Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 sierpnia 2019 13:23

Ul. Roosevelta coraz bliżej końca

  UM (opr)
Ul. Roosevelta coraz bliżej końca źródło: UM

Najpóźniej wczesną jesienią otwarty zostanie odcinek ul. Roosevelta, na którym trwa budowa kanalizacji i sieci wodociągowej. Obecnie większość prac już jest wykonana.

Ku końcowi zmierza już realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta w Gnieźnie”, realizowana od połowy maja wspólnie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno.

Prowadzony obecnie etap IV prac obejmuje odcinek ulicy Roosevelta od ulicy Kruszwickiej do granicy miasta Gniezna, o długości 708 metrów. W zakres robót budowlanych, oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, wchodzi również całkowita przebudowa ulicy Roosevelta. Polega ona na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i budowie nowej jezdni z chodnikiem, nowego oświetlenia i renowacji istniejących rowów przydrożnych.

Nowa kanalizacja sanitarna pozwoli na podłączenie wszystkich okolicznych posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a nowa kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe po oczyszczeniu w zamontowanym wcześniej na ulicy Roosevelta separatorze do rowu odwadniającego. Wykonana (również nowa) magistrala wodociągowa pozwoli na likwidację starej sieci i przyłączeniu do nowej mieszkańców ulicy Roosevelta oraz w przyszłości mieszkańców Gminy Gniezno. Zamontowane nowe oświetlenie poprawi bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów poruszających się ulicą Roosevelta. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów będzie wygodnym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym ruch kołowy z Gniezna do miejscowości Jankowo Dolne i do drogi krajowej nr 15. Na chodniku o szerokości 2 metrów dopuszczony będzie ruch rowerowy. Chodnik ten będzie prowadził do granicy miasta, gdzie połączy się z istniejącą już trasą rowerową w kierunku Jankowa Dolnego. W przyszłości stanie się on częścią trasy rowerowej Wschód-Zachód przebiegającej przez Miasto Gniezno, od ulicy Orzeszkowej do ulicy Roosevelta.

Zakończenie robót na ulicy Roosevelta planowane jest do końca września 2019. Łączny koszt całego zadania wynosi 6.584.006,41 złotych.

Galeria

3 komentarzy