piątek, 29 kwietnia 2016 10:35

Ruszył nabór programu Działaj Lokalnie

 
Działaj lokalnie - logo Działaj lokalnie - logo fot. nadesłane

Stowarzyszenie Światowid wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje program grantowy Działaj Lokalnie, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czym jest Działaj Lokalnie?
To program który finansuje lokalne inicjatywy mieszkańców małych miast i wsi tak, by ich mała ojczyzna była jeszcze piękniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, warsztaty kulinarne? A może masz inny pomysł? Dołożymy się do niego!

Przez 8 lat trwania programu na pomysły przeznaczono już 469.859 złotych. Efekty tych inicjatyw widać już w 14 gminach.

Termin składania wniosków: 14.04.2016 r. - 15.05.2016 r.
Wnioski można składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych,  które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra 
  wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć
  całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców
  i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i
  finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 • grup nieformalnych(w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3 w regulaminie konkursu). W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
  • mają siedzibę w gminach: Czerniejewo, Kiszkowo, Komorniki, Kostrzyn, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo.
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 6.000 złotych.

Program Działaj Lokalnie IX finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Światowid.

Regulamin programu DZIAŁAJ LOKALNIE

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Światowid telefonicznie, mailowo bądź osobiście lub na spotkaniach szkoleniowo – informacyjnych organizowanych w ramach naboru wniosków.

1 komentarz

 • Link do komentarza Radzym...K... piątek, 29 kwietnia 2016 13:56 napisane przez Radzym...K...

  szkoda, że nie dla Gniezna;/
  ale i tak super... może w końcu coś ruszy ciekawego?:)

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane