Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 06 maja 2019 14:19

Wkrótce utrudnienia w ruchu na ul. Roosevelta

 
Wkrótce utrudnienia w ruchu na ul. Roosevelta źródło: Google Street View

Od przyszłego tygodnia ruszą prace przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na ostatnim odcinku ul. Roosevelta. Oznacza to utrudnienia na wjeździe do Gniezna od strony Jankowa Dolnego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. zakończyło postępowanie przetargowe i podpisało z wykonawcą robót umowę na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta w Gnieźnie”. Jest to czwarty i ostatni etap budowy, trwający już od kilku lat. Tym razem dotyczy to fragmentu skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Trzemeszeńską aż do granicy miasta.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Rozpoczęcie robót i zamknięcie ulicy na odcinku od ul. Trzemeszeńskiej do ul. Inowrocławskiej planowane jest na poniedziałek 13 maja 2019 roku. Od tego dnia kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie rozmieszczone w rejonie os. Arkuszewo. W późniejszym czasie, po ukończeniu pierwszej części, nastąpi zamknięcie odcinka od ul. Inowrocławskiej aż do granicy miasta.

W czasie budowy pierwszego etapu objazd ulicy Roosevelta odbywać się będzie ulicą Kasztelańską, Wierzbiczany i Inowrocławską, natomiast w czasie budowy drugiego etapu ulicą Inowrocławską i Wierzbiczany oraz przez drogi należące do Gminy Gniezno.

Oprócz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, remont obejmuje również całkowitą przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika i wymianę oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt zadania wynosi 6.584.006,41 zł. Wykonanie całości robót planowane jest do 30.09.2019 r. 

2 komentarzy