wtorek, 09 sierpnia 2022 13:12

Zmiana kryteriów przyznawania świadczenia za przyjętego uchodźcę

  UM

Zmieniły się zasady przyznawania świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Osoby, które opiekują się uchodźcami, którzy przebywają dłużej niż 120 dni, nadal mogą otrzymać 40 zł dziennie, ale tylko i wyłącznie po spełnieniu jednego z kilku warunków.

Świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień zakwaterowania i wyżywienia na okres dłuży niż 120 dni pobytu będzie możliwe za Ukraińca, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą małoletnią.

Wnioski o świadczenia z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Miejskim. Jednak wypłata świadczenia jest uzależniona od środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie (stan na 9 sierpnia 2022 r.) Wojewoda nie przekazał jeszcze do Gniezna kwoty na poziomie ok. 800 tys. zł. Na taka właśnie sumę opiewają wnioski złożone do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, których autorzy czekają na należne im wpłaty.

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad przyznawania świadczenia można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 426 05 20.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane