Wydrukuj tę stronę
wtorek, 07 stycznia 2020 12:59

Policjanci sprawdzają liczniki samochodowe

 
Policjanci sprawdzają liczniki samochodowe archiwum redakcji

Od początku roku funkcjonariusze drogówki rozszerzyli zakres kontroli, prowadzonych podczas działań na drogach. Zajmują one kilka sekund, ale mogą przynieść sporo informacji.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi (Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz Żandarmerii Wojskowej) sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu w celu spisania wyświetlonych danych. 

Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej kontroli, a wyjątek stanowić mają tylko akcje typu „trzeźwy poranek”. W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy chce kontrolować wskazania drogomierza.

W ciągu ostatniego tygodnia gnieźnieńska drogówka przeprowadziła już szereg kontroli drogowych, w trakcie których ujawniono przypadki nieprawidłowości we wskazaniach - są to sytuacje wymagające ustalenia ich przyczyn, a nie rażące "przekręcenia" liczników. 

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania.

Od połowy lutego nowe dane dotyczące odczytów wskazania licznika w czasie kontroli drogowej, a także dokonanych po wymianie licznika będą widoczne w usłudze „Historia Pojazdu”, udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

źródło: KPP Gniezno i informacje własne

7 komentarzy