Wydrukuj tę stronę
czwartek, 14 listopada 2019 16:39

Podwyżki podatków w Gminie Gniezno przegłosowane

 
Podwyżki podatków w Gminie Gniezno przegłosowane kadr z nagrania

W trakcie czwartkowego posiedzenia Rady Gminy Gniezno, działacze głosami większości podjęli decyzję o zmianie stawek podatkowych. Nowe wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Posiedzenie zaplanowane na 14 listopada poświęcone było głównie czterem uchwałom dotyczącym zmianom stawek podatków m.in. od nieruchomości i środków transportu. Zgodnie z przekazanymi podczas sesji informacjami, poprzez podwyżkę planuje się pozyskanie około 500 tys. złotych do budżetu gminy.

- Po analizie sytuacji stawek z minionych lat doszliśmy do wniosku, że rzeczywista wartość stawek przez 8 lat ulegała zmniejszeniu każdorocznie. Mimo iż nominalnie były to te same stawki, to ich rzeczywista wartość malała. Skłoniło nas to do analizy, o ile można byłoby to zmalenie wyrównać, tj. waloryzować stawki. Okazało się, że po części, nie całości, należałoby zwaloryzować na poziom około 10% średnio na poszczególne stawki - mówił Andrzej Trzciński, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno. Jak dodał, stawki te są znacznie niższe od tych, jakie zawarte są w ministerialnych rozporządzeniach. 

Zgodnie z nowymi zmianami, od 1 stycznia 2020 roku stawki wzrosną:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,70 zł do 0,80 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi z 4,54 zł do 4,80 zł za 1 ha
 • od gruntów pozostałych, zajętych na odpłatną działalność pożytku publicznego z 0,30 zł do 0,40 zł za 1 m2
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 2,98 zł do 3,15 zł za 1 m2
 • od budynków mieszkalnych z 0,60 zł do 0,70 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 17 zł do 18,50 zł za 1 m2
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,24 zł do 11,18 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,45 zł do 4,87 zł za 1 m2
 • od budynków pozostałych, zajętych na odpłatną działalność pożytku publicznego: gospodarcze przy budynkach mieszkalnych z 4 zł do 5 zł oraz innych niż wyżej wymienione z 6,50 zł do 7 zł za 1 m2

- Podwyżki są powodowane nie tylko tym, żeby zatrzymać obniżanie stawek rzeczywistych, ale widać też duże potrzeby w wydatkach gminy. Widać potrzebę doinwestowania, co widać szczególnie na drogach i to się wiąże z bezpieczeństwem. Dzisiaj droga nie kosztuje mało, a żeby zrobić porządną drogę, to musimy ponosić znaczne wydatki - przyznał Andrzej Trzciński.

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili stanowiska, jakie zostały zawarte podczas obrad każdej z nich. Ostatecznie za podwyżką zagłosowało sześciu radnych, dwie osoby się wstrzymały i pięciu było przeciwko.

Przy projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego z 58,46 zł do kwoty 44 zł, za było 12 radnych, wstrzymał się 1, a nikt nie był przeciwny.

Podwyższono również stawki podatku od środków transportowych. Średnio poszły one w górę o 10%: - W innych gminach jest różnie i trudno je porównać, gdyż mają one swoje kryteria. Uśredniając, Łubowo i Niechanowo ma zbliżone stawki do naszych. Wyjątkiem jest gmina Trzemeszno, gdzie zdecydowano się na wprowadzenie "raju podatkowego", żeby ściągnąć do siebie podatników. Bardzo odbiegająca od średnich jest gmina Mieleszyn, gdzie niektóre stawki są czterokrotnie wyższe niż w naszej gminie - mówił Andrzej Trzciński. 

Stawki od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, zwiększają się:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 ton z 637 zł do 700 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton z 785 zł do 850 zł
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton z 1002 zł do 1100 zł

Stawki za pojazdy, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby osi, DMC i rodzaju zawieszenia, są zróżnicowane i szczegółowo zawarte w projekcie uchwały.

Uchwała dotycząca zmiany stawki podatku od środków transportowych została przyjęta decyzją 11 radnych za, 2 wstrzymujących się i przy braku głosów sprzeciwiających.

7 komentarzy