Wydrukuj tę stronę
piątek, 19 maja 2017 14:43

Wprowadzono zakaz połowu ryb na Jeziorze Jelonek

 
Wprowadzono zakaz połowu ryb na Jeziorze Jelonek fot. Rafał Wichniewicz

Działania prowadzone na tytułowym akwenie, zmierzające w celu poprawy stanu wody, wymusiły wprowadzenie pewnych ograniczeń na okres kilku lat.

W związku z prowadzonymi przez Miasto Gniezno działaniami mającymi na celu poprawę jakości wód jeziora Jelonek, w tym polegających na zastosowaniu biomanipulacji rybami drapieżnymi, wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem w sprawie uznania jeziora Jelonek za zbiornik nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Decyzją DR-I.7142.2.2017 z dnia 09.05.2017r. uznał jezioro Jelonek za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej do dnia 31 marca 2022 r. Wiąże się to m.in. z zakazem amatorskiego połowu ryb na jeziorze Jelonek w okresie do 31 marca 2022r.

O zakazie połowu będą informowały tablice informacyjne umieszczone wokół Jeziora Jelonek.

źródło: UM w Gnieźnie

9 komentarzy