Wydrukuj tę stronę
czwartek, 09 lipca 2015 10:02

Eternit do usunięcia

 

Po publikacji dotyczącej programu bezpłatnego usuwania azbestu, zgłosił się do nas jeden z mieszkańców. Wskazał nam miejsce składowania eternitu.

Odpadki, prawdopodobnie po jakimś remoncie domku, znajdują się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Gdańskiej. Jak przyznał, od dwóch lat już nikt nie interesuje się tym, co tam leży. Udaliśmy się na miejsce by sprawdzić sytuację. Faktycznie, przy jednym z wejść znajdowało się ok. 100 – 150 płyt eternitowych, zawierających szkodliwy azbest.

Mieszkaniec pytał nas, czemu nikt tego nie usuwa, skoro jest to takie szkodliwe. Wydaje się jednak, że za te odpadki odpowiedzialny jest przede wszystkim ich właściciel, a za ogólny porządek odpowiada zarząd ROD. Najwyraźniej nikomu nie przeszkadzała góra gruzu i odpadków, także potencjalnie niebezpiecznych, zalegająca przy wejściu na teren działek.

Udaliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym, gdzie zgłosiliśmy sprawę. Jak przyznała dyrektor Magdalena Musiałowicz, urzędnicy czekają na wszelkie tego typu zgłoszenia. Jeśli mieszkańcy zauważą, że gdzieś zalegają porzucone odpadki azbestu w postaci płyt eternitowych, to mogą zgłaszać się do tej jednostki. W powyższej sprawie uruchomione zostaną procedury i kiedy tylko wniosek przejdzie akceptację, eternit z działek przy ul. Gdańskiej zostanie zabrany.

Przypomnijmy, że w tym roku Powiat Gnieźnieński otrzymał największą jak do tej pory pulę pieniędzy, na program likwidacji azbestu z naszego regionu. W jego ramach, każdemu wnioskodawcy po akceptacji zgłoszenia, bezpłatnie usuwa się eternit z dachu i dokonuje jego składowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj:  Za darmo zabiorą azbest