Wydrukuj tę stronę
wtorek, 09 kwietnia 2019 12:00

5 przypadków wykorzystywania nieletnich w archidiecezji. Prymas: „chciałbym publicznie przeprosić”

 
5 przypadków wykorzystywania nieletnich w archidiecezji. Prymas: „chciałbym publicznie przeprosić” źródło: Google Street View

W Kurii Metropolitalnej odbyła się konferencja, w trakcie której przedstawiono wyniki pracy zespołu, zajmującego się wprowadzeniem programu prewencyjnego przeciwko wykorzystywaniu nieletnich przez osoby duchowne. 

Jest to kolejny etap przeciwdziałania zjawiskom, jakie zostały ujawnione kilka tygodni temu w trakcie konferencji w Warszawie. Wówczas to poinformowano o niespełna 400 przypadkach wykorzystywania dzieci na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Teraz postanowiono przybliżyć działania, jakie podjęto na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. 

- Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie, prezentującej wyniki kwerendy określającej skalę wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce, powiedziałem wówczas, że każda z wykorzystanych osób budzi w moim sercu ból, rozgoryczenie i wstyd, że takie przestępstwo miało miejsce właśnie w kościele i zostało dokonane przez duchownych - mówił abp Wojciech Polak Prymas Polski, dalej stwierdzając: - Chciałbym publicznie przeprosić wszystkie osoby seksualnie wykorzystane przez księży naszej archidiecezji. Tak samo archidiecezja gnieźnieńska nie jest od tych przestępstw i grzechów wolna. Dziś mamy wiedzę o pięciu takich osobach. Takie sytuacje i w takim wymiarze zostały nam zgłoszone - 5 osób pokrzywdzonych, nie wykluczamy dalszych zgłoszeń. Każdą z tych osób niezależnie od tego, czy doświadczyła tego przestępstwa dawno temu czy w nieodległej przeszłości, jeszcze raz serdecznie przepraszam. Nie dość jest mówienia o wyrządzonej im krzywdzie, krzywdzie wyrządzonej im samym, ich rodzinom oraz wspólnocie Kościoła. Osoby te zostały przyjęte i wysłuchane, a tym, którzy tego potrzebowali, udzielona została też pomoc materialna. Te straszne krzywdy wyrządzone im przez naszych księży, rodzą w nas wszystkich, we mnie jako pierwszym, ból i wstyd, jednocześnie mobilizując iż każdy sygnał i ujawnienie przyjmujemy i nadal przyjmować będziemy z największą starannością, pamiętając że nie jest łatwo przełamać lęk i wstyd - mówił abp Wojciech Polak, dziękując tym, którzy odważyli się ujawnić fakt wykorzystywania ich przez księży. Dodał iż każdy, kto tego doświadczył, zawsze zostanie przyjęty i wysłuchany: - Prowadzimy czynności wyjaśniające w jednej ze zgłoszonej nam spraw. Została ona zgłoszona też do prokuratury i do kongregacji nauki wiary. 

W całym kraju specjalny zespół powołany do tego celu, ujawnił kilka tygodni temu iż w latach 1990 - 2018 na terenie całego kraju miały miejsce 382 przypadki wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne. Jak przekazano w trakcie wtorkowego spotkania, cztery z tych przypadków dotyczą archidiecezji gnieźnieńskiej, a odnotowanych zostało pięć osób poszkodowanych: - Wszystkie one zostały zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał także przed organami państwa - sądem oraz prokuraturą. Jeden z nich zakończył się wydaleniem ze stanu duchownego, gdzie była mowa o trzech osobach wykorzystanych. Drugi otrzymał czasową karę zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na okres 5 lat - tu była jedna osoba wykorzystana. Organy ścigania umorzyły tę sprawę. Trzeci dotyczył przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich - tu zapadł wyrok sądowy w zawieszeniu i wyrok procesu kanonicznego, a do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku, gdzie przebywają osoby z problemami, również duchowni i otrzymując tam pomoc terapeutyczną. Czwarta sytuacja dotyczy wszczęcia przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego, jako osoby małoletniej. To postępowanie jest w toku, a ksiądz został zwolniony z obowiązków duszpasterskich, przebywa w odosobnieniu i ma zakaz podejmowania działań duszpasterskich - mówił abp Wojciech Polak, zaznaczając iż jest to wiedza posiadana na tę chwilę. 

Zespołem działającym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej kierował ks. dr Wojciech Rzeszowski, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży: - Jak wiemy, pierwsze wytyczne Episkopatu dla całego kraju ukazały się już w 2014 roku i był to dokument, składający się z pięciu podstawowych części - wstępu mówiącego o strategii Kościoła w podejściu do ochrony dzieci, dbaniu o przejrzystość i bezpieczeństwo życia kościelnego, następnie były trzy aneksy mówiące o pomocy ofiarom, procedur postępowania kanonicznego oraz zasad formacji z pewnymi elementami profilaktyki oraz piąty dokument - dotyczący samej prewencji. Był on dokumentem wyjściowym dla całego kościoła i miał szerszy charakter, podający określone zasady, procedury i sposoby myślenia - mówił duchowny i dalej dodał iż rok temu rozpoczęły się prace nad diecezjalnym dokumentem. Następnie omówił jego założenia dotyczące postępowania w podobnych przypadkach i zapobiegać tego typu zjawiskom w przyszłości. Całość została wydana w publikacji pt. "Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej", którą ks. Wojciech Rzeszowski streścił oraz zaznaczył iż trafi do wszystkich parafii oraz instytucji prowadzonych przez Kościół. Z jego treścią będą musieli zapoznawać się wszyscy ci, którzy będą mieli kontakt z dziećmi, także osoby świeckie np. pomagające przy organizacji różnych wydarzeń w Kościele.

 

12 komentarzy