czwartek, 16 lutego 2017 19:31

Powiat przystępuje do reformy edukacji w swoich szkołach

 
Powiat przystępuje do reformy edukacji w swoich szkołach fot. Rafał Wichniewicz

Gimnazja specjalne będą przejmowane, a porozumienie w sprawie przechodzenia nauczycieli między placówkami prowadzonymi przez miasto do powiatowych jest aktualne.

Radni powiatowi zebrali się w czwartkowy ranek, by przegłosować uchwały obejmujące reformę edukacji w placówkach prowadzonych przez Starostwo. Póki co jest to projekt w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą o prawie oświatowym. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego obejmuje on ustalenie szkół ponadpodstawowych i specjalnych, których prowadzeniem zajmuje się Starostwo.

Tym samym, dotychczasowe gimnazjum specjalne nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, nr 14 w SOSW nr 2, a także gimnazjum w SOSW w Kłecku i przy MOS-ie w Gnieźnie, zostają włączone w struktury szkół podstawowych specjalnych. Ponadto ustalone została sieć szkół ponadpodstawowych, wśród których wyróżnione zostały już branżowe szkoły I stopnia (dotychczas znane jako zasadnicza szkoła zawodowa). Założenia te przedstawił obszernie dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym Jerzy Lubbe. W tym temacie radni dyskutowali nad sposobem przejmowania gimnazjów specjalnych przez placówki podstawowe, ale także w kwestii zatrudnienia nauczycieli z miejskich do powiatowych szkół.

- Chciałbym usłyszeć, czy nauczyciele nasi w związku z tymi zmianami będą mieli zagwarantowaną pracę, czy Zarząd prowadzi rozmowy z gminami o ewentualnych możliwościach pojawiających się w przypadku tej reformy, np. utraty pracy na szczeblu gminnym i przyjęciu ich do nas. W mieście też słyszymy iż sieć jest zmieniana, co z tymi nauczycielami, czy państwo rozmawiacie ze sobą jako samorządy? - zapytał radny Dariusz Pilak. Jerzy Lubbe odpowiedział: - Nie ma zagrożenia utratą pracy dla naszych nauczycieli, a wręcz odwrotnie. Jeśli chodzi o gminy i miasto, to pani starosta i Zarząd polecił mi przygotowanie odpowiedzi dla pana prezydenta, taka została sporządzona, przedstawiona, zaakceptowana i wysłana. Tam jest deklaracja, że rzeczywiście w przypadku utraty miejsc pracy w szkołach miejskich, będziemy współpracować z Wydziałem Edukacji w Magistracie, aby w miarę możliwości pomóc nauczycielom, którzy stracą pracę - przekazał dyrektor.

Wiceprzewodniczący Marian Pokładecki, pełniący funkcję dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim potwierdził: - Otrzymaliśmy deklarację współpracy, jeśli chodzi o przenoszenie lub zatrudnianie nauczycieli od pani starosty, za co pan prezydent dziękuje. Chcieliśmy też utworzyć na bazie jednej ze szkół liceum ogólnokształcące, prowadzone przez prezydenta, a co należy do kompetencji powiatu. Wystąpiliśmy o zgodę na takie porozumienie, ale nie otrzymaliśmy go, rozumiejąc iż powiat jest tym organem, który będzie prowadził tego typu szkoły, co jest zapisane w ustawie o prawie oświatowym. 

W kwestii zatrudniania nauczycieli Marian Pokładecki dodał: - Ministerstwo w nowej ustawie zastrzegło jeszcze jedną rzecz - nauczyciel, który jest zatrudniony w jednej szkole, chcąc uzyskać zatrudnienie w innej szkole, będzie musiał uzyskać pisemną zgodę dyrektora tej placówki, w której będzie zatrudniony na pełen etat. Jest to pewien kaganiec. Wiadomo iż nauczyciele będą tracić pracę w szkołach podstawowych z racji tego iż jeden rocznik "ucieka", bo my jednak stracimy na terenie miasta 550 uczniów w jednym roku. Jeśli chodzi o nauczycieli klas 1-3 to niezależnie, czy ta reforma by była czy nie, to jest pokłosie tego, że w klasach 3 i 2 mamy po półtora rocznika. Przez dwa lata klas 1-3, co jest specyficzne nie mając innej kwalifikacji, nie będą zatrudnieni, ponieważ nie będzie tyle oddziałów. Dziś mamy 44 oddziały w szkołach podstawowych w klasach 3, a planujemy 30-32 od nowego roku.

Dariusz Pilak ponownie zapytał o sytuację w gminach i placówki na ich terenie, a w szczególności w Trzemesznie: - Jeśli chodzi o włodarzy gmin w powiecie, to ja myślę iż to są mądrzy i myślący perspektywicznie ludzie, więc takie pisma być może wpłyną. To jest jednak perspektywa tych dwóch lat, a w Gnieźnie sytuacja jest jednak inna, bo zlikwidowane zostanie jedno gimnazjum. Kłopoty mogą mieć w przypadku 2019 roku, ale na razie żadne pismo do wydziału nie wpłynęło. W kwestii Trzemeszna, zgodnie z artykułem 123 wprowadzającym te zmiany, my jesteśmy zobowiązani uchwalić sieć publicznych szkół na terenie powiatu. Szkoły w Trzemesznie są publiczne, stąd ten zapis tych szkół - odpowiedział Jerzy Lubbe.

Projekt uchwały został przegłosowany jednomyślnie przez wszystkich radnych obecnych na czwartkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Powiatu.

1 komentarz

  • Link do komentarza no-JPL piątek, 17 lutego 2017 12:37 napisane przez no-JPL

    Zmiejszyć ilość oddziałów liceów ogólnokształcacych a rozwijać szkoły dajace konkretne umiejętności.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich.

Ostatnio dodane

GPS