związanych z tzw. przestępstwami niealimentacji. Drugą kwestią są oszustwa - odnotowano ich 553, co jest liczbą mniejszą od ubiegłorocznej (613), jednakże nadal bardzo wysoką. Rośnie ilość oszustw dokonywanych w internecie - w 2016 roku było ich 188, w 2017 roku już 202, a w 2018 roku 224. Spada liczba postępowań za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - w 2016 roku było to 230 spraw, w 2017 roku 201 spraw, a w ubiegłym - 188 spraw.

Na względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba pobić (32 w 2018 r.), uszczerbków na zdrowiu (147 w 2018 r.), paserstw (20 w 2018 r.) czy wypadków drogowych (74 w 2018 r.). Ponadto w ubiegłym roku odnotowano m.in. 20 zgwałceń (25 w 2017 r. i 13 w 2016 r.), 34 przypadków pedofilii lub pornografii pedofilskiej (23 w 2017 r. i 22 w 2016 r.), 310 spraw związanych z kierowaniem gróźb oraz stalkingu (262 w 2017 r. i 274 w 2016 r.) oraz 100 przypadków naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (144 w 2017 r. i 120 w 2016 r.). 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane