środa, 30 marca 2016 09:43

Żołnierze Wyklęci zostaną upamiętnieni w nazwie ronda

 
Rondo u zbiegu ul. Budowlanych, Paczkowskiego i Chudoby Rondo u zbiegu ul. Budowlanych, Paczkowskiego i Chudoby archiwum redakcji

Już wkrótce żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego zostaną uhonorowani nadaniem nazwy dla ronda, zlokalizowanego na terenie Gniezna.

W niecały miesiąc po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które przypada 1 marca, radnym Rady Miasta Gniezna został przedłożony projekt uchwały, nadający nazwę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ul. Chudoby, Paczkowskiego oraz Budowlanych. Pobudowane pod koniec ubiegłego roku rondo, zgodnie z pomysłem, będzie ono wkrótce nosić nazwę Ronda im. Żołnierzy Wyklętych.

W treści uzasadnienia do uchwały można przeczytać m.in. Żołnierze Wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbom w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tys. osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tys. partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu- Józef Frantczak ps. Lalek z oddziału partyzantów kpt. Zdzisława Brońsiego „Usoka”- zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. Lubelskie) osiemnaście lat po wojnie -21 października 1963 roku. W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i powyborczej amnestii, po której podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. „Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Przez całe lata w PRL-u nazywano ich „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako „faszystów”, czy „bandy reakcyjne z pod znaku NSZ”. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Zaledwie garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania o wolną Polskę z obydwoma okupantami. W bezpośrednich walkach podziemia z ówczesną władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia. Właśnie ze względu na pamięć o tych zamordowanych podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały ws. nadania nazwy dla ronda zostanie przedłożony radnym na komisji oraz później w trakcie sesji (zaplanowanej na początek kwietnia). W przypadku przegłosowania, dokument wejdzie w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2 komentarzy

  • Link do komentarza kolejarka środa, 30 marca 2016 19:09 napisane przez kolejarka

    taka nazwa na skomuszałym osiedlu, koło skomuszałej instytucji jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa - to prawdziwe wydarzenie!! no, no, no.... a może jeszcze zmieńcie nazwę ronda Wałęsy..... jak już to już!

  • Link do komentarza runner środa, 30 marca 2016 10:41 napisane przez runner

    no wreszcie coś rozsądnego jeśli chodzi o nazwę, aczkolwiek jedna jaskółka wiosny nie czyni i mimo to nadal jestem przeciwny nadawaniu skrzyzowaniom nazw!!

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane