środa, 08 lutego 2017 13:49

Protest nauczycieli i rodziców uczniów z Gimnazjum nr 2

 
Protest nauczycieli i rodziców uczniów z Gimnazjum nr 2 archiwum redakcji

Rodzice uczniów oraz pracownicy z Gimnazjum nr 2 sprzeciwiają się planom władz miasta związanych z rezygnacją powołania Szkoły Podstawowej nr 4 w miejsce dotychczasowej placówki przy ul. Pocztowej.

Do naszej redakcji wpłynęły dwa pisma, skierowane przez rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego i pracowników obecnego Gimnazjum nr 2 na ręce Prezydenta Miasta Gniezna. W swojej treści sprzeciwiają się planom zmian w sieci szkół na terenie miasta, przedstawionych na sesji Rady Miasta 2 lutego br. W jej trakcie padły zapowiedzi o tym iż na skutek protestu części mieszkańców z Kawiar i Pustachowy, dzieci z tego rejonu będą mogły uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 8 (zamiast do SP nr 4), która ma być powiększona w ciągu dwóch lat. Ceną tego rozwiązania miałaby być rezygnacja z powołania SP nr 4 w miejsce obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej.

Protest rodziców:

Gniezno, 7 lutego 2017

Rodzice Uczniów 
Szkoły przy ulicy Pocztowej 11 
w Gnieźnie

Do Prezydenta Miasta Gniezna
Pana Tomasza Budasza


Protest przeciwko zmianom w planie przyszłej sieci szkół, 
zaprezentowanej dnia 2 lutego 2017 roku.

My, jako rodzice uczniów zainteresowanych edukacją w szkole mieszczącej się przy ulicy Pocztowej 11, jesteśmy oburzeni zapowiedzią decyzji w sprawie przyszłości placówki i uczących się w niej dzieci.

Sugerowana wiadomość o likwidacji szkoły dotarła do nas z mediów, w których czytamy, że to rzekomo rodzice są autorami protestu. To my jesteśmy rodzicami bezpośrednio zainteresowanymi losami placówki. To nasze dzieci od lat edukują się w tym miejscu i mimo tego, że dojeżdżają z często odległych miejsc, ich młodsze rodzeństwo chciałoby kontynuować naukę w tej samej szkole.

Uważamy, że odległość stanowi tu najmniejszy problem, bowiem Pan Prezydent obiecał publicznie, że zorganizuje transport uczniów tak, jak dzieje się to w przypadku innych placówek oświatowych.

Nie rozumiemy, dlaczego ogranicza się możliwość nauki w bardzo dobrych warunkach (wyremontowane sale, korytarze, sanitariaty, wyposażenie w tablice multimedialne, dostęp do szerokopasmowego internetu, dziennik elektroniczny, kuchnia i stołówka), w bezpiecznej, bo objętej w całości monitoringiem, szkole. Warto podkreślić, że samo dotarcie do tego miejsca nie stanowi problemu – w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz parking.

Nadmieniamy, że budynek, w którym miałaby powstać Szkoła Podstawowa nr 4 został w ostatnim czasie znacząco wyremontowany. My, jako rodzice również finansowo wspieramy działania szkoły. Co teraz stanie się z dobrami, które zdołaliśmy zgromadzić? Warto zwrócić uwagę, że są to pieniądze wszystkich podatników, które na skutek protestu garstki ludzi mają zostać wyrzucone w błoto?

Zastanawiamy się, czy protestujący rodzice mają świadomość tego, że ich dzieci nie będą miały możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie miasta Gniezna, jeśli zajęcia w Szkole Podstawowej nr 8 będą odbywać się do późnych godzin popołudniowych, jeśli nie wieczornych. To wbrew zdrowemu rozsądkowi oraz bezpieczeństwu i higienie pracy.

Sugerujemy jeszcze jeden ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, chodzi o bezpośrednie sąsiedztwo nowego przedszkola, które znajduje się w wyżej wymienionym budynku. Jego absolwenci siłą rzeczy stanowią potencjalnych uczniów przyszłej Szkoły Podstawowej nr 4, a ich przejście do nowej placówki nie będzie wiązało się ze stresem i nienaturalnym wyrwaniem ze znanego już sobie środowiska.  

 

Protest Rady Pedagogicznej i pracowników obecnego Gimnazjum nr 2:

Gniezno 7 lutego, 2017

Rada Pedagogiczna i Pracownicy Gimnazjum nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie

Do Prezydenta Miasta Gniezna
Pana Tomasza Budasza

 

Protest przeciwko zmianom w planie przyszłej sieci szkół,
zaprezentowanej dnia 2 lutego 2017 roku.

Biorąc pod uwagę doniesienia medialne zgłaszamy stanowczy protest przeciwko planowanej przyszłej sieci szkół, która przewiduje brak Szkoły Podstawowej nr 4. Dziwi nas fakt, że działania podejmowane w tym zakresie zmieniają się i są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami.

Podstawą reformy oświaty ma być szeroko rozumiane dobro dzieci. Stawia się na małe szkoły z niewielkimi oddziałami, jednozmianowy tryb pracy i bezpieczeństwo dzieci. Planowana Szkoła Podstawowa nr 4 spełnia wszystkie te warunki.

Niezrozumiała jest dla nas decyzja podjęta pod wpływem protestu garstki Rodziców, bez brania pod uwagę oczekiwań rodziców z innych ulic. Zastanawiające jest to, że nagle władze miasta dysponują już planem zagospodarowania budynku przyszłej Szkoły Podstawowej nr 4. Należy dodać, że jest to miejsce, które w ostatnich latach zostało bardzo mocno dofinansowane w celu prowadzenia działań oświatowych. Jednocześnie przyszła Szkoła Podstawowa nr 4 będzie kontynuatorem tradycji obecnego Gimnazjum nr 2 i daje gwarancję działań w kontekście historii lokalnej, patriotyzmu i zbliżających się obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Konsekwencje braku SP 4 w sieci szkół są dołączone do naszego pisma.

Załącznik ANALIZA PORÓWNAWCZA

 

Budynek przy ulicy Pocztowa 11 (Szkoła Podstawowa nr 4)
nowoczesne przedszkole na parterze
wyremontowane sale, sanitariaty i korytarze na piętrach
nowocześnie wyposażona kuchnia i wyremontowana stołówka
nowy parking
bezpieczne przejście dla pieszych
zajęcia w szkole do 15.30
bezpieczeństwo w dotarciu uczniów do szkoły – pełny monitoring
możliwość skorzystania przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie miasta Gniezna
możliwość skorzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły
praktycznie „zerowe” koszty związane z zamianą gimnazjum na szkołę podstawową
docelowa liczba uczniów: 500
jedna z niewielu placówek tak prężnie działających w zakresie pracy z patronem szkoły, związanym z lokalną historią

Budynek przy ulicy Cymsa 14 (Szkoła Podstawowa nr 8)
- zajęcia w szkole do godziny 20.00
docelowa liczba uczniów: ponad 1100
zupełny brak bezpieczeństwa przy dotarciu ucznia do szkoły (brak miejsc parkingowych, ruchliwe ulice, wysiadanie uczniów z samochodów na niebezpiecznym łuku drogi – ulica 17 Dywizji Piechoty) → już przy obecnej liczbie uczniów widać wyraźnie konieczność budowy parkingu
skutki własnych decyzji – sprzeczne z założeniami ustawy
w celu sprostania własnym decyzjom – konieczność rozbudowy obiektów szkoły (już na początek września 2017 potrzeba około 8 nowych sal – 4 dla klas siódmych i 4 dla klas pierwszych) adaptacja budynku/baraków na potrzeby szkolnictwa po uprzednim wykwaterowaniu mieszkańców (co się stanie jeśli mieszkańcy nie będą chcieli opuszczać swoich mieszkań)
już od września 2017 dodatkowo blisko 200 uczniów
nauka uczniów w trakcie prac remontowych
brak możliwości organizacji jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły
brak możliwości skorzystania przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie miasta Gniezna
niskie bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole np. wąskie korytarze; w późniejszym czasie zajęcia w różnych budynkach
olbrzymie koszty prac remontowych – konieczność znalezienia ich w budżecie miasta

 

75 komentarzy

 • Link do komentarza elemeledudki niedziela, 19 lutego 2017 09:37 napisane przez elemeledudki

  @karnelowa mnie dziwi troche a nawet bardzo "bierność" nauczycieli z tej szkoly i nie wiem co mam myslec na ten temat bo jak bronimy szkoly to razem a nie tylko rodzice a nauczyciele dziwnie "bierni,mierni i ....
  wierni" to wykropkowane to niewiadoma nad ktorą sam sie zastanawiam

 • Link do komentarza Karmelowa niedziela, 19 lutego 2017 07:58 napisane przez Karmelowa

  Większość osób krytykujących gimnazjum nr 2 nigdy nie była w środku.Klasy są dobrze wyposażone,kamery,,elektryczny dziennik,świetni nauczyciele...Zresztą kto pierwszy wymyślił noce filmowe,noc naukowców czy posiedzenia sejmiku?Gimnazjum nr 2!
  A jeśli chodzi o naukę to nawet w najlepszym gimnazjum jeśli komuś nie chce się uczyć to się uczyć nie będzie a tam jest dużo uzdolnionych i mądrych dzieci.Jeszcze te plotki że były tam narkotyki itp. Aż się płakać chce gdy słychać takie opinie które nie mają żadnych podstaw.Dziwne że inne gimnazja w których szyby wypadają,albo rzeczywiście były narkotyki nikt o tym nie mówi!
  Wygaszenie szkoły jest najgorszą decyzją...
  Szkoda słów...

 • Link do komentarza Karmelowa sobota, 18 lutego 2017 21:53 napisane przez Karmelowa

  Większość osób krytykujących gimnazjum nr 2 nigdy nie była w środku.Klasy są dobrze wyposażone,kamery,,elektryczny dziennik,świetni nauczyciele...Zresztą kto pierwszy wymyślił noce filmowe,noc naukowców czy posiedzenia sejmiku?Gimnazjum nr 2!
  A jeśli chodzi o naukę to nawet w najlepszym gimnazjum jeśli komuś nie chce się uczyć to się uczyć nie będzie a tam jest dużo uzdolnionych i mądrych dzieci.Jeszcze te plotki że były tam narkotyki itp. Aż się płakać chce gdy słychać takie opinie które nie mają żadnych podstaw.Dziwne że inne gimnazja w których szyby wypadają,albo rzeczywiście były narkotyki nikt o tym nie mówi!
  Wygaszenie szkoły jest najgorszą decyzją...
  Szkoda słów...

 • Link do komentarza Karmelowa sobota, 18 lutego 2017 20:22 napisane przez Karmelowa

  Większość osób krytykujących gimnazjum nr 2 nigdy nie była w środku.Klasy są dobrze wyposażone,kamery,,elektryczny dziennik,świetni nauczyciele...
  A jeśli chodzi o naukę to nawet w najlepszym gimnazjum jeśli komuś nie chce się uczyć to się uczyć nie będzie a tam jest dużo uzdolnionych i mądrych dzieci.Jeszcze te plotki że były tam narkotyki itp. Aż się płakać chce gdy słychać takie opinie które nie mają żadnych podstaw.Dziwne że inne gimnazja w których szyby wypadają,albo rzeczywiście były narkotyki nikt o tym nie mówi!
  Wygaszenie szkoły jest najgorszą decyzją...
  Szkoda słów...

 • Link do komentarza Włodek piątek, 10 lutego 2017 19:00 napisane przez Włodek

  Tu mowa o oświacie, a nie o strefie. Jesteś tak nudny z tymi opłatami, że rzygać się chce, jak bez przerwy zanudzasz o jednym i tym samym. Ja jestem za strefą w soboty, bo był porządek. A teraz do rzeczy. Nadtępców Budasz już ma kilku. Więc musi się starać. Nie wystarczy plaża na Rynku dla pospólstwa. W Gnieźnie mieszkają na szczęście bardziej wymagający mieszkańcy, którzy coraz bardziej krytycznie spogladają na nieudane rządy kolejnych kierowników magistratu. Nie wiadomo, czym mógłby jeszcze zaskoczyć obecny szef ratusza, by zdobyć większość głosów na kolejną kadencję .

 • Link do komentarza wyborca piątek, 10 lutego 2017 16:56 napisane przez wyborca

  No to jeszcze jeden kamyczek do ogródka...
  Wyrok sądu miasto pobierało bezprawnie opłaty za strefę płatnego parkowania pieniądze..
  proszę budzika i jego drużynę o podanie do kogo mamy zwracać się o zwrot tych nielegalnie pobranych pieniędzy do Miasta ?czy do Kierownika Strefy ? Ja wszystkie opłaty zachowałem. ? I Gdzie informację o przeprosinach dla mieszkańców mogę znaleźć na fb budzika?

 • Link do komentarza Czas na zmianę. Bezwzględnie. piątek, 10 lutego 2017 14:23 napisane przez Czas na zmianę. Bezwzględnie.

  Podstawa to zlikwidowanie wszelkich przejawów kolesiostwa, rozwiązanie umów z partyjnie wskazanymi "urzędnikami" bez właściwych kwalifikacji i niekompetentnymi pracownikami jednostek i spółek. Dość nepotyzmu i "posadek". Wówczas będzie prawda i właściwy rozwój.
  Już niedługo !!!!!!!!!!

 • Link do komentarza absolwent piątek, 10 lutego 2017 13:42 napisane przez absolwent

  Przez długie lata to chyba oświatą rządził Kruczek. To niech on teraz stanie przed rodzicami i nauczycielami i odpowie za zaniechania, za brak wizji, za zaniechania w rozwoju placówek oświatowych , za wszystko zło, które teraz wyłazi spod szafy. Za biurkiem dobrze się siedzi, na pierwszego dobrze się kasę bierze, a odpowiedzialność? Jak widać żadna. Zresztą, o czym tu mówić. . . . . . .

 • Link do komentarza Zegarmistrz piątek, 10 lutego 2017 13:21 napisane przez Zegarmistrz

  Panie budzik, pan się nie martwi tyle! Kontrkandydat już jest, mówią na niego "Zegarmistrz". Godzina niedługo wybije, a wtedy nawet wskazówki po budziku nie zostaną...

 • Link do komentarza Zegarynka piątek, 10 lutego 2017 13:16 napisane przez Zegarynka

  Czy Budzik się pakuje?

 • Link do komentarza Budziki na złom piątek, 10 lutego 2017 11:45 napisane przez Budziki na złom

  To zupełnie inny kandydat niż niżej wymienieni :) Zainteresowani bardzo się tego kandydata boją...........

 • Link do komentarza wyborca piątek, 10 lutego 2017 11:44 napisane przez wyborca

  A co to za argumenty " Budaszowi nikt nie zagraża", "Jeśli się pojawi, to jakaś niedojda" , "Stawanie w szranki przeciwko Budaszowi oznacza wtopienie pieniędzy " ?
  Po pierwsze , Budaszowi zagrażają uprawnieni do głosowania którzy na niego nie głosowali bądź nie poszli do urn wyborczych , a było ich bardzo dużo.
  Po drugie , w 70 tysięcznym mieście jest sporo młodych inteligentnych ludzi z poza skostniałych układów
  Po trzecie , wbrew pozorom w takim Gnieźnie można to zrobić przy stosunkowo niskich nakładach a zresztą chyba nie wierzysz w to że to tak z własnej kieszeni ?

  I jeszcze jedno , kandydat który wystąpi z rzetelnym i rozsądnym programem dającym wiarę jego realizacji , wykaże się znajomością sprawnego zarządzania miastem, przedstawi realne i sensowne ekonomicznie wizje rozwoju miasta , uściśli struktury podległego jemu urzędu i innych jednostek oraz zasady zatrudniania w nich i wynagradzania nie dających cienia wątpliwości - to nawet jak będzie kimś całkiem nowym , może liczyć na moje poparcie a zapewne też i wielu którzy do tej pory wątpili.

 • Link do komentarza wyborca piątek, 10 lutego 2017 11:37 napisane przez wyborca

  Cytuję: "Ruszył właśnie konkurs na wydarzenia kulturalne w Gnieźnie - nie widziałem, by kiedykolwiek brały w tym udział jakiekolwiek organizacje związane z działaczami tzw. opozycji (poza Dniami Pary) " - proszę Pana, bo gnieźnieńska opozycja, jak ją Pan nazywa jest grupą ludzi odpowiedzialnych i w głupich projektach udziału brać nie będzie. Zadania Miasta są naprawdę poważniejsze, niż jakieś tam króliki etc. Mamy własnie obraz całkowitej zaćmy oczu przez władze kolejnych kadencji na problem edukacji gnieźnieńskich dzieci. I skoro Budasz wziął władzę w swoje ręce i ma swoich pomagierów w radzie, to niech pokażą co potrafią, ale jak widać po protestach rodziców i nawet zaprzyjaźnionych nauczycieli potrafią niewiele. Faktem jest, że i jego wspaniali poprzednicy, którzy wywodzili się z tej samej partii PO lub z koalicji SLD całkowicie przez lata przespali wiele spraw dla Gniezna, no, ale łatwiej jest atakować, jak widać opozycję, która przecież w tak skonstruowanej przez zmanipulowanych i mało świadomych wyborców radzie ze swoim guru prezydentem na czele nie ma nic do powiedzenia.

 • Link do komentarza KGP piątek, 10 lutego 2017 11:24 napisane przez KGP

  Panie "joe" Nieprawdą jest, że tzw. prawica nie organizuje spotkań. Zresztą trudno z Pańskiego komentarza wywnioskować, kim jest ta prawica. Bo, jeżeli Pan twierdzi, ze prawica znajduje się wśród radnych miasta Gniezna, to znaczy, ze Pan nie rozumie tego pojęcia. Ani Lubbe, ani nieobecny i obrażalski radny, ani młody Modrzejewski wg mnie żadną prawicą nie są. Wprawdzie mają inne poglądy na gospodarkę niż skompromitowana do cna Platforma Obywatelska, ale to nie znaczy wcale, by zaliczyć tych panów do prawicy. Natomiast sądzę, że do prawicy można zaliczyć ludzi skupionych wokół posła Ostrowskiego i Klubu Gazety Polskiej. I jeżeli pan nie dostrzega spotkań z posłem, jeżeli Pan nie wie, o spotkaniach klubowych czytelników tej gazety, jeżeli Pan nie wie o podejmowanych działaniach tej grupy dla dobra Gniezna, to znaczy, że pan nie interesuje się życiem naszego miasta. Zatem proszę nie manipulować swoimi wywodami, tylko pisać prawdę opartą na faktach. Ze smutkiem jednak należy dodać, że w gnieźnieńskiej radzie Miasta nie ma prawdziwych, doświadczonych i posiadających wiedzę samorządową radnych tej tzw. prawicy, no ale cóż, jacy wyborcy taka rada. Gorzej chyba już być nie może i z tym się Pan chyba zgodzi? Pozdrawiam Pana i zapraszam do Klubu w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16:00

 • Link do komentarza z centrum piątek, 10 lutego 2017 11:13 napisane przez z centrum

  Panie joe , niech Budasz najpierw obniży te opłaty za śmieci co je podwyższyli uczciwie płacącym żeby zbilansować nie płacących co to przez dwa lata ich nie mogli wyłapać że nie płacą i jakoś nawet do tej pory nic nie słychać czy już to zostało uporządkowane , i niech miasto odda pieniądze za opłaty z sobotniego parkowania co to się szybko z tego wycofali jak się naczytali tych innych wyroków sądowych , i niech Budasz powie za co prezes TBS ze stratami dostał podwyżkę , i jak tam się mają te dodatki specjalne w magistracie co to kontrola wykazała . To na razie tyle.

 • Link do komentarza Joe piątek, 10 lutego 2017 11:01 napisane przez Joe

  TRADYCYJNIE - żadnych argumentów merytorycznych nie używa się, tylko kpi z rozmówcy, co jest standardem u niektórych indolentów.

  Ja tam nie chwalę Budasza, bo on nie jest z mojej bajki i do tego jego działalność jest w kilku punktach co najmniej niepoważna, ale patrząc trzeźwo, to prawica nie ma nic do zaoferowania - radni tzw. opozycji to jakieś bliżej nieokreślone postacie, niemające mimo dwóch lat pracy w samorządzie wiedzy o tym, co się dzieje w mieście. Czołowy radny olewa sobie posiedzenia, a jedynie Modrzejewski próbuje ratować sytuację mimo iż sam niewiele ma do zarzucenia Budaszowi. Podobnie Lubbe, który też czasem już na siłę szuka dziury w całym. Trzeba być zacietrzewionym, by po dwóch latach w tej grupie dostrzegać jakąkolwiek moc. Prawica nie zbudowała żadnej opozycji merytorycznej, nie organizuje żadnych spotkań z mieszkańcami, na których rozmawiano by o ich problemach i nie robi imprez o zasięgu większym niż delegacje z pocztami sztandarowymi itd. to już lewica umie wyciągnąć łapy po pieniądze i zorganizować jedno czy drugie wydarzenie w ogródku jordanowskim dla dzieci i rodzin, a reszta? śmiechu warte. Ruszył właśnie konkurs na wydarzenia kulturalne w Gnieźnie - nie widziałem, by kiedykolwiek brały w tym udział jakiekolwiek organizacje związane z działaczami tzw. opozycji (poza Dniami Pary) - później jest tylko skowyt, że ten dostał, tamten dostał. Ale jakoś nikt inny się nie stara. Psioczcie sobie dalej, a Budasz i tak wygra I turę, choćbyście dali na kandydata po raz kolejny Gawła, krzykliwego Dolatę czy mówiącego ciszej niż szept Ostrowskiego.

 • Link do komentarza Budziki na złom piątek, 10 lutego 2017 10:24 napisane przez Budziki na złom

  Joe, a może boisz się poszukiwań pracy dla siebie po wyborach ?????????????? Spokojnie, dasz radę. Rogaliki też można wypiekać i lukier lać.

 • Link do komentarza rr piątek, 10 lutego 2017 10:10 napisane przez rr

  joe a znasz ty opowieść o Dawidzie i Goliacie

 • Link do komentarza wyborca piątek, 10 lutego 2017 10:02 napisane przez wyborca

  Panie "joe" - Kowalski był tak pewien wygrania kolejnych wyborów, jak Komorowski reelekcji. I Pana komentarz jest tak samo warty jak wygrana tych panów.

 • Link do komentarza elemeledudki piątek, 10 lutego 2017 08:02 napisane przez elemeledudki

  Otoz dodam troche slowa rozsadku a mianowicie "szkole łatwo zamknąć i zrujnowac ale odbudować bedzie to pozniej trudno wrecz nie moźliwe" takze panowie radni "właczcie myslenie" a nie bezmyślność

startpoprz.1234nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane