Radni powiatowi byli jednogłośni w kwestii przyznania zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. To o tyle istotne gdyż każdy... głosował "na swoich".
W środowe popołudnie radni miejscy podjęli decyzję odnośnie propozycji zniesienia zakazu sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 5 rano. 
Radni głosami przeważającej większości odrzucili projekt deklaracji w sprawie LGBT, pod którą zebrano 1180 podpisów mieszkańców miasta.
Ostatni dzień roku szkolnego to także rozliczenie się Urzędu Gminy Gniezno przed radą. Na sesji, która odbyła się w środe, nie przyznano wotum zaufania wójtowi, ale za to udzielono absolutorium.
Zmiany w projekcie budowlanym nanosiła osoba bez takich kompetencji, a pierwotne wyliczenia rozbudowy miały kosztować prawie 200 mln złotych. Na sesji jednak znowu szafowano kwotami oraz trwała polityczna przepychanka.
Propozycja, by radni miejscy przyjęli deklarację ws. "powstrzymania ideologii środowisk LGBT", została zdjęta z punktu obrad środowej sesji.
Rozliczenie budżetu za 2018 rok przyjęto głosami większości radnych, a tym samym przyznano coroczne absolutorium prezydentowi Gniezna.
42,14% uprawnionych do głosowania wzięło udział w niedzielnych wyborach do Europarlamentu. W powiecie Prawo i Sprawiedliwość o niemal pół procenta wygrało z Koalicją Europejską. W samym Gnieźnie wynik jest znacznie inny.

Ostatnio dodane