wtorek, 16 lipca 2019 12:09

Nabór do szkół średnich - miejsc wystarczy dla wszystkich

 
Nabór do szkół średnich - miejsc wystarczy dla wszystkich archiwum redakcji

We wtorek 16 lipca uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. W placówkach powiatowych miejsca przygotowano dla obu roczników.

Po reformie edukacji to właśnie kwestia przyjęcia dwóch roczników jednocześnie do szkół średnich była tematem wielu dyskusji na poziomie ogólnopolskim. Wychowankowie ostatnich klas z wygaszanych gimnazjów, a także absolwenci ósmych klas szkół podstawowych jednocześnie składali dokumenty do liceów, techników i szkół zawodowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe, w ośmiu szkołach średnich podległych tej jednostce, czekało w sumie 105 oddziałów klasowych mogących przyjąć 3012 uczniów (900 w liceach ogólnokształcących, 1440 w technikach i 672 w szkołach branżowych I stopnia). Na tę ilość wolnych miejsc, ze szkół podstawowych wpłynęło 1301 wniosków z których zakwalifikowano 1156 uczniów, a z gimnazjów pojawiło się 1188 wniosków - zakwalifikowano 1060. 

W sumie nie zakwalifikowano 182 uczniów (99 z podstawówek i 83 z gimnazjów), co jest wynikiem tego iż nie dostali się oni do klas w szkołach pierwszego wyboru (z uwagi na małą ilość punktów przy rekrutacji), a jednocześnie we wnioskach nie podali placówek drugiego wyboru.

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe: - Po analizie preferencji kandydatów wobec oferty szkół Zarząd Powiatu podjął decyzję o tworzeniu poszczególnych klas w danej szkole. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, mając na uwadze „podwójne roczniki” w naborze, starosta Piotr Gruszczyński podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów klasowych w placówkach, gdzie liczba kandydatów była najliczniejsza. Powyższe działania Zarządu mają za zadanie uspokoić przede wszystkim młodych ludzi aplikujących do szkół ponadpodstawowych oraz ich bliskich. 

Od dziś do 23 lipca uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

- Ten czas jest bardzo ważny dla kandydatów. Jest to okres potwierdzenia woli kształcenia w danej szkole i klasie, ale również to czas rotacji, przesunięć i ostatecznego kształtowania się oddziałów klasowych. Zarząd oraz Wydział Edukacji i Sportu zwraca uwagę, by nie podejmować pochopnych decyzji, ze spokojem śledzić rozwój sytuacji w poszczególnych szkołach i klasach, a przede wszystkim informować się na bieżąco w sekretariatach preferowanych szkół o stanie sytuacji - informuje Starostwo Powiatowe.

1 komentarz

  • Link do komentarza Ktoś wtorek, 16 lipca 2019 15:51 napisane przez Ktoś

    Ten kto nie jest w bagnie zwanym oświatą w szkołach średnich, ten nie ma pojęcia jaki cyrk się szykuje. Już są podchody żeby uczniowie jednej ze szkół korzystali z pracowni specjalistycznej w innej szkole

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane