Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 maja 2022 08:38

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 
Powiatowe obchody Dnia Strażaka źródło: PSP Gniezno

W minioną sobotę odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, podczas których wręczono awanse służbowe funkcjonariuszom gnieźnieńskiej komendy oraz druhom-ochotnikom.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemarszu pododdziałów do Kościoła pw. NMP Królowej Polski. Mszę Św. z tej okazji, jak również jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej odprawił ks. Jacek Orlik. Po Mszy Św. zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Gnieźnie zebrali się na placu Komendy, gdzie odbył się uroczysty apel.

W roku bieżącym z okazji Dnia Strażaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 3 funkcjonariuszy „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz 3 funkcjonariuszy „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 2 aspirantów oraz 7 podoficerów. Wręczenie awansu na stopień aspiranta jednemu z funkcjonariuszy nastąpiło w dniu 20 maja 2022 roku na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Pleszewie.

Podczas uroczystości Starosta Gnieźnieński oraz Prezydent Miasta Gniezna w dowód uznania za troskę o dobrą współpracę oraz modernizację zasobów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego i Pierwszej Stolicy Polski wręczyli funkcjonariuszom, pracownikowi cywilnemu oraz strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych okolicznościowe medale.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie przyznało „Powiatowe Płomienie” - 4 druhnom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz złożyło podziękowanie druhowi z OSP Kiszkowo za działalność w Zarządzie Oddziału Powiatowego w latach 2016 - 2020.

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego nadała druhom OSP „Godła Promocyjne” za całokształt działalności promocyjnej na rzecz Oddziału i OSP na terenie powiatu, a także za 30 lat działalności dziennikarskiej na łamach lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej prasy pożarniczej, a Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym za aktywną działalność promocyjną ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Uhonorowano również jednostki OSP, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze:

- OSP Czerniejewo - 125 lat,

- OSP Ławki, gm. Trzemeszno - 100 lat,

- OSP Żydowo, gm. Czerniejewo - 90 lat, 

- OSP Skorzęcin, gm. Witkowo - 80 lat.

Wręczone zostały także decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu od dnia 6 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku Ochotnicze Straże Pożarne w Modliszewie i Strzyżewie Smykowym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Podsumowując dzisiejszą uroczystość Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie bryg. Mariusz Dębski pogratulował wyróżnionym oraz wręczył przedstawicielom władz okolicznościowe grawertony, dziękując za współpracę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

źródło: PSP Gniezno, Powiat Gniezno, Gmina Gniezno

Galeria