Wydrukuj tę stronę
wtorek, 10 grudnia 2019 12:56

W Gnieźnie przybywa nieszczepionych dzieci. Będą dla nich ograniczenia

 

Jeszcze w grudniu radni miejscy mają podjąć decyzję w sprawie ograniczenia przyjmowania nieszczepionych dzieci do publicznych przedszkoli oraz żłobków, podległych Urzędowi Miejskiemu.

Kilka dni temu odbyło się opiniowanie projektów dwóch uchwał, które 18 grudnia mają zostać przegłosowane na posiedzeniu Rady Miasta. Zgodnie z ich treścią, regulaminy dotyczące kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i żłobków, będą bardziej restrykcyjne wobec nieszczepionych kandydatów.

Nowe zasady

W przypadku Żłobka Miejskiego przy ul. Kościuszki 21 oraz jego filii zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 6, rodzice dziecka przy rekrutacji będą musieli do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarskie, że zostało ono poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zmiana dotyczyć ma także przedszkoli, ale już podczas drugiego postępowania rekrutacyjnego. Na pierwszym poziomie bowiem obowiązują kryteria ustawowe, ale w przypadku konieczności ogłoszenia kolejnego (np. przy równorzędnych wynikach lub nadal dostępnych wolnych miejscach w przedszkolu), rada może ustalić własne kryteria. Te obowiązują od lat, ale obecnie mają zostać wzbogacone o dodatkowy element – dodatkowe punkty przy drugim poziomie rekrutacji będą przyznawane za poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W obu powyższych przypadkach wyjątkiem będą te dzieci, które zostały z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.


Skala zjawiska

Czy problem rzeczywiście jest tak duży? Zgodnie z danymi posiadanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, liczba małych gnieźnian, którzy nie zostali zaszczepieni, cały czas rośnie. W 2016 roku dotyczyło to 96 dzieci, w 2017 roku już 129, w 2018 roku było to 142 dzieci, a na koniec III kwartału 2019 roku aż 165!

 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie jako wierzyciel, w momencie powzięcia przesłanej z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o braku realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci jest uprawniony do żądania wykonania tego obowiązku w drodze egzekucji administracyjnej - przekazała Anna Stejakowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. Co więc może zrobić Sanepid? Najpierw wystawia wezwania, następnie upomnienia, a jeśli i to nie przynosi skutku, to sprawa jest kierowana do Wojewody Wielkopolskiego. Również i w tym przypadku skala tych spraw cały czas rośnie.

W samym 2016 roku wystawiono 33 wezwania, 7 upomnień, a 13 przypadków skierowano do wyższych organów. W 2018 roku było już 182 wezwania, 31 upomnień i 21 tytułów wykonawczych, które trafiły do Wojewody Wielkopolskiego. Do III kwartału 2019 roku wystawiono już 110 wezwań do wykonania obowiązkowych szczepień. Jeśli opór rodziców jest niezmienny, mogą oni otrzymać karę grzywny. Tylko w 2019 roku wystawiono ich 9 – na kwotę 520 – 550 złotych. W 2018 roku takich sytuacji było 15, a w 2017 roku 20.


Przyczyny?

Tendencja wzrostowa nieszczepionych dzieci na terenie Gniezna to pokłosie tzw. ruchów antyszczepionkowych, które głoszą swoje tezy o NOP, czyli niepożądanych odczynach poszczepiennych.

- Jak podają rodzice dzieci i lekarze POZ niezaszczepionych najczęstsze powody odmowy szczepień dotyczą wątpliwości co do bezpieczeństwa preparatów. Część z tych osób aktywizuje się w tzw. ruchach antyszczepionkowych. Głoszone przez nich tezy opierają się na twierdzeniach, iż szczepienia ochronne wiążą się z ryzykiem odległych, szkodliwych następstw, a same szczepionki zawierają szkodliwe „toksyny” - przyznaje Anna Stejakowska.

W wielu przypadkach rodzice wprost mówią o zbędności szczepień, ponieważ „choroby zakaźne już nie występują lub są bardzo rzadkie”: - Często podawanym powodem odmowy szczepień jest także wcześniejszy niepożądany odczyn poszczepienny, który wystąpił u dziecka po podaniu szczepionki lub też wystąpił u członka rodziny - dodała dyrektor Sanepidu. Podczas rozmów z rodzicami oczywiście pojawiają się także stwierdzenia o pieniądzach koncernów farmaceutycznych, które stoją za szczepionkami.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ww. planowanych zmian w zasadach przyjmowania do przedszkoli i żłobka na terenie Gniezna: - Nowe kryterium wprowadzane niniejszą uchwałą podyktowane jest troską o zabezpieczenie zdrowia i życia dzieci wobec rosnącej liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna, nie ograniczając przy tym praw dzieci spełniających kryteria ustawowe - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Jej treść była opiniowana podczas ostatniej Komisji Oświaty i zyskała pozytywną ocenę radnych. Ostateczna decyzja zapadnie w środę 18 grudnia.

Galeria

17 komentarzy