Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 18:42

Dwukierunkowa ul. Pocztowa - znamy założenia przebudowy

 
Dwukierunkowa ul. Pocztowa - znamy założenia przebudowy archiwum redakcji

Jazda ul. Dworcową na wprost z ominięciem ul. Lecha, powiększenie obszaru zieleni przy Parku im. R. Kaczorowskiego i stała zmiana organizacji ruchu na ruchliwym skrzyżowaniu - to czeka kierowców już za kilka miesięcy w rejonie tytułowej ulicy.

Miasto Gniezno ogłosiło przetarg na wykonanie prac przy przebudowie ul. Pocztowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy iż założenia tego przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane do jesieni br. Dzięki temu już od końca listopada jadący ul. Dworcową od strony wiaduktu, a zmierzający w kierunku ul. Konikowo, nie będą musieli jechać ul. Lecha i Chrobrego, a będą mogli kierować się na wprost w ul. Pocztową, mijając z boku dworzec PKP i PKS. 

Powyższe rozwiązanie przyświecało całkowitej przebudowie układu komunikacyjnego, który został częściowo już wykonany w ubiegłym roku przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a który wykonał dwa pasy prawoskrętu w ul. Lecha od strony dworca.

Organizacja ruchu

Od jesieni 2017 roku kierujący, którzy będą jechać od strony wiaduktu, będą mieli dostępne dwa pasy ruchu - w lewo w kierunku ul. Lecha oraz na wprost w kierunku ul. Pocztowej. Stąd też będą mogli skręcić w prawo w kierunku dworca kolejowego.

Kierując się z ul. Dworcowej na wprost samochody będą jechać wyznaczonym pasem ruchu tak, jak przebiega ul. Pocztowa. Na zakręcie (przy ośrodku dla bezdomnych) uregulowany oznakowaniem poziomym zostanie wyjazd drogi od strony stacji towarowej. 

Co ważne, jadący ul. Pocztową będą mieli pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ul. Chrobrego - tu zmieni się organizacja ruchu i kierujący się od strony ul. Sobieskiego będą musieli zatrzymać się przy znaku STOP. 

Jadący od strony ul. Konikowo także będą mieli pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ul. Chrobrego. Kierując się w stronę dworca, po minięciu postoju autobusów PKS, na wysokości stacji kolejowej znajdzie się obecne stosowane rozwiązanie - dwa pasy prawoskrętu, opisanych na znaku kolejno kierunkami jazdy - ul. Dalkoska i ul. Sobieskiego.

Przebudowa

W związku z powyższymi założeniami komunikacyjnymi, planowane jest poszerzenie ul. Pocztowej na odcinku od ul. Chrobrego do zakrętu, gdzie wyciętych zostanie kilka drzew po wschodniej stronie drogi. Tu pojawi się chodnik oraz zjazdy do posesji. 

Na odcinku ul. Pocztowej od ul. Chrobrego do ul. Kościuszki (naprzeciwko PKS) ułożona zostanie nowa nawierzchnia z asfaltu. Przebudowa obejmie też dalszą część, po stronie Parku im. R. Kaczorowskiego. Po południowej i zachodniej stronie tego zieleńca przebudowane zostaną chodniki - ułożone zostaną z szarej kostki typu starobruk. Dotychczasowy postój dla taksówek zostanie wydzielony z jezdni jako zatoczka.

Przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Lecha, na wydzielonym w ubiegłym roku terenie, zostaną trwale pobudowane miejsca postojowe dla kilkunastu samochodów, a pozostały obszar zostanie zagospodarowany pod ciągi piesze, zieleń i krzewy.

W ramach inwestycji powstaną także wpusty kanalizacyjne, ułatwiające odbiór wód opadowych z drogi, a także wymienione będzie oświetlenie. Na całej długości przebudowy pojawi się 13 nowych wysokich latarni, które oświetlać będą jezdnię za pomocą opraw z technologią LED. Jednocześnie przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Pocztowej zostanie wymieniona pierwsza latarnia z istniejących od lat 80. ozdobnych lamp. W jej miejscu pojawi się nowa, również stylowa. 

Przebudowa i wprowadzenie nowej organizacji ruchu ma zostać wykonane do 30 listopada 2017 roku.

Galeria

15 komentarzy