Wydrukuj tę stronę
wtorek, 12 września 2017 17:01

Inwestycje drogowe w przededniu jesieni

 
Inwestycje drogowe w przededniu jesieni fot. Rafał Wichniewicz

Mimo iż tegoroczne lato mamy już za sobą, w pełni postępują prace drogowe na terenie całego miasta. Niektóre z nich dopiero się rozpoczęły.

W chwili obecnej zmotoryzowani mieszkańcy miasta odczuwają niektóre utrudnienia, które spowodowały prowadzone inwestycje. O ile rozbiórka dwóch z trzech wiaduktów na ul. Pod Trzema Mostami jest już za nami, o tyle wciąż występują problemy w centrum miasta oraz wschodniej części Gniezna. W przypadku tej ostatniej mowa jest o budowie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wzdłuż ul. Roosevelta. Jest to trzeci etap tej inwestycji, a na ostatni, czwarty, kierujący muszą się nastawić w 2018 roku.

Obecnie sporo przetargów organizowanych w różnych miastach, napotyka na trudności w postaci przekroczenia zaplanowanej sumy przez oferentów Jak twierdzą inwestorzy, przyczyną jest m.in. brak rąk do pracy i jednocześnie wzrost płac, mający zachęcić potencjalnych pracowników. Taki problem napotkała przebudowa chodników na ul. Chrobrego, która planowo powinna być już w fazie realizacji, ale niestety będzie opóźniona o kilka tygodni i zamiast do końca października, zrealizowana będzie do połowy grudnia br. 

Wracając w rejon ul. Roosevelta - trwa też przebudowa chodnika wzdłuż tej ulicy na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku stacji benzynowej. W miejsce starych betonowych płyt pojawia się chodnik z kostki brukowej. Należy też wspomnieć iż przed niespełna miesiącem wykonano nową nakładkę bitumiczną na fragmentach ul. Wierzbiczany - drodze, przez którą prowadzony jest objazd dla ul. Roosevelta.

W ostatnich tygodniach wykonane zostały prace drogowe w rejonie ul. Pocztowej, Dworcowej i Lecha. Na całym tym odcinku przygotowano drogę do prowadzenia ruchu dwukierunkowego, co ma nastąpić w najbliższym czasie. W ramach tego zadania poszerzono i ułożono nową jezdnię ul. Pocztowej, pobudowano nowy chodnik po wschodniej stronie jezdni i wykonano nowe oświetlenie typu LED. Na dalszym odcinku, w rejonie ul. Dworcowej i zjazdu w ul. Lecha, wykonano prace regulacyjne - utworzono zatokę dla taksówek oraz zatokę parkingową. Powiększono też nieznacznie obszar Parku im. R. Kaczorowskiego - otrzymał on także nowy głaz z napisem informującym o nazwie zieleńca. Ostatnim etapem tej inwestycji będzie wykonanie malowania poziomego, co pozwoli na wprowadzenie także ruchu przeciwnego od strony ul. Dworcowej w kierunku ul. Pocztowej.

W ostatnim czasie ukończono już prace nad przebudową ul. Wierzbowej, która zyskała nowe chodniki i jezdnię z kostki brukowej. Postępują też prace przy przebudowie ul. Orzeszkowej, gdzie wykonana została większość instalacji podziemnej i trwają już pierwsze prace związane z ułożeniem podbudowy pod drogę.

Prace postępują także przy parkingach dla cmentarzy, które znajdować się będą przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz Żuławy. Ruszyły także prace związane z budową ścieżek i chodników na terenie parkowym pomiędzy Jeziorem Winiary a os. Ustronie, o których pisaliśmy w czerwcu - obecnie prace trwają w okolicach ul. Spokojnej (zobacz projekt)

W zestawieniu pominięte zostały prace, związane z układaniem sieci ciepłowniczej w rejonie ul. św. Wawrzyńca oraz ul. Krzywe Koło i ul. Grzybowo, gdzie obecnie trwają prace mające na celu ułożenie nowej nawierzchni na rozebranej jezdni oraz chodnikach.

zdjęcia wykonane w dniach 10-11 września

Galeria

35 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec