piątek, 27 kwietnia 2018 10:20

Co stwierdza ekspertyza o uszkodzonej sali sportowej?

 
Uszkodzona hala od środka Uszkodzona hala od środka archiwum redakcji

Znamy treść dokumentu, którego celem było ustalenie przyczyn oraz przebiegu uszkodzenia hali sportowej dla gnieźnieńskich szkół, która została zniszczona w trakcie ubiegłorocznej nawałnicy.

Dwa dni temu jako pierwsi napisaliśmy o ustaleniach Komisji Rewizyjnej, której radni Piotr Kujawski oraz Natasza Szalaty przeprowadzili kontrolę problemową na ww. inwestycji. Efektem przeprowadzonego postępowania był wniosek do Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Starosty o możliwości wystąpienia znacznych przesłanek, mogących świadczyć o nienależycie wykonanej usłudze. Wówczas też poinformowano o tym, co najbardziej budziło zaniepokojenie w tej ekspertyzie, bez przytaczania szerszych informacji. Teraz znamy treść tego dokumentu.

Ekspertyza została wykonana przez dr inż. Jerzego Zielonackiego, który przed kilkoma laty wykonał podobne zadanie wobec konstrukcji budynku D w rozbudowywanym szpitalu (po przerwaniu prac). Wizję lokalną na terenie uszkodzonej hali przeprowadzono 16 i 22 sierpnia 2017 roku, a więc wkrótce po zdarzeniu z 11 sierpnia tego samego roku: - Wepchnięcie do sali gigantycznych okien, zerwanie części płyt dachowych, zerwanie części pokrycia dachowego, zniszczenie części attyk, oderwanie z elewacji części tynku z siatką, uszkodzenia elewacji oraz uszkodzenia w budynkach sąsiednich - brzmi opis uszkodzeń w ekspertyzie (wykonanej na zlecenie Powiatu Gnieźnieńskiego).

Co w ekspertyzie wskazuje na nieprawidłowości w wykonaniu?

Okna do kotew stalowych mocowano przy pomocy śrub samogwintujących o długości 25mm i grubości 4mm wkręconych w plastikową część profilu okiennego o grubości ścianki 2mm. Część kotew stalowych została "przewinięta" w kierunki wnętrza sali w momencie wpadania okna do wnętrza. Część otworów po śrubach mocujących okno posiadała znaczne większe otwory niż to by wynikało ze średnicy śruby.

Oględziny płyt dachowych, które zostały zerwane z dachu wykazały, że część śrub mocujących zostało wyrwanych z drewnianego dźwigara a część zerwana. Stwierdzono również, że płyty dachowe nie były mocowane w każdej fali do konstrukcji mimo takiego wymogu stawianego przez aprobatę techniczną. W wielu miejscach stwierdzono iż otwory w blasze do mocowania płyt znajdują się zbyt blisko krawędzi blachy lub zostały tak wykonane, że obwód otworu wychodzi poza krawędź blachy.

Wepchnięcie okien do wnętrza sali gimnastycznej pod naporem wiatru spowodowane zostało również w wyniku złego doboru profili okiennych, zbyt rzadkiego mocowania okien do ścian budynku oraz zbyt słabych elementów mocujących okna. Zgodnie z "Deklaracjami właściwości użytkowych" pkt 3 zastosowane okna przeznaczone są do montażu w budynkach mieszkalnych i gospodarczych bez wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i szczelności ogniowej. Zgodnie z tym zapisem nie powinny być zastosowane na budynku użyteczności publicznej. 

Przy szkicu, przedstawiającym to, jak zostały zamontowane kotwy przy oknach, a jak powinny one być zamocowane, zawarto:

Z przedstawionego szkicu wynika, że okno winno zostać przymocowane do konstrukcji przez 32 kotwy, a zostało przymocowane przez 12 kotew. Poza tym uważam, że zastosowane kotwy i śruby mocujące są za słabe dla tak dużego okna, które ma powierzchnię 15,69m2. Zgodnie z warunkami technicznymi mocowanie okien z profili aluminiowych z przekładkami termicznymi, łączniki powinny być mocowane do komory wewnętrznej kształtownika aluminiowego lub w osi zintegrowanego profilu (część z tworzywa sztucznego) za pośrednictwem podkładki metalowej wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzywa sztucznego. Zastosowanie śruby łączącej okno z kotwą bezpośrednio w ściankę przekładki termicznej jest rozwiązaniem niedopuszczalnym. 

Zerwanie dachowych płyt warstwowych poza zwiększonym obciążeniem od wiatru spowodowane zostało również przez szereg nieprawidłowości przy montażu płyt oraz brakiem w projekcie wykonawczym informacji o zastosowanych łącznikach. 

Ponadto według informacji uzyskanych od doradcy technicznego producenta płyt średnica śrub łącznikowych powinna wynosić 6,5mm, zastosowanie śrub o średnicy 5,5mm dotyczy połączenia stal/stal a nie stal/drewno. Stwierdzono również, że część otworów po mocowaniu płyt wychodziła swym obrotem poza krawędź blachy, takie połączenie nie przenosi zakładanych sił w związku z tym można je traktować jako niebyłe połączenie. Przy poprawnym montażu płyt dachowych najprawdopodobniej płyty te nie zostałyby zerwane z dachu. 

Jakie są wnioski i zalecenia? Jak wskazał w ekspertyzie dr inż. Jerzy Zielonacki, bezpośrednią przyczyną powstałych zniszczeń była nawałnica, która wywołała obciążenia na przegrody budowlane o 67% większe w porównaniu z obciążeniami obliczeniowymi. Niemniej, pośrednimi przyczynami są błędy popełnione przy montażu okien i płyt dachowych oraz brak rozwiązań odnośnie montażu tych elementów w dokumentacji technicznej. Jak jednak zawarł dalej: - Uważam, ze mimo zastosowania profili okiennych nie przeznaczonych do stosowania w tego rodzaju obiektach przy poprawnym zgodnym z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowe okna wytrzymałyby napór nawałnicy. Ostatecznie jednak ekspertyza konstrukcję budynku ocenia jako dobrą, nie mającą jakichkolwiek uszkodzeń poza powyższymi, które wymagają naprawy (w tym także uszkodzonym wyposażeniem wnętrz). 

W trakcie czwartkowej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, na pytanie radnego Rafała Spachacza o dalszy tok sprawy, starosta Beata Tarczyńska przekazała: - Zarząd zapozna się z wnioskami Komisji Rewizyjnej na najbliższym posiedzeniu i wówczas udzielimy odpowiedzi w sprawie dalszych kroków. Sprawę prowadzi pan dyrektor Kanoniczak i pismo zostało też wysłane do członków komisji kontrolującej z tą informacją. Sprawa jest w toku i w najbliższym czasie zostaną wyciągnięte wnioski i nic absolutnie nie uszło uwadze. Do sprawy wrócimy i będzie to wyjaśnione. Starosta poprosiła o poczekanie do następnej sesji, do czasu której uda się podjąć pewne działania. Jak przekazał zapytany o to Krzysztof Kanoniczak, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju, hala była ubezpieczona: - Ubezpieczyciel dostał wszelką dokumentację, jakiej żądał, przeprowadził wizję lokalną i nie kwestionował uszkodzenia sali, uważając iż zrobiła to faktycznie nawałnica. Kwotę ubezpieczenia bezsporną przelano na konto powiatu. Jak dodał, kolejne wnioski o ubezpieczenie będą składane.

Jak przekazano w trakcie posiedzenia, naprawa hali postępuje i ostatnie prace mają zostać zakończone do 25 maja br. Miejsca okien, które zostały wypchnięte w trakcie nawałnicy, zostały zamurowane. 

20 komentarzy

 • Link do komentarza wrobelek elemelek piątek, 04 maja 2018 12:21 napisane przez wrobelek elemelek

  do ćwir ćwir i robol - osoby od przetargów w starostwie są tak szczegółowe - patrz wadium w przetargu na kolejkę - że na pewno równie szczegółowo sprawdziły i dobrały odpowiednie kryteria doboru jeśli chodzi o firmy które wykonują roboty budowlane, niemożliwe żeby prze to przetargowe sito przedostała się jakaś kiepska spółka

 • Link do komentarza ćwir, ćwir poniedziałek, 30 kwietnia 2018 17:03 napisane przez ćwir, ćwir

  Warto poczytać przedmiot działalnościhttp://www.krs-online.com.pl/msig-5031-215258.html wcześniej prowadzili usługową działalność gastronomiczną, transport, samochody. Jakie doświadczenie mają w branży budowlanej ? Zobaczymy.

 • Link do komentarza robol poniedziałek, 30 kwietnia 2018 16:55 napisane przez robol

  @ majster kolejna szefowa firmy buduje EsTeDe ? http://www.krs-online.com.pl/msig-5283-221891.html Co na placu budowy robi Makohoński ?

 • Link do komentarza Fryc niedziela, 29 kwietnia 2018 18:18 napisane przez Fryc

  http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Przetargi/5706988/sala+sportowa+przy+ul+sobieskiego+20+w+gniezni

  Cena wybranej oferty: 2700000,00 !!!! Zakład Budowlany .......

  "Prawidłowość pełnienia nadzoru autorskiego stwierdza inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając
  o tym projektanta Wykonawcy."
  "Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty."

  Czy starosto widziało materiały ????

  Ktoś pogrywa w kulki ... gwarancja 36 miesięcy !!! co do tego ma firma ubezpieczeniowa? Czy ktoś aby nie naciąga ubezpieczyciela? Kratki?

 • Link do komentarza Zyga niedziela, 29 kwietnia 2018 18:00 napisane przez Zyga

  Nadzór budowlany, dyrekcja inwestycji do zbadania przez prokuraturę. O ile Tarczyńska nie zgłosi tej sprawy pilna jej dymisja.

 • Link do komentarza Piotr Fischer sobota, 28 kwietnia 2018 23:34 napisane przez Piotr Fischer

  Do sympatyk PIS ale nie Tarczyńskiej - podzielam Twój pogląd w 100%. Pani Beata Tarczyńska nie po raz pierwszy pokazuje, ze nie dorosła do stanowiska starosty. Znacznie lepiej na jej tle prezentuje się "Gnieźnieński Witos" - czyli Wicestarosta Jerzy Berlik. Lista grzechów i zaniedbań Pani Tarczyńskiej jest dosyć długa, ale jedno trzeba Jej oddać na plus - determinacja i walka o budowę szpitala. czy to wystarczy na ewentualną drugą kadencję - szczerze wątpię..

 • Link do komentarza majster sobota, 28 kwietnia 2018 17:51 napisane przez majster

  poczekajcie aż padnie budowa w EsTeDe. Prawdą jest, że, jakaś spółka słup to buduje, z kapitałem 2.500. Utworzona jakby na ten przetarg? A kierownikiem jest jeden zadłużony gnieźnianin znajdujący się na liście dłużników? Słowem będzie jazda wkrótce następna, czy nie?

 • Link do komentarza sympatyk PiS ale nie Tarczyńskiej sobota, 28 kwietnia 2018 14:29 napisane przez sympatyk PiS ale nie Tarczyńskiej

  Co na to Kanoniczak, Tarczyńska ??? Wstyd płacic z publicznych pieniędzy za taki bubuel. Tarczyńska pani reprezentuje teraz PiS czy nadal PlatformęNIEobywatelską? Widzę jak obficie wynagradza pani sympatyków i członków PO w starostwie (koleżanki i kolegów z dawnej swojej partii PO). Pani skakanie z partii na partię jest żałosne. Reprezentowanie PiS poniżej wszelkiej dopuszczalnej krytyce.

  Słowa uznania dla radnych z PiS za rzetelną opinię.

 • Link do komentarza Do pilnego wyjaśnienia sobota, 28 kwietnia 2018 09:50 napisane przez Do pilnego wyjaśnienia

  Właściwe pytanie to: od kiedy ta opinia leży w Starostwie i dlaczego dotąd nikt jej wcześniej nie ujawnił.

 • Link do komentarza Podsumowując sobota, 28 kwietnia 2018 09:48 napisane przez Podsumowując

  Czy sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów?

 • Link do komentarza Matylka sobota, 28 kwietnia 2018 09:43 napisane przez Matylka

  Ile razy Pani Starosta Tarczyńska była na tej budowie, czy prowadziła i wiedziała na jakim etapie są postępy robót, jak to nadzorowała przed wypłatą za realizację ? Czy Pani Starosta podpisała umowę z wykonawcą i czy choć raz uczestniczyła jako Starosta w radzie budowy ? Jaką ponosi teraz odpowiedzialność ?

 • Link do komentarza Łubudubu sobota, 28 kwietnia 2018 09:07 napisane przez Łubudubu

  Zamiast naprawić właściwie to zamurowano okna ???????

 • Link do komentarza Prawi Gnieźnianie sobota, 28 kwietnia 2018 09:05 napisane przez Prawi Gnieźnianie

  Czy ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie wie o tej ekspertyzie ?

 • Link do komentarza Irka sprawiedliwa sobota, 28 kwietnia 2018 09:03 napisane przez Irka sprawiedliwa

  Pani Starosto, kto był inspektorem nadzoru ? Kogo Pani ustanowiła do tej roli ? Czy zgłosi Pani te nieprawidłowości do właściwych instytucji ?

 • Link do komentarza Karolina sobota, 28 kwietnia 2018 09:01 napisane przez Karolina

  Nie kwestjonowal, ponieważ dostał dole...

 • Link do komentarza EagleEye sobota, 28 kwietnia 2018 06:35 napisane przez EagleEye

  @Kierowca ten chodnik to akurat sławny teolog ktory to z zawodu jest dyrektorem budowal ten chodnik takze trafiłeś kula w płot

 • Link do komentarza max piątek, 27 kwietnia 2018 21:31 napisane przez max

  Jeden wspólny mianownik - za jedną (szpital) i drugą (hala sportowa) odpowiada... Starostwo. No pełna profeska

 • Link do komentarza Kierowca piątek, 27 kwietnia 2018 18:41 napisane przez Kierowca

  Kto odbiera te usterki ? Pani Starosto to Pani wypłaca wynagrodzenia tym ludziom. Podobnie wygląda chodnik na ul. Sobieskiego przy szkole i urzędzie pracy. Parę lat po budowie i już pozapadany. Na ul. Wrzesińskiej drzewka obalają się na ulicę. Słup oświetleniowy przy przejściu dla pieszych za rondem leci na ulicę. Kto to odbiera, niewidomy ?

 • Link do komentarza technik piątek, 27 kwietnia 2018 12:39 napisane przez technik

  Kto z imienia i nazwiska był inspektorem nadzoru tej budowy? Dlaczego w trakcie budowy nie kwestionował w/w błędów i niedoróbek?

 • Link do komentarza g piątek, 27 kwietnia 2018 11:46 napisane przez g

  błędy przy niebudowie szpitala, błędy przy budowie sali gimnastycznej - i kto za to zapłaci ? Ciekawe jakby tak sprawdzili wszystkie inne inwestycje samorządowe które jeszcze nie poległy w katastrofach , czy i ile podobnych niedoróbek by znaleźli. Ja się pytam za co ci wybrani biorą kasę , gdzie jest nadzór od tego wszystkiego ? Wychodzi na to że jedynie w przypadku gdy zadziała natura to się dowiadujemy jak są wydawane nasze publiczne pieniądze ?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane