czwartek, 30 kwietnia 2020 08:39

Zdalne sesje Gminy Gniezno i Powiatu Gnieźnieńskiego

 
Zdalne sesje Gminy Gniezno i Powiatu Gnieźnieńskiego archiwum redakcji

Na czwartek zostały zaplanowane kolejne zdalne posiedzenia tutejszych samorządów. Radni będą prowadzić obrady z domów lub miejsca pracy.

Podobnie jak kilka tygodni temu radni miejscy, tak i dzisiaj działacze z Rady Gminy Gniezno oraz Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zasiądą przed komputerami lub telefonami, by wziąć udział w zaplanowanych, zdalnych obradach. Ich organizacja jest niezbędna dla podtrzymania prawidłowego funkcjonowania samorządu i przyjęcia uchwał lub innych dokumentów, które są dla tego celu niezbędne.

Rada Gminy Gniezno rozpocznie swoje obrady o godzinie 13:00 na kanale YouTube

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy Gniezno.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno
  b) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno
  c) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w Gminie Gniezno
  d) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie Gniezno
  e) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w Gminie Gniezno
  f) utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu
  g) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Zdziechowie za 2019 rok. 
 10.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 11.  Wolne wnioski i informacje.
 12.  Zamknięcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy.

 

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego pracę zacznie o godzinie 14:00 na kanale YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego,
 6. w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
 7. w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 8. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
 9. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta,
 10. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,
 11. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.
 12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zamknięcie sesji.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane