Wydrukuj tę stronę
środa, 28 sierpnia 2019 12:20

Połączenia autobusowe na terenie powiatu są zapewnione

 
Połączenia autobusowe na terenie powiatu są zapewnione archiwum redakcji

Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim pojawia się pytanie czy będzie możliwość dojazdu do szkół autobusem publicznym?

Od 2 września wszystkie miejscowości będące siedzibami gmin będą skomunikowane z Gnieznem. Powiatowe linie komunikacyjne docierać będą także do szeregu mniejszych miejscowości nieuwzględnionych w powiatowym planie transportowym.

Po upadku gnieźnieńskiego PKS-u, który wstrzymał wszystkie połączenia od 1 czerwca br., cały czas aktualne było pytanie o dalszą przyszłość połączeń autobusowych na terenie powiatu. Władze Powiatu Gnieźnieńskiego, w ramach posiadanych kompetencji i środków finansowych, podjęły kroki mające zapewnić możliwość dojazdu mieszkańcom poszczególnych gmin do Gniezna, w szczególności dojazdu młodzieży do szkół.

- W czasie wakacji temat połączeń nie był może priorytetowym, ale od 2 września powraca on w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. W Starostwie Powiatowym podjęliśmy kilka działań inicjujących, a niekiedy i inspiracyjnych - były to spotkania z przewoźnikami i włodarzami gmin, przez które ta komunikacja przebiega. Musimy się w tym momencie wywiązywać z naszego planu transportowego i obowiązków, które spoczywają na samorządzie powiatowym - mówił Mariusz Mądrowski z Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Jak poinformowano, Starostwo Powiatowe zezwolenia na nowe linie komunikacyjne traktuje w sposób priorytetowy, wydając dokument w możliwie najkrótszym czasie. W niektórych gminach przewozy o charakterze użyteczności publicznej zostały połączone z dowozem dzieci do szkół, co zdaniem przedstawicieli Zarządu należy uznać za właściwy kierunek.

Starostwo na bieżąco prowadzi analizę sytuacji na powiatowym rynku usług przewozów autobusowych. W świetle ograniczonych możliwości budżetowych samorząd powiatowy nie jest w stanie przeznaczyć wystarczającej ilości środków finansowych na publiczny transport zbiorowy. Tym niemniej, powiat na bieżąco monitoruje sytuację przewozów autobusowych, poprzez m.in. sfinansowanie w najbliższym czasie opracowania dotyczącego aktualizacji planu transportowego.

Przypomnijmy, ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakładają na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie organizowania lub wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów autobusowych. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego obowiązuje „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, w którym zostały określone linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. W większości są to linie łączące miejscowości będące siedzibą poszczególnych gmin ze stolicą powiatu.

Poniżej zestawienie połączeń oraz numerów kontaktowych do przewoźników, realizujących połączenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Galeria

7 komentarzy