wtorek, 27 sierpnia 2019 14:35

Poseł Krzysztof Ostrowski podsumował kadencję

  mn

Podczas wtorkowej konferencji prasowej poseł Krzysztof Ostrowski przedstawił podsumowanie swojej czteroletniej pracy w funkcji parlamentarzysty i zakreślił działania, których chciałby się podjąć w kolejnej kadencji w przypadku jego wyboru.

Ubiegając się o mandat posła RP, Krzysztof Ostrowski zapowiadał wykorzystanie swego wieloletniego doświadczenia medycznego w pracy parlamentarnej. Tak też się stało. Poprzez członkostwo w Komisji Zdrowia oraz działalność utworzonego z jego inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, zawsze był blisko osób chorych i starał się wypracowywać takie normy prawne, które będą umożliwiały optymalne warunki leczenia. W tym względzie był jednym z najaktywniejszych posłów VIII kadencji sejmu. W rankingu zdrowotnych zespołów parlamentarnych pod względem liczby zorganizowanych posiedzeń, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów znalazł się na drugim miejscu. Uczestniczący w nich posłowie, eksperci medyczni, przedstawiciele organizacji pacjenckich poruszali następujące zagadnienia: Podstawowa Opieka Zdrowotna, szpitale powiatowe, onkologia i hematologia, leczenie bólu, prawa pacjenta, stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej, pierwotne niedobory odporności, hipercholesterolemia, cukrzyca, nieswoiste zapalenia jelit, mukowiscydoza, hemofilia, kardiologia, problemy osób starszych, niewydolność przewodu pokarmowego, choroby cywilizacyjne, wcześniaki, autyzm, opieka lekarska w szkołach, wczesne zapalenie stawów, dolegliwości dolnych dróg moczowych.

W wielu przypadkach, wypracowane podczas posiedzeń zespołu projekty, zostały uwzględnione w nowelizacjach ustaw i rozporządzeń, m.in. nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta w zakresie wprowadzenia obowiązkowego leczenia bólu u wszystkich pacjentów oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące obowiązku leczenia bólu w karetkach pogotowia, projekt kompleksowej opieki nad pacjentami z nowotworami piersi, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego oraz przewlekłą białaczką limfocytową – obecnie Ministerstwo Zdrowia prowadzi pilotaż opieki sprawowanej w ramach sieci onkologicznej w dwóch województwach. Poseł, działając w podkomisji m.in. powołania Agencji Badań Medycznych był także zaangażowany w prace kierunku utworzenia tej agencji. Krzysztof Ostrowski był szczególnie zaangażowany w zapewnienie lepszego dostępu pacjentów do badań laboratoryjnych. Brak odrębnego finansowania badań laboratoryjnych w ramach POZ nie gwarantuje właściwego stopnia wykorzystania badań laboratoryjnych i przyczynia się do ograniczania zlecania tych badań przez lekarzy w celu minimalizowania kosztów. Parlamentarny Zespół m.in. Praw pacjentów skierował w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, w którym proponuje, aby badania laboratoryjne były odrębnie finansowane. Poseł wielokrotnie interweniował w tej sprawie osobiście w Ministerstwie.

Ostatnim dokumentem zaprezentowanym podczas posiedzenia zespołu jest raport pt.: ,,Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego’’. Celem proponowanych rozwiązań jest poprawa efektów leczenia, w szczególności pacjentów z nowotworami złośliwymi pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i nerek, poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki specjalistycznej koordynowanej przez lekarza specjalistę urologa o wysokich kompetencjach, w ośrodku posiadającym duże doświadczenie w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego i zapewniającym warunki diagnostyczno-lecznicze na wysokim poziomie. W drugiej połowie 2019 roku planowane jest wdrożenie programów pilotażowych.

Poseł Krzysztof Ostrowski był m.in. sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, a także ważnej ustawy o tzw. dekomercjalizacji szpitali.

Aktywność posła Krzysztofa Ostrowskiego została doceniona przez pacjentów – otrzymał wyróżnienie honorowe od Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologiczych za działalność na rzecz pacjentów chorych na nowotwory; ,,Byka Zdrowia 2019’’ za prowadzenie Zespołów Parlamentarnych poświęconych ochronie zdrowia; od diagnostów laboratoryjnych za całokształt pracy parlamentarnej; Hipokrates 2019 na szczeblu powiatu gnieźnieńskiego w kategorii lekarz rodzinny.

Służba zdrowia nie była jedyną sferą działalności posła Krzysztofa Ostrowskiego. To także setki interwencji w indywidualnych problemach mieszkańców okręgu konińsko-gnieźnieńskiego, zgłaszanych w działających przez całą kadencję biurach poselskich (w Gnieźnie, Wrześni, Słupcy i Środzie Wlkp). oraz podczas otwartych spotkań, zorganizowanych niemal we wszystkich gminach okręgu. To także wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z budżetu państwa, m.in. na: rozbudowę i modernizację szpitali w Gnieźnie i Słupcy; budowę boiska sportowego w Trzemesznie, hali sportowej w Zdziechowie, utworzenia muzeum w gnieźnieńskiej parowozowni, modernizację dróg powiatowych: Kierzkowo-Wydartowo w gminie Trzemeszno, Biskupice-Bojanice-Mączniki; drogi gminnej do Woźnik, drogi gminnej w Przybrodzinie, ulic osiedlowych w Kiszkowie; fundusze na remont klasztoru w Lądzie, Farze we Wrześni, Kolegiaty w Środzie Wlkp., kościoła w Łopiennie. Poseł interweniował również w sprawach społecznie ważnych, m.in.: w kwestii budzących kontrowersje planów budowy turbin wiatrowych w gminie Rychwał i w gminie Dominowo; w sprawie próby zmian granic pomiędzy gminami Kazimierz Biskupi i Kleczew, w sprawie budowy na terenie chronionym chlewni w gminie Krzykosy, w sprawie skażenia wody we Wrześni, w sprawie utworzenia szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni, utworzenia ośrodka dla niepełnosprawnych dorosłych w Rozalinie, gm. Rychwał, w sprawie rolników poszkodowanych przez powódź, w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie, w sprawie przyznania dla Gniezna dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego czy w sprawie sytuacji w Zakładzie Sklejka Orzechowo.

22 komentarzy

  • Link do komentarza FOKA wtorek, 27 sierpnia 2019 16:38 napisane przez FOKA

    Ja też życzę ponownej kadencji w polskim parlamencie. Jest Pan niezwykle życzliwym, skromnym i pracowitym człowiekiem. Posłem dbającym o Polskę i walczącym o jej przyszłość. Powodzenia!

  • Link do komentarza Wyborca88 wtorek, 27 sierpnia 2019 15:13 napisane przez Wyborca88

    Panie Pośle, serdecznie dziękuję za wielkie zaangażowanie w sprawy ogólnopolskie i lokalne. Jest Pan pracowitym, dobrym człowiekiem. Życzę Panu ponownego wyboru do parlamentu!

startpoprz.12nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane