wtorek, 19 października 2021 12:04

Decyzja wojewody zaskarżona. „Brak przesłanek”

 

Zdaniem miejscowego samorządu, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zakazu parkowania na ul. Łaskiego na wysokości bazyliki i placu przykatedralnego, jest niezgodne z prawem i nie ma żadnych przesłanek do tego, by miało obowiązywać.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o sporze, jaki wzbudziła decyzja o likwidacji miejsc postojowych przy katedrze. Pismo, który trafiło w tej sprawie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od jednego z radnych miejskich, spowodował iż w sierpniu wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze, nakazujące usunięcie ww. miejsc. Mowa o ciągu po brukowanej części ul. Łaskiego, otaczającego plac oraz katedrę. 

W tej sprawie wypowiedzieli się już przedstawiciele władz miasta, którzy krytycznie odnieśli się do całej idei, jednak to nie samorząd miejski jest władnym w tej kwestii. Za bezpieczeństwo i organizację ruchu na drogach odpowiada Starostwo Powiatowe, które potwierdziło nam iż decyzję Wojewody Wielkopolskiego zaskarżono w całości "z powodu jego niezgodności z prawem".

W zaskarżeniu zarzucono m.in., że decyzja Wojewody Wielkopolskiego została wydana: (...) przy braku przesłanek warunkujących zastosowanie powyższego unormowania (ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego). Ponadto stwierdzono iż naruszono przepisy z rozporządzenia Ministra Infrastruktury - chodzi o fakt, że: (...) na drogach powiatowych i gminnych jedynie zaleca się stosować zasadę oznakowania poziomego jak dla dróg krajowych i wojewódzkich, a nadto zakres oznakowania może być ograniczony przez organ zarządzający ruchem do miejsc niebezpiecznych.

Ponadto wskazano, że Wojewoda nakazał wyłącznie wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, które zgodnie z przepisami należy oznaczyć oznakowaniem poziomym z powierzchnią o niebieskiej barwie. Tę decyzję również oceniono negatywnie: (...) mogą prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, a mianowicie historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu decyzją nr 2523/A z dnia 27 stycznia 1956 r., mimo braku zgody na tego rodzaju rozwiązania ze strony uprawnionego organu ochrony zabytków.

Jak czytamy dalej w stanowisku Starostwa Powiatowego: Ocena Wojewody powinna zatem uwzględnić szeroki aspekt przedmiotowej sprawy i nie może być oderwana od sąsiedztwa najważniejszego zabytku Gniezna i jednocześnie miejsca kultu – Katedry Gnieźnieńskiej, służącego licznym pielgrzymkom. Unormowanie to, jak trafnie wskazuje organ nadzoru, posługuje się pojęciem interesu „ogólnospołecznego”, a zatem „dotyczącego całego społeczeństwa”. Jakkolwiek bezpieczeństwo ruchu drogowego jest wartością wpisującą się w interes społeczny – jednak jak wskazuje Skarżący – w świetle uzasadnienia rozstrzygnięcia sprawy bezpieczeństwa trudno uznać za kwestie o przesądzającym znaczeniu.

W dalszej części pisma wskazano opinie prezydenta Gniezna oraz Prymasa Polski na tę sprawę, którzy również opowiedzieli się przeciwko likwidacji miejsc postojowych. 

- Powołując się na pismo Prezydenta z dnia 16 września 2021 r., skarżący zwraca uwagę na fakt, iż likwidacja wszystkich miejsc parkingowych poza przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych prowadzi – jak wskazuje się w piśmie – do nierównego traktowania użytkowników dróg, zwłaszcza, że wspomniane miejsca parkingowe wykorzystywane są często przez osoby starsze, o ograniczonej mobilności, choć niekoniecznie niepełnosprawne w znaczeniu prawnym - wskazano, a odnosząc się do pisma abpa Wojciecha Polaka, podkreślono iż "aktualne rozwiązania w zakresie zarządzenia ruchem stanowią efekt trudnego kompromisu": Podkreśla się, iż jawią się one jako ledwie wystarczające dla zapewnienia należytej obsługi pielgrzymów, turystów i uczestników nabożeństw. W związku z wprowadzeniem zmian objętych rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego, może dojść do dalszego utrudnienia gościom dotarcia do Katedry i Siedziby Prymasów Polskich. Stanowiska obu instytucji zostały również załączone do zaskarżenia. Prymas wnioskuje o pozostawienie dotychczasowego rozwiązania, a prezydent opowiada się przeciwko rozstrzygnięciu.

Oznacza to, że teraz sprawę rozstrzygać będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrzy argumenty obu stron. 

1 komentarz

  • Link do komentarza Wasyl07 środa, 20 października 2021 07:53 napisane przez Wasyl07

    Halo w Gnieźnie nie ma parkingów?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane