środa, 06 czerwca 2018 18:50

Kto to jeszczy pamiynta?

Jak ostatnio stojałam na przystanku, to lubiałam patrzeć na wielgolachny kasztan kole pómnika świyntygu Wojtasa. Drzewo pełne kwicia! Co to oznaczo? Mature!
Sposób uregulowania kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem rodzice żyjący w rozłączeniu mogą określić samodzielnie, w porozumieniu. Jednakże, w przypadku gdy wystąpi spór co do sposobu wykonywania tych kon­tak­tów, a dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego uzasadnione prośby oraz życzenia, kwestię tą rozstrzyga sąd.
Zasądzona przez sąd w wyroku rozwodowym lub ustalającym obowiązek alimentacyjny kwota renty alimentacyjnej nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców lub/i potrzeb małoletniego mogą stanowić podstawy do obniżenia wymiaru comiesięcznej raty.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest w Polsce potrzebny. Nieświadomość historyczna kosztowała już Polaków bardzo wiele, a wydobycie na wierzch prawdy o bohaterach państwa podziemnego  jest hołdem, który należy oddać każdemu walczącemu o prawo do samostanowienia i do wolności demokratycznej państwa polskiego. Za walkę o ojczyznę płaciło się krwią i życiem, ponieważ pojęcie obrony własnego kraju naznaczał sens walki, który …
Otrzymanie z sądu przesyłki, zawierającej nakaz zapłaty, może być sporym zaskoczeniem. Jego wydanie często odbywa się poza wiedzą zainteresowanego, tym bardziej, że przed jego otrzymaniem pozbawiony jest on możliwości odniesienia się do twierdzeń i dowodów, na których został nakaz oparty. Jednakże, pomimo groźnie brzmiącej treści, nie należy się poddawać i podjąć kroki zmierzające do obrony swoich racji.
sobota, 24 lutego 2018 11:50

Przez nawigację do serca

Czar czerwonych serduszek prysł. Jeśli ktoś myślał, że wszechobecna na przedostatniej sesji miłość przetrwa do kolejnego posiedzenia, mógł się mylić. Choć nie w każdym calu.
I mamy kolejną gwiazdę gnieźnieńskiego intelektu. Znawczynię historii oraz specjalistkę od stosunków międzynarodowych. Szczera aż do bólu i bezpośrednia w każdej kwestii. Jej najsilniejszą stroną, jak się okazuje jest odwaga, z jaką agresywnie i pretensjonalnie wypowiada się o rzeczach, które nie do końca dobrze kojarzy.
środa, 21 lutego 2018 15:36

Kryzys w Kościele cz. 6

Msza Święta – rdzeń życia religijnego milionów katolików poddana została totalnej rewolucji. Praktykowanie jej w nowej formule zainicjowanej w latach 70-tych XX wieku przez ostatnie dziesiątki lat doprowadziło do współczesnego rozprężenia moralnego i duchowego wielu z nas. Zniekształcenie czcigodnej katolickiej tradycji wystarczająco już spustoszyło ludzką osobowość. Czas najwyższy się otrząsnąć, pozbierać i przywrócić właściwą jakość Kościoła Katolickiego.

Ostatnio dodane