czwartek, 28 marca 2019 17:02

Parabanki, restrukturyzacja, komercjalizacja - co uratuje szpital?

 
Parabanki, restrukturyzacja, komercjalizacja - co uratuje szpital? fot. Rafał Wichniewicz

Strata na poziomie 7,5 mln złotych i pytanie co dalej - te dwie kwestie związane ze szpitalem wynikają ze sprawozdania, jakie przedstawiono w trakcie czwartkowej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

W trakcie marcowego posiedzenia, jak co roku, przedstawione zostały bilanse instytucji tworzonych przez Powiat Gnieźnieński. Tradycyjnie też w kontekście Szpitala Pomnik Chrztu Polski pojawiły się liczne pytania, na które starali się odpowiadać zarówno Michał Ogrodowicz, pełniący obowiązki dyrektora lecznicy oraz Sebastian Rzymyszkiewicz, główny księgowy tej instytucji.

Wobec planu na 2018 rok, zakładającego przychody na kwotę 74 mln 537 tys. złotych, wyniosły one 77 mln 329 tys. złotych. Koszty szacowane na sumę 77 mln 476 tys. złotych wyniosły 84 mln 786 tys. złotych. Planowana na 2018 rok strata wynosić miała 2 mln 950 tys. złotych, a zatrzymała się na kwocie 7 mln 490 tys. złotych, co stanowi 253,84% w stosunku do planowanej straty. 

- Czy ten plan i jego wykonanie mogły upoważniać decydentów do tego, by na ten rok planować budowę szpitala ze środków własnych? - zapytał radny Jaromir Dziel, odnosząc się do przedstawionych wyliczeń. Sebastian Rzymyszkiewicz odparł: - Na dziś, jeżeli chodzi o drugi etap, to plan jest taki byśmy to po prostu wybudowali za własne środki z tego tytułu iż nie ma możliwości, byśmy się finansowali źródłem zewnętrznym. Tak to na dziś wygląda. Własne środki pochodzą z kapitałów zewnętrznych tj. pożyczki. Radny Stanisław Szczepański zapytał o kwestię wydania większej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników, które planowane były na poziomie 27 mln złotych, a wyniosły ostatecznie 29 mln 592 tys. złotych: - Czy to dotyczyło lekarzy czy pielęgniarek? Księgowy szpitala odparł: - Wszystkie grupy zawodowe dostały podwyżkę zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w zawodach medycznych. Jeśli chodzi o pielęgniarki to większościowo dostaliśmy zwrot z NFZ, ale nie pokrywał on wszystkich pochodnych. Roczna suma wynosiła między 500 a 700 tysięcy. Około 5 mln to kwota, jaką dostajemy na pielęgniarki w trakcie roku. Natomiast pozostała kwota to w większości podwyżki dla lekarzy, które były dokonywane w ciągu roku. Mamy tych lekarzy ponad 130, a ponad 80% pracuje w granicach około 200 godzin miesięcznie. Jeśli to pomnożymy przez ilość lekarzy i cały rok, a więc 250 - 260 tysięcy godzin i zwiększenie stawki lekarza o 10 zł to mamy efekt w postaci 2,5 milionów. 

Radny Jacek Kowalski zapytał o kwestię pożyczki, jaką miałby udzielić ktokolwiek tak stratnemu szpitalowi. Sebastian Rzymyszkiewicz odparł: - SP ZOZ jest specyficzną jednostką i pomimo ujemnych wyników finansowych, to finansowanie uzyskujemy, ale różnica jest taka iż parabanki życzą sobie tylko weksel jako zabezpieczenie, a banki oprócz weksla także zabezpieczenie w kontrakcie, hipotece i ewentualnie poręczenie Starostwa. Dwa lata temu podchodząc do finansowania na poziomie 5 mln to banki nie chciały z nami współpracować i dział ryzyka nie pozwalał na przekazania takiego kredytowania, dlatego skorzystaliśmy z firmy Magellan, który jest takim parabankiem, obecnie pod inną nazwą, z którym jesteśmy w trakcie rozmów. Oni są zainteresowani dawać nam finansowanie mimo takich strat. Radny Robert Andrzejewski zapytał: - Rozumiem, że od dwóch lat pożyczacie pieniądze w parabankach? Proszę o potwierdzenie lub odrzucenie tej tezy. Sebastian Rzymyszkiewicz odparł: - Tak, to prawda, bo to jest jedyna instytucja, która przy takim zadłużeniu szpitala jest w stanie udzielić nam finansowania na analogicznych warunkach jak banki. Warunkiem jest oprocentowanie 5%. Odpowiadając na pytanie radnej Danuty Winiarskiej, dotyczące przeznaczenia pożyczki i tego, czy środki zostały "przejedzone", księgowy odparł: - Finansowanie zostało zwiększone w ubiegłym roku o 5 mln złotych i trafiło to na bieżącą działalność. Chodzi o spłatę zobowiązań wobec dostawców z tego tytułu iż wynik został przekroczony o prawie 5 milionów i te 5 milionów zostało przekazane na spłatę zobowiązań. Radny Marcin Makohoński odparł: - "Przejedzone" to takie trochę słowo na wyrost. Przejedzona to została przychodnia na Winiarach, którą sprzedano za 4,5 mln złotych i był wynik ujemny szpitala. Pan księgowy zwrócił uwagę, że przede wszystkim duże środki poszły na podwyżki i to doskonale widać. Jest też wzrost jeśli chodzi o leki i tlen. 

Później radna Beata Tarczyńska zapytała o kwestię oddziału laryngologicznego i jego aktualnego bilansu. Sebastian Rzymyszkiewicz odparł iż obecnie jest on stratny na poziomie około 2 mln złotych przy 600 tys. złotych przychodów. - To jaka będzie dalsza przyszłość tego oddziału? - dopytała radna. Michał Ogrodowicz odparł: - Jest on rzeczywiście deficytowy, natomiast mamy problem związany z wprowadzeniem sieci szpitali i ryczałtu. To jest duży minus, ponieważ szpital w Gnieźnie poprzez utworzenie oddziału czy też jego reaktywację, otrzymał II stopień referencyjności w sieci. Na dziś nie możemy zwiększyć ryczałtu niż poprzez realizację procedur pozaryczałtowych, a więc procedury onkologiczne. Oddział takich procedur nie realizuje i będziemy rozmawiać z NFZ w przyszłym tygodniu na temat zwiększenia finansowania tego oddziału. Od tego zależy to czy ten oddział będzie w stanie poprawić wyniki finansowe. 

Wkrótce po tym głos zabrała posłanka Paulina Hennig-Kloska, która stwierdziła iż stało się to, co przewidywała kilka miesięcy wcześniej, jeśli chodzi o doprowadzenie finansów powiatu do granicy możliwości. Powtórzyła przy tym zarzut o "rozrzutnej polityce prowadzonej przez poprzednią dyrekcję", dalej podkreślając trudną sytuację szpitali powiatowych, którym rząd nie pomaga w funkcjonowaniu. Michał Ogrodowicz przekazał następnie iż przygotowany został plan naprawczy dla szpitala i w ciągu miesiąca ma on zostać zaprezentowany wraz z możliwością poprawy jego finansowania.

Jaromir Dziel dopytywał o konsekwencje, jakie niesie ze sobą taka sytuacja, jaka jest obecnie. Michał Ogrodowicz odparł iż stratę SP ZOZ musi pokrywać ze swojej strony: - Jeżeli takiej możliwości nie ma, a tu mamy z taką sytuacją do czynienia, to do pokrycia tej straty jest zobowiązany podmiot tworzący. Jeśli nie ma on środków w określonym okresie czasu, to musi podjąć uchwałę o likwidacji SP ZOZ albo też inną, np. o komercjalizacji czyli przekształceniu w spółkę. Marcin Makohoński zapytał: - To jakie jest pana zdanie jeśli chodzi o komercjalizację? Pełniący obowiązki dyrektora stwierdził iż nie do końca rozumie tego pytania, na co radny odparł iż chodzi o to, czy komercjalizacja zdaniem może być ratunkiem dla szpitala według jego opinii. Michał Ogrodowicz odparł: - Nie traktowałbym tego w kategoriach ratunku bo komercjalizacja jest tylko i wyłącznie zmiana formy prawnej funkcjonowania zakładu. W tej chwili mamy sytuację, w której nasza podstawowa działalność jest deficytowa i to jest problem w tej chwili. Czy szpital będzie działał w tej formie, to decyzję tę podejmie podmiot tworzący.

Radna Beata Tarczyńska stwierdziła iż szpital ma świadczyć usługi, a nie tylko na siebie zarabiać. Wspomniała iż w poprzedniej kadencji wielokrotnie mówili o konieczności pojawienia się jakichś usług w placówce, co przełożyło się na koszty jego funkcjonowania. Dalej była starosta dodała iż zarzuty posłanki wobec poprzedniej dyrekcji są bardzo niesprawiedliwe, a jej wyliczenia - wbrew jej słowom - nie pokrywają się z obecnymi tabelami. Później przekazała iż obecne władze powiatu powinny starać się o środki ze strony Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Starosta Piotr Gruszczyński odparł: - Urząd Marszałkowski nie ma tytułu do tego, by finansować budowę szpitali powiatowych. Tytuł ma za to budżet państwa i z trzech parlamentarzystów PiS, dwóch zagłosowało przeciwko poprawkom wniesionym przez parlamentarzystów opozycyjnych na dofinansowanie rozbudowy szpitala. Dlatego nie rozumiem taktyki radnej Beaty Tarczyńskiej i tego, co chce osiągnąć. Parafrazując cytat z filmu "Miś", to my tak naprawdę wybudowaliśmy szpital na miarę naszych oczekiwań. Dlaczego wszyscy mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego nie mają willi? Bo ich na to nie stać, ale mogą iść po kredyt do banku. Tylko, że jeśli zarabiać będą 5 tysięcy, a rata będzie 7 tysięcy, to będziemy mieli piękną katastrofę i my przed tym się teraz bronimy. Można używać akademickich sformułowań "zwijamy, rozwijamy". My chcemy rozwijać, ale doszliśmy do takiej sytuacji, że nie wiadomo czym mamy to rozwijać.

Dalsza część dyskusji nie wnosiła niczego istotnego do całej sprawy i wbrew początkowym obawom, dyskusja zakończyła się po niespełna półtoragodzinnej wymianie zdań. 

W punkcie wolnych głosów i wniosków, na pytanie Stanisława Szczepańskiego nt. dalszej perspektywy rozbudowy, Piotr Gruszczyński przyznał: - Dalsza rozbudowa będzie miała poważne skutki. Będą odczuwalne nie przez 2-3 lata, ale mówimy o procesie 15-20-letnim. W mojej ocenie nie ma już odwrotu. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że jeśli pójdziemy tą drogą, a wszystko na to wskazuje iż będziemy kontynuować, to możemy dojść do sytuacji iż będziemy mieli bankruta. Pytanie - Starostwo czy Szpital? Informuję iż nie dopuszczę do bankructwa Starostwa. Gdyby przyjąć to jako organizm, to Starostwo jest głową i ta głowa musi być chroniona od początku do końca. Będziemy poświęcać kończyny. Mówię o konsekwencjach decyzji, które zapadły. Byłem przeciwnikiem tej rozbudowy, mówiłem dlaczego, ale nie mam wyjścia i muszę się wpisać w ten proces i my to zrobimy. Cena będzie wystawiona na następne lata. 

27 komentarzy

 • Link do komentarza lodyjakdawniej czwartek, 11 kwietnia 2019 19:25 napisane przez lodyjakdawniej

  che che ja też z kim nie dyskutuje to każdy z nich zadowolony che che

 • Link do komentarza Dociekliwy sobota, 06 kwietnia 2019 22:21 napisane przez Dociekliwy

  A ja z kim nie dyskutuje , to każdy zadowolony ze poprzedni chirurdzy wrócili. Czy to z PO czy z PiS. To odp.dla Mateusza.widocznie mamy innych znajomych.

 • Link do komentarza salowa piątek, 05 kwietnia 2019 22:56 napisane przez salowa

  Kierowca, odpowiadaj na temat. Mowa u "graszki" była o tym, że radni PiSu niby się nie leczyli w tym szpitalu. Ciekawe, skąd ona ma taką wiedzę i dlaczego publicznie o tym pisze? A w ogóle jest to perfidne kłamstwo, bo ja znam ludzi z PiSu, którzy tylko w tym szpitalu się leczą i to niezależnie, kto jest przy władzy. Może jeszcze dacie statystykę, kto z jakiej partii przeżył, a kto umarł?

 • Link do komentarza kierowca czwartek, 04 kwietnia 2019 08:31 napisane przez kierowca

  do apolityczny- jak do szpitala wchodzi persona , która produkuje sie publicznie na każdej radzie powiatu, to chyba wiesz, kto to jest? I jeszcze na plakatach wyborczych po mieście się rozwiesza ? I udziela jednoznacznych politycznie wywiadów w mediach, to chyba znasz jej poglądy polityczne? Jak Kaczyński leczył swoje kolanka poza kolejnością, a nie czekał 9 godzin na sorze, to chyba wszyscy wiedzieli,że pomogła mu jego pozycja polityczna?

 • Link do komentarza apolityczny środa, 03 kwietnia 2019 18:26 napisane przez apolityczny

  @ graszka - to wy w tym szpitalu pytacie każdego pacjenta, czy jest z PiSu czy z innej partii? Skąd taka wiedza w twoim komentarzu? To zakrawa na wielki skandal!!!

 • Link do komentarza graszka środa, 03 kwietnia 2019 09:45 napisane przez graszka

  mateuszku czy marcinku czy jak tam sie zowiesz- nie masz zielonego pojecia o tym, jacy byli poprzedni a jacy są obecni chirurdzy. Jedno jest pewne - nikt z radnych pisu obroncow sowiera nie leczył się w tym szpitalu u tych wspaniałych, za to teraz powoli zaczynaja sie schodzić, również rodziny personelu. To jest dziwne , nie? A odpowiedż aż sama się ciśnie na usta...

 • Link do komentarza mjj wtorek, 02 kwietnia 2019 23:30 napisane przez mjj

  Mateusz, jesteś dziadem, zatem na porodówkę nie trafisz. Więc nie wyrażaj opinii na tematy o których nie masz pojęcia. I choć nie kocham tej władzy, to na szpital własnie tego oddziału nie dam powiedzieć jednego złego słowa. Opieka wspaniała, lekarze z wiedzą, zaangażowaniem, personel pozostały na wysokości zadania. Nawet posiłki bardzo dobre, nie wiem, czy ludzie jadają tak duzo i smacznie w domu, jak na tym oddziale. Jestem pełna uznania dla fachowej wiedzy i starań w procesie leczenia pacjentek. I proszę nie wypisywać głupstw.

 • Link do komentarza Mateusz wtorek, 02 kwietnia 2019 20:16 napisane przez Mateusz

  Przecież tego szpitala nic nie uratuje. Z kim nie rozmawiam, z kim nie dyskutuję, wszyscy czy to za PO czy za PiS wolą omijać to miejsce szerokim łukiem. To baza tylko dla tych, którzy są tu przywożeni z wypadku lub mają małe skaleczenie i nie mają wyjścia, ewentualnie emeryci i renciści, którym w tych czasach wszystko jedno. Większość ludzi wybiera porodówkę w innych miastach, a już nie wspomnę o chirurgii. O tym, jaka jest opinia o powrocie gnieźnieńskich lekarzy na ten oddział niech świadczy reakcja użytkowników na Facebooku - po prostu negatywna. I tam nikt się anonimowo nie szczypał z tym, tylko wprost pisali pod imieniem i nazwiskiem. Zresztą, między linijkami w artykule idzie wyczytać, że wszystko zmierza do spółki.

 • Link do komentarza czytelnik poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:27 napisane przez czytelnik

  wiki-miki puknij się w głowę. Nie ma szpitala, ktory nie jechałby na długach czyli na kredytach. Zresztą na całym swiecie prawie wszystkie firmy biorą kredyty i to jest całkiem normalne. Ważne, by mieć z czego splacać, a zadłużenie gnieźnieńskiego szpitala wcale nie należy do poważnych i w rankingu zadłużonych lecznic jest na odległym miejscu.

 • Link do komentarza wiki miki poniedziałek, 01 kwietnia 2019 10:44 napisane przez wiki miki

  do miki - dzban wodę nosił, póki mu sie ucho nie urwało. Ten szpital funkcjonował, bo jechał na długach długów. Ale w końcu krachnęło. I tak będzie z Polską po rządach pis. Kiedy wy się otrząśniecie z tego ludzie??

 • Link do komentarza miki niedziela, 31 marca 2019 10:49 napisane przez miki

  do viki,
  plany, wykonawca i pieniądze na wykończenie pierwszego etapu BYŁY

  ale trzeba było POlitycznie POkazać , ze poprzednicy nic nie zrobili, w radio słyszałem , że Ratunkiem dla budowy ma być spółka - więc POwodzenia.

  Nasuwa się pytanie jakim CUDEM ten szpital działał w latach 2015 - 2018 ???

 • Link do komentarza obserwator1 sobota, 30 marca 2019 17:58 napisane przez obserwator1

  Do napisane przez Strojnica

  De gustibus non est disputandum - mam nadzieję, ze Pan/Pani są kreatorami mody, stad tak dalece posunięta krytyka!!
  Bo tylko w takim przypadku, można uznać Państwa komentarz za zasadny!
  A notabene, jak ten komentarz ma się do sprawy Szpitala, czy pracy Pani , której tak surową cenzurę wystawia Pan/Pani??

 • Link do komentarza weronika piątek, 29 marca 2019 16:23 napisane przez weronika

  a co ma zwyczajna,niewiele znacząca dla sprawy pomyłka dot. nazwy boiska ???????a ponadto jak zawsze w komentarzach górę biorą populistyczne treści ,które w niczym nie rozwiązują ew. problemu buuuuuuuu

 • Link do komentarza Dociekliwy piątek, 29 marca 2019 13:16 napisane przez Dociekliwy

  Czy ktoś z poprzednich włodarzy szpitala i powiatu beknie za tą katastrofę. No jak słyszę panią bylą starostę , to nie mam słów na ograniczenie tej pani. Czy tak samo prowadzi swoje gospodarstwo domowe?bierze kredyty w providentach i kupuje na kredyt ferrari? Najłatwiej się z cudzego rozdaje a tu jak widać rozdwanictwo kwitłie na prawo i lewo. Swojemu Best winie tez na koniec chciała nie ze swoich dużo kasy dać. A i Sowier siię nieźle wyżywil. Pytam , czy prokuratura juz zajęła się zarzutami o niegospodarnosc tego nie kompetentnego towarzystwa.

 • Link do komentarza Stefan12 piątek, 29 marca 2019 11:09 napisane przez Stefan12

  Dlaczego POKO nie prezentuje swojego świętego oburzenia wobec strat w działalności MPK? I konieczności jego dotowania przez samorząd.

  Szpital ma służyć lokalnej ludności podobnie jak i MPK i w ich działalności nie chodzi o generowanie zysku, ale zapewnianie odpowiedniej jakości usług.

  Po to płacimy podatki, by samorząd do tych usług dopłacał z naszych podatków.

  Do szpitala kasy nie chcą dorzucić, ale już na program darmowego in-vitro tak. Co za hipokryci.

 • Link do komentarza Strojnica piątek, 29 marca 2019 10:15 napisane przez Strojnica

  Posłanka H-K przyszła ubrana jak do grabienia liści na ogrodzie....

 • Link do komentarza ojejku piątek, 29 marca 2019 09:35 napisane przez ojejku

  W temacie parabanków i udzielanych pożyczek szpitalom czy wręcz nawet opanowania szpitali przez te instytucje jest dużo bardzo "ciekawych" informacji w mediach. Co do tematu bankructwa wspomnianego przez Gruszczyńskiego to niech on uważa z tym hurra optymizmem bo w podobnej sytuacji znalazła się pewna gmina która zbankrutowała i zniknie z polskiej mapy. Dlaczego Magellan jest pod inną nazwą ? Chyba szykuje się że będzie sporo trudnych pytań.

 • Link do komentarza bocianowa piątek, 29 marca 2019 09:19 napisane przez bocianowa

  Parabanki - czyli coś czego pojęcie nie jest sprecyzowane w polskim prawie ? No nieźle to zaczyna wyglądać . Właściwie to mnie już nic nie zdziwi, wcale mi nie będą przeszkadzały rodzinne samorządy wydające decyzje rodzinnym firmom itd......to dopiero będzie obudzenie

 • Link do komentarza rezigiusz piątek, 29 marca 2019 09:19 napisane przez rezigiusz

  PO-KO w całej okazałości bezradności. Cóż twierdzą iż są cudotwórcami i jedyna słuszną opcją do rządzenia z liberalnym zacięciem to niech zakasują rękawy i pokażą na co ich stać. Tylko przypomnę im ze też byli przez 4 lata u władzy przy budowie szpitala a Starostą był Darek teolog który jednak okazał się być z zawodu dyrektorem i teraz udaje ze zna się na kulturze tyle że rękoma swoich podwładnych.

 • Link do komentarza viki piątek, 29 marca 2019 07:34 napisane przez viki

  Szpital miał działać przed wyborami. Tak obiecał PIS. I co się stało? A jak wygląda teraz PSL ? Przecież Berlik postawił się swoim partyjnym zwierzchnikom i poszedł w koalicję z PISem . I gdzie ten działający szpital Panowie z PSLu. Wykiwali Was, byliście kwiatkiem do kożucha. Podobnie Ziemia Gnieźnieńska. Szkoda słów !

startpoprz.12nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

m

Ostatnio dodane