wtorek, 07 sierpnia 2018 08:20

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Nowe terminy przedawnienia roszczeń archiwum redakcji

W pewnym uproszczeniu, przedawnienie jest to okres, po zakończeniu biegu którego można uchylić się od spełnienia żądania zaspokojenia długu. Terminy przedawnienia są ściśle określone przez przepisy prawa i żaden z nich nie może zostać zmieniony za pomocą zgodnych ustaleń między stronami stosunku prawnego.

Najświeższa nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza małą rewolucję w terminach oraz sposobie liczenia upływu przedawnienia. Generalną zasadą, po zmianie, która weszła w życie na początku lipca, jest 6 letni termin przedawnienia (przed nowelizacją 10 lat). Natomiast w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. zapłaty czynszu najmu, termin ten pozostał bez zmian i wynosi 3 lata.

Wprowadzono również modyfikację sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg przedawnienia kończy się teraz z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Oznacza to, że terminy przedawnienia są faktycznie nieco dłuższe niż określone w ustawie - zostają automatycznie wydłużone do końca roku kalendarzowego, w którym następuje przedawnienie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy termin przedawnienia będzie krótszy niż 2 lata, wtedy następuje ono bezpośrednio w dniu odpowiadającym terminowi zapłaty.

To nie jedyne ważne zmiany, które przewidują przepisy. Nowelizacja zawiera rewolucyjne rozwiązanie z punktu widzenia dłużników-konsumentów, gdyż odbiera możliwość dochodzenia przedawnionych długów. Wynikiem wprowadzenia zmian, Sąd z urzędu sprawdza, czy roszczenie dochodzone pozwem nie jest przedawnione. Jeśli uzna, że jest, to nie wyda nakazu zapłaty. Skutkiem przyjętego rozwiązania, dłużnicy-konsumenci, nie będą już zaskakiwani przez firmy windykacyjne skupujące przedawnione długi.

W myśl znowelizowanych przepisów roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, sądu polubownego lub ugodą zatwierdzoną przez sąd będzie przedawniać się z upływem 6 lat, a w przypadku roszczenia okresowego lub roszczenia o świadczenia okresowe należne w przyszłości - z upływem 3 lat.

2 komentarzy

 • Link do komentarza avalon wtorek, 07 sierpnia 2018 21:31 napisane przez avalon

  Ta ostatnia zmiana jest bardzo istotna. Pisałem juz kilkanascie odwołań kolegom z pracy ktorzy dostali wyroki nakazowe z tzw. e-sądu w Lublinie.

  Na przykład, jedna sprawa dotyczyła zadłużenia z tytułu nieuiszczenia drugiej raty składki za oc. Dług powstał przypadkowo - kolega ubezpiecył auto w styczniu i sprzedał je w maju, zapomniał zapłacic drugą ratę i nie zgłosił sprzedaży firmie ubezpieczeniowej. Zapomniał. Nie dostał żadnego powiadomienia przez ponad 10 lat a niewielki dług był w tym czasie sprzedawany pomiedzy dziwnymi firmami i w końcu trafił do Lublina. Sąd w Lublinie nie poinformował dłuznika o postępowaniu, nie zbadał dokumentów, terminów przedawnienia. Kolega dostał wyrok nakazowy zapłaty długu wraz z odsetkai za ten okres z terminem odwołania 2 tygodnie. Zadążył do mnie przyjść w przedostatnim dniu, zdążyłem wysłać odwołanie w terminie. Sąd w Lublinie przyjął odwołanie i skierowął sprawę do sądu rejonowego. Sąd rejonowy uznał przedawnienie. Sprawa ciągła się kilka miesięcy, zaangażowała wiele osób.

  Sądy orzekają latami ważne sprawy i musza też zajmować się takimi przedawnionymi roszczeniami.
  Poza tym, wiele takich spraw dotyczy osób niezaradnych, które nie potrafią napisac takiego odwołania a na prawnika nie mają pieniędzy. Nie mają też kogo poprosić o pomoc. Termin odwołania mija a wyrok staje się prawomocny. Niezapłacony i przedawniony rachunek warty kilakdziesiąt złotych może zmienić sie w ten sposób w dług wartości kilkunastu lub kilkadziesieciu tysięcy.

  Z tego punktu widzenia uważam, że ta zmiana jest dobra.

 • Link do komentarza misiakisia wtorek, 07 sierpnia 2018 12:21 napisane przez misiakisia

  Mnie interesuje jedno czy te nowe terminy obowiązują od lipca br. i roszczeń powstalych dopiero od tego terminu czy rownieź tych roszczeń które były przed wejściem nowelizacji w źycie. Gdyz tego mi brakuje konkretnie w tym artykule

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane