Jesteś tutaj:Blogi Wyświetlenie artykułów z etykietą: porady prawne
piątek, 02 sierpnia 2019 10:20

Wizyta w sklepie a problem gotówki

Nie mam Panu wydać. I co mi Pan zrobi? Artykuł ten, zdecydowałem się napisać z uwagi na zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu w pewnym osiedlowym sklepie.

Dział: Porady prawne
czwartek, 04 lipca 2019 12:43

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Wynajem mieszkania często wiąże się z niepożądanym ryzykiem. Zdarza się, iż najemca nie płaci czynszu, czy też po zakończeniu umowy odmawia opuszczenia lokalu.

Zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości wyrzucić go z mieszkania, jeśli nie ma on innego miejsca, do którego mógłby się wprowadzić. Eksmisja nieuczciwego najemcy może okazać się zatem bardzo trudna.

Możliwość skorzystania z umowy najmu okazjonalnego przysługuje właścicielowi będącemu osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Ponadto, zawrzeć ją można w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe, na maksymalny okres 10 lat.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest nieco bardziej złożone niż zwykłej umowy najmu. Z drugiej jednak strony, łagodzi wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, umożliwiając właścicielowi mieszkania szybką egzekucję komorniczą z majątku nieuczciwego najemcy, a także prostsze usunięcie go z lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w obecności notariusza. Wymaga bowiem oświadczenia najemcy sporządzonego w formie aktu notarialnego. W akcie tym dobrowolnie poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia mieszkania we wskazanym terminie. W tym samym dokumencie musi także wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy zostanie wykonana egzekucja opuszczenia wynajmowanego lokalu. Co ważne, do umowy musi zostać także dołączone oświadczenie osoby trzeciej – właściciela wskazanego wyżej mieszkania, w którym wyrazi on zgodę na zamieszkanie danej osoby w tym lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu. To wszystko daje właścicielowi wynajmowanego mieszkania gwarancję, iż w przypadku problemów z lokatorem, bez konieczności wytaczania procesów sądowych oraz zagwarantowania przez gminę lokalu tymczasowego, będzie mógł on się pozbyć nieuczciwego najemcy z mieszkania. W przypadku problemów z najemcą, wystarczy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny (w zakresie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji) a następnie skierować sprawę do komornika. W przypadku najmu okazjonalnego nie potrzeba wyroku eksmisyjnego wydawanego przez sąd. Nie ma też konieczności wszczynania osobnego postępowania o eksmisję, a co za tym idzie oszczędza się czas i pieniądze. Co ważne, w przypadku najmu okazjonalnego, eksmisja może zostać przeprowadzona także w okresie ochronnym.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga zgłoszenia jej do urzędu skarbowego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku zaniechania wykonana tego obowiązku, umowa najmu okazjonalnego przekształca się w standardową i nie ma możliwości skorzystania z dobrodziejstw omawianej instytucji.  

Dział: Porady prawne

Dochodzenie swoich racji przed sądem samemu czy też z pomocą profesjonalnego pełnomocnika nie jest, wbrew wielu twierdzeniom, przywilejem tylko dla ludzi majętnych.

Dział: Porady prawne

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie skutkuje definitywnym zakazem podejmowania pracy zarobkowej czy też prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zadbać o to, by zajęcie było wykonywane w wymiarze maksymalnie połowy etatu (w przypadku pracowników pełnoetatowych) i nie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dział: Porady prawne
środa, 12 grudnia 2018 16:13

Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne

Dziś postaramy się przybliżyć zasadnicze różnice między umowami zawieranymi z pracownikiem. Taka wiedza może się przydać w każdej sytuacji, kiedy chcemy podjąć się zatrudnienia.

Dział: Porady prawne

Od pewnego czasu osoby, które mają zobowiązania finansowe, których nie mogą spłacić, mogą korzystać z tzw. upadłości konsumenckiej. Co ona oznacza?

Dział: Porady prawne
wtorek, 07 sierpnia 2018 08:20

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W pewnym uproszczeniu, przedawnienie jest to okres, po zakończeniu biegu którego można uchylić się od spełnienia żądania zaspokojenia długu. Terminy przedawnienia są ściśle określone przez przepisy prawa i żaden z nich nie może zostać zmieniony za pomocą zgodnych ustaleń między stronami stosunku prawnego.

Dział: Porady prawne

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki, niejednokrotnie spotkałem się z pytaniem dotyczącymi zależności między władzą rodzicielską, a kwestią obowiązku uiszczania alimentów.

Dział: Porady prawne
piątek, 04 maja 2018 17:28

Regulacja kontaktów z dzieckiem

Sposób uregulowania kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem rodzice żyjący w rozłączeniu mogą określić samodzielnie, w porozumieniu. Jednakże, w przypadku gdy wystąpi spór co do sposobu wykonywania tych kon­tak­tów, a dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego uzasadnione prośby oraz życzenia, kwestię tą rozstrzyga sąd.

Dział: Porady prawne

W Witkowie, Kłecku, Czerniejewie i Żydowie prowadzone są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z której mogą korzystać zainteresowani ich udzieleniem. Ponadto tytułowa organizacja zapowiedziała rozpoczęcie kolejnego projektu edukacyjnego.

Dział: Społeczeństwo
startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2

Ostatnio dodane