Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 lipca 2017 09:55

Ruszył przetarg na poszerzenie trzeciego wiaduktu

 
Wiadukt, który wkrótce czeka poszerzenie Wiadukt, który wkrótce czeka poszerzenie fot. Rafał Wichniewicz

To ostatni krok po stronie inwestorów w kierunku przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie tzw. trzech mostów. Wczesną jesienią 2018 roku mieszkańcy Gniezna powinni przejechać pod torami bez czekania na światłach.

W ostatnim czasie informowaliśmy o przetargu Powiatowego Zarządu Dróg, dotyczącym poszerzenia fragmentu ul. Konikowo, dopuszczającego ruch dwukierunkowy, a także o przetargu Polskich Linii Kolejowych na rozbiórkę dwóch nieczynnych wiaduktów kolejowych nad ul. Pod Trzema Mostami. Trzecim etapem, jak już pisaliśmy, jest rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od alei Reymonta do ul. Osiniec. Przetarg na to zadanie właśnie ogłosiło Miasto Gniezno. Będzie to więc największe zadanie ze wszystkich trzech i jednocześnie najdroższa inwestycja drogowa Gniezna od wielu lat. Całość ma kosztować 27,5 miliona złotych, przy czym niespełna 18 milionów złotych pochodzić będzie z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Ogłoszony właśnie przetarg jest realizowany w trybie "zaprojektuj i zbuduj". Oznacza to iż wykonawca inwestycji, będzie musiał wykonać projekt według przedłożonej koncepcji układu komunikacyjnego, który został stworzony na podstawie analiz i badań, wykonanych w ciągu ostatniego roku. 

Układ drogowy

Koncepcja zakłada całkowitą przebudowę skrzyżowania ul. Pod Trzema Mostami z al. Reymonta - jadący od strony wiaduktu zostanie skierowani nieznacznie w lewo, gdzie dojadą do ronda, do którego zbiegać się będzie al. Reymonta oraz łącznik z drugim rondem znajdującym się 20 metrów dalej, do którego dochodzić będzie ul. Słowackiego i ul. Konikowo. Takie rozwiązanie pozwoli na upłynnienie i uspokojenie ruchu, a także na bezproblemowe przejeżdżanie wszystkich użytkowników drogi. Przygotowany w koncepcji układ komunikacyjny motywowany jest także określonymi przepisami budowlanymi, a także faktem iż przy al. Reymonta znajdują się wjazdy na posesje - otrzymają one swój wewnętrzny łącznik, który będzie wyłączony z obecnego intensywnego ruchu samochodowego.

Jadąc od strony al. Reymonta kierujący udadzą się pod poszerzony, czynny wiadukt kolejowy: - Z uwagi na planowaną rozbudowę układu drogowego w obrębie istniejącego wiaduktu kolejowego przewiduje się poszerzenie światła wiaduktu, jego pogłębienie i wykonanie nowych ścian oporowych w celu dostosowania do parametrów spełniających aktualne przepisy - czytamy w opisie technicznym. 

Koncepcja zakłada stworzenie jezdni o dwóch pasach ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, a także chodnika o szerokości 2 metrów i równoległej do niego ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów (po zachodniej stronie). Obecna skrajnia dla samochodów, wynosząca w wysokości 3,5 metra, zostanie powiększona do 4,6 metra. Prace związane z konstrukcją wiaduktu zakładają jego przebudowę z uwzględnieniem wymiany gruntu, mogącego wpływać na zawilgocenie. 

Po przejechaniu wiaduktu w kierunku ul. Słonecznej, droga prowadzić będzie w linii prostej w miejscu nasypu, który w tym roku zostanie splantowany wraz rozebranym środkowym wiaduktem. Wraz z nim z krajobrazu powinien zniknąć także trzeci nieczynny wiadukt. Od nowej drogi odchodzić będą zjazdy na dawną bocznicę wojskową oraz do istniejącej w pobliżu nastawni. Skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Pod Trzema Mostami będzie wykonane w tradycyjnej formie z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

Dalej na południe planuje się wykonanie około 400 metrowego nowego odcinka drogi, przechodzącej pomiędzy fabryką baterii a bazą PKS, która łączyć będzie ul. Słoneczną z ul. Osiniec. Także i tu, podobnie jak na całej długości przebudowywanego układu komunikacyjnego, powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową po zachodniej stronie drogi.

Co z odwodnieniem drogi?

Wszyscy kierowcy z naszego miasta dobrze wiedzą iż po gwałtownych ulewach przejazd ul. Pod Trzema Mostami jest niemalże zawsze zalany. Rozwiązaniem ma być nowy system odwodnienia terenu, który ma zostać całkowicie przebudowany: - Zaprojektowany i wykonany zostanie nowy system odwodnienia układu drogowego oraz wiaduktu. Odbiornikiem dla wód gruntowych, opadowych i roztopowych pochodzących z zaprojektowanej infrastruktury będzie sieć kanalizacji deszczowej, która zrealizowana zostanie w ramach odrębnej inwestycji, związanej z budową ulicy Osiniec. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowana zostanie przepompownia P1 wraz z rządzeniami towarzyszącymi. Zlokalizowana zostanie, za wiaduktem kolejowym, patrząc od strony al. Reymonta, w rejonie drogi dojazdowej do terenu kolejowego. Przed przepompownią wybudowany zostanie osadnik, który służyć będzie do wytrącenia piasku oraz osadów w celu ochrony pomp przepompowni przed uszkodzeniem oraz ograniczenia jej zamulenia - czytamy w opisie technicznym. Zakłada się iż pompy będą miały szacunkową wydajność około 70 litrów na sekundę, a całkowity odpływ ze zlewni ma wynosić 280 litrów na sekundę. Woda będzie zrzucana do kanału deszczowego, który znajdować się będzie pomiędzy nowo projektowaną ulicą dochodzącą do ul. Osiniec a bazą PKS. Spust wody następować będzie do zbiornika retencyjnego, zaprojektowanego przy ul. Osiniec.

Układ torowy

Inwestycja zakłada utrzymywanie ruchu kolejowego w takim samym trybie, jak wygląda to obecnie. Ruch pociągów ma się odbywać bez żadnych zamknięć dla linii 353 Poznań Wschód - Skandawa, a także linii 281 Oleśnica - Chojnice, po której dowożone są paliwa do bazy w Rejowcu. Wykonane mają zostać tzw. prowizorki, a więc przeprawy umożliwiające utrzymanie ruchu na wszystkich torach.

W związku z przebudową wiaduktu, zlikwidowany zostanie nieczynny tor nr 99, który dawniej prowadził jako bocznica do zakładów i magazynów znajdujących się przy al. Reymonta.

Kiedy i jak długo?

Prace projektowe rozpoczną się po przejęciu inwestycji przez wykonawcę, który ma zostać wyłoniony w połowie sierpnia br. Zgodnie z założeniami przetargu, prace przy przebudowie całego układu komunikacyjnego powinny zakończyć się do 30 września 2018 roku. Do tego czasu mieszkańcy mogą się liczyć z kilkumiesięcznym brakiem przejazdu ul. Pod Trzema Mostami. O tym jednak, jaki będzie harmonogram zamknięć, a także o postępach prac na tej inwestycji, będziemy informować.

Galeria

16 komentarzy