Jesteś tutaj:Blogi Wyświetlenie artykułów z etykietą: porady prawne

Sprzedając prywatną nieruchomość (a także m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego), istnieje generalna zasada, iż jeżeli nie chcemy zapłacić podatku dochodowego, to pomiędzy datą nabycia nieruchomości, a jej sprzedaży musi minąć 5 lat.

Dział: Porady prawne
piątek, 02 sierpnia 2019 10:20

Wizyta w sklepie a problem gotówki

Nie mam Panu wydać. I co mi Pan zrobi? Artykuł ten, zdecydowałem się napisać z uwagi na zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu w pewnym osiedlowym sklepie.

Dział: Porady prawne
czwartek, 04 lipca 2019 12:43

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny Wynajem mieszkania często wiąże się z niepożądanym ryzykiem. Zdarza się, iż najemca nie płaci czynszu, czy też po zakończeniu umowy odmawia opuszczenia lokalu.

Zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości wyrzucić go z mieszkania, jeśli nie ma on innego miejsca, do którego mógłby się wprowadzić. Eksmisja nieuczciwego najemcy może okazać się zatem bardzo trudna.

Możliwość skorzystania z umowy najmu okazjonalnego przysługuje właścicielowi będącemu osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Ponadto, zawrzeć ją można w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe, na maksymalny okres 10 lat.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest nieco bardziej złożone niż zwykłej umowy najmu. Z drugiej jednak strony, łagodzi wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, umożliwiając właścicielowi mieszkania szybką egzekucję komorniczą z majątku nieuczciwego najemcy, a także prostsze usunięcie go z lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w obecności notariusza. Wymaga bowiem oświadczenia najemcy sporządzonego w formie aktu notarialnego. W akcie tym dobrowolnie poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia mieszkania we wskazanym terminie. W tym samym dokumencie musi także wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy zostanie wykonana egzekucja opuszczenia wynajmowanego lokalu. Co ważne, do umowy musi zostać także dołączone oświadczenie osoby trzeciej – właściciela wskazanego wyżej mieszkania, w którym wyrazi on zgodę na zamieszkanie danej osoby w tym lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu. To wszystko daje właścicielowi wynajmowanego mieszkania gwarancję, iż w przypadku problemów z lokatorem, bez konieczności wytaczania procesów sądowych oraz zagwarantowania przez gminę lokalu tymczasowego, będzie mógł on się pozbyć nieuczciwego najemcy z mieszkania. W przypadku problemów z najemcą, wystarczy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny (w zakresie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji) a następnie skierować sprawę do komornika. W przypadku najmu okazjonalnego nie potrzeba wyroku eksmisyjnego wydawanego przez sąd. Nie ma też konieczności wszczynania osobnego postępowania o eksmisję, a co za tym idzie oszczędza się czas i pieniądze. Co ważne, w przypadku najmu okazjonalnego, eksmisja może zostać przeprowadzona także w okresie ochronnym.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga zgłoszenia jej do urzędu skarbowego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku zaniechania wykonana tego obowiązku, umowa najmu okazjonalnego przekształca się w standardową i nie ma możliwości skorzystania z dobrodziejstw omawianej instytucji.  

Dział: Porady prawne

Dochodzenie swoich racji przed sądem samemu czy też z pomocą profesjonalnego pełnomocnika nie jest, wbrew wielu twierdzeniom, przywilejem tylko dla ludzi majętnych.

Dział: Porady prawne

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie skutkuje definitywnym zakazem podejmowania pracy zarobkowej czy też prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zadbać o to, by zajęcie było wykonywane w wymiarze maksymalnie połowy etatu (w przypadku pracowników pełnoetatowych) i nie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dział: Porady prawne
środa, 12 grudnia 2018 16:13

Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne

Dziś postaramy się przybliżyć zasadnicze różnice między umowami zawieranymi z pracownikiem. Taka wiedza może się przydać w każdej sytuacji, kiedy chcemy podjąć się zatrudnienia.

Dział: Porady prawne

Od pewnego czasu osoby, które mają zobowiązania finansowe, których nie mogą spłacić, mogą korzystać z tzw. upadłości konsumenckiej. Co ona oznacza?

Dział: Porady prawne
wtorek, 07 sierpnia 2018 08:20

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

W pewnym uproszczeniu, przedawnienie jest to okres, po zakończeniu biegu którego można uchylić się od spełnienia żądania zaspokojenia długu. Terminy przedawnienia są ściśle określone przez przepisy prawa i żaden z nich nie może zostać zmieniony za pomocą zgodnych ustaleń między stronami stosunku prawnego.

Dział: Porady prawne

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki, niejednokrotnie spotkałem się z pytaniem dotyczącymi zależności między władzą rodzicielską, a kwestią obowiązku uiszczania alimentów.

Dział: Porady prawne
piątek, 04 maja 2018 17:28

Regulacja kontaktów z dzieckiem

Sposób uregulowania kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem rodzice żyjący w rozłączeniu mogą określić samodzielnie, w porozumieniu. Jednakże, w przypadku gdy wystąpi spór co do sposobu wykonywania tych kon­tak­tów, a dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego uzasadnione prośby oraz życzenia, kwestię tą rozstrzyga sąd.

Dział: Porady prawne
startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2

Ostatnio dodane