Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 listopada 2019 07:46

Zmiany w przepisach dotyczących kontroli i ruchu na drodze

 
Zmiany w przepisach dotyczących kontroli i ruchu na drodze archiwum redakcji

Od 7 listopada w życie wchodzą zmiany, wprowadzane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące kontroli drogowej prowadzonej przez służby mundurowe, uprawnione do tej czynności, np. policji.

Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczony będzie postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. 

Co więcej, kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje już od wielu lat - nie jest to nowość, ale obecnie może być on bardziej sankcjonowany.

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.

W sytuacji, kiedy będą organizowane tzw. szybkie testy trzeźwości na którymś odcinku drogi, policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy. Nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika w pojeździe. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji (wyjątek mają stanowić akcje typu trzeźwy poranek). 

Dodajmy też, że zgodnie z podpisanym 5 listopada nowelizacją ustawy prawa o ruchu drogowym, pod koniec tego miesiąca zaczną obowiązywać przepisy dotyczące jednoznacznego zachowania kierowców w dwóch sytuacjach na drodze:

  • korytarza życia, czyli tworzenia wolnego pasu przestrzeni na np. zablokowanej przez wypadek drodze w celu umożliwienia dojazdu służbom ratunkowym.
  • jazdy na suwak - przepisy precyzyjnie określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

źródło: KGP i gov.pl

6 komentarzy