środa, 24 kwietnia 2019 09:38

Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

  mnopr
Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności archiwum redakcji

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie kolejny rok odnotowuje wzrost ilości wydanych orzeczeń. W pierwszym kwartale br. Powiatowy Zespół wydał w sumie ponad 1000 różnych orzeczeń.

W Zespole zatrudnionych jest siedem osób – przewodniczący oraz sześciu pracowników. PZOON współpracuje na co dzień z kilkoma lekarzami orzecznikami o specjalnościach: internista, psychiatra, pediatra, specjalista chorób zakaźnych, ortopeda traumatolog oraz chirurg. Aktualnie czas oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosi ok. 1 miesiąca, o ile złożona dokumentacja jest pełna, nie ma braków koniecznych do uzupełnienia. We wcześniejszych latach czas oczekiwania wynosił od 2 do 3 miesięcy, w roku 2015 nawet do pół roku. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od lat plasuje się w pierwszej piątce w regionie pod względem ilości wydawanych orzeczeń.

Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli) w I kwartale 2018 roku wynosiła 844 wniosków, a tym samym czasie w 2019 już 918, co oznacza wzrost o 74. Jednocześnie w przypadku dzieci w analogicznym okresie liczba ta spadła o 20 - z 185 do 165 wniosków. W tym samym okresie w 2018 roku przyjęto 134 wnioski o przyznanie karty parkingowej (wydano 136), a w 2019 roku złożono ich 237 (wydano 232).

W opinii członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stały wzrost ilości wydawanych orzeczeń jest spowodowany m.in. wprowadzeniem w roku 2016 programu 500+, gdzie rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą otrzymać wyższe wsparcie przy wyższym progu dochodu na członka w rodzinie. Ponadto, warto odnotować fakt, iż w dniu 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana zasad wydawania kart parkingowych. W dniu 30 czerwca 2015 r. skończył się okres przejściowy, podczas którego można było korzystać z kart parkingowych starego typu, wydanych do 30 czerwca 2014 r. Nowe karty można aktualnie otrzymać max. do 5 lat. Stąd, należy się również spodziewać w najbliższym czasie kolejnego wzrostu wniosków o wydanie nowej karty z racji upływu terminu ich ważności. Inną przyczyną stałego zainteresowania otrzymaniem orzeczenia są powody związane z zatrudnieniem. Od sierpnia 2017 roku obowiązuje ponadto nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Również w tym przypadku odnotowano znaczący wzrost wniosków o wydanie legitymacji, jak i ilości fizycznie wydanych dokumentów.

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli):

Orzeczenia

2018

2019

Znaczny

164

271

Umiarkowany

282

436

Lekki

240

250

Ogółem

772

1044

Zdaniem PZSON wzrost liczby orzeczeń o 272 (35%) do roku poprzedniego może też być spowodowany skróceniem czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia do ok. 1 miesiąca. 


Dodatkowe informacje i wnioski do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/ jak załatwić sprawę/ niepełnosprawni oraz pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 10.

Zadania wchodzące w zakres działań Powiatowego Zespołu to:

  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. korzystania z karty parkingowej;
  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień;
  • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie prawomocnych orzeczeń ZUS;
  • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych;
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
  • wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

porównanie I kwartałów 2018/2019

 

Orzeczenia

2018

2019

Znaczny

164

271

Umiarkowany

282

436

Lekki

240

250

Ogółem

772

1044

 

Wzrost liczby orzeczeń o 272 (wzrost o 35% do roku poprzedniego - uwaga: jednym
z powodów tak dużego wzrostu, może być również skrócenie czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia do ok. 1 miesiąca)

 

* Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci)

2018 r. – 179 orzeczeń; 2019 r. – 162 orzeczenia ↓17

 

* liczba wniosków o wydanie karty parkingowej

2018 r. – 134 wnioski; 2019 r. – 237 wniosków ↑103

 

* liczba wydanych kart parkingowych

2018 r. – 136 kart; 2019 r. – 232 karty ↑96

 

* liczba wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

2018 r. – 190 wniosków; 2019 r. – 339 wniosków ↑149

 

* liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej

2018 r. – 206 legitymacji; 2019 r. – 341 legitymacji ↑135

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane