Wydrukuj tę stronę
środa, 18 kwietnia 2018 10:46

Renowacja i konserwacja kościoła w Łubowie

 
Renowacja i konserwacja kościoła w Łubowie zdjęcie nadesłane

W drewnianym kościele należącym do parafii pw. św. Mikołaja, trwają intensywne prace, przywracające blask tej świątyni.

Działanie to odbywa się w ramach projektu "Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej", a całkowity koszt remontu kościoła wynosi przeszło 2 mln złotych, przy czym wsparcia parafii udzieliła także Gmina Łubowo w kwocie 100 tys. złotych. Kwota ta została wykorzystana jako  niezbędny wkład własny.

W przypadku kościoła w Łubowie, najbardziej widoczne są prace przy konstrukcji świątyni, która podlega częściowej wymianie wraz z drewnianym wykończeniem powierzchni oraz pokrycia dachowego. Jest to kolejny etap tych prac, gdyż w latach poprzednich remontu doczekała się przykościelna wieża.

Zadanie to realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Jego celem jest ochrona i zabezpieczenie zabytków, a także większe udostępnienie do dóbr i usług kultury. Projekt objął 9 zabytkowych kościołów archidiecezji gnieźnieńskiej, a także 72 drewniane zabytki ruchome, będące na wyposażeniu świątyń. 

Galeria

1 komentarz