środa, 24 kwietnia 2019 10:46

Nowy zastępca komendanta Policji

 
Nowy zastępca komendanta Policji fot. Rafał Wichniewicz

W trakcie krótkiego apelu w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie miało miejsce wprowadzenie nowego zastępcy komendanta ds. kryminalnych. Został nim nadkom. Mariusz Masłowski.

Kilka tygodni temu w stan spoczynku przeszedł mł. insp. Artur Kusz, który od końca 2016 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta, odpowiedzialnym za pion kryminalny. Od tej pory stanowisko to pozostawało nieobsadzone. Teraz, rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zostanie nim podkom. Mariusz Masłowski, dotychczasowy komendant komisariatu w Witkowie.

- Jest to doświadczony oficer, który kierował jednostką w Witkowie, robiąc to bardzo dobrze. Dlatego na podstawie tych doświadczeń, jego wiedzy i postawy w naszej formacji, podjąłem decyzję i zaproponowałem jego kandydaturę Komendantowi Wojewódzkiemu, który zatwierdził ją i z dniem dzisiejszym obejmuje on tę funkcję - mówił mł. insp. Przemysław Kozanecki, komendant KPP w Gnieźnie. Jak dodał, poza pionem kryminalnym, będzie on także odpowiedzialny za dwa komisariaty funkcjonujące na terenie podległym jednostce.

- Rozpocząłem swoją służbę od prewencji i to bardzo istotne, jeśli chodzi o zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, następnie służyłem w pionie kryminalnym, prowadząc postępowania przygotowawcze, ale również zajmowałem się problematyką przestępczości, także te doświadczenia podczas prowadzenia witkowskiej jednostki na pewno zaowocują tutaj, aczkolwiek na pewno jest to większa jednostka, mająca swoją specyfikę i siłą rzeczy działania podejmowane przeze mnie przy współpracy podległych mi policjantów oraz pracowników cywilnych, będą ukierunkowane głównie na to, by trzymać, zapewnić i zwiększać bezpieczeństwo publiczne - mówił podkom. Mariusz Masłowski. Rozkaz personalny, po jego odczytaniu, wręczył mł. insp. Rafał Pawłowski, zastępca komendanta wojewódzkiego w Poznaniu. 

Podkom. Mariusz Masłowski służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku, od 2000 roku pracując w komisariacie w Witkowie w zespole patrolowo-interwencyjnym, a od 2004 roku w kryminalnym. Komendantem komisariatu w Witkowie został w 2013 roku.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane