Wydrukuj tę stronę
piątek, 13 września 2019 10:01

Ul. Roosevelta już ukończona. Będzie otwarta od soboty

 
Ul. Roosevelta już ukończona. Będzie otwarta od soboty źródło: UM

Zakończyły się prace inwestycyjne przy przebudowie infrastruktury podziemnej i naziemnej na ostatnim odcinku ul. Roosevelta - do granicy miasta.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno, były czwartym etapem budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ostatnim odcinku ulicy o długości ponad 700 metrów. Koszt całkowity zadania wyniósł 6,6 mln złotych.

Roboty budowlane, oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej obejmowały również całkowitą przebudowę ulicy Roosevelta. Polegała ona na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i budowie nowej jezdni z chodnikiem, nowego oświetlenia oraz renowacji istniejących rowów przydrożnych z formowaniem zieleni.

Kanalizacja sanitarna pozwoli na podłączenie wszystkich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe po oczyszczeniu w zamontowanym wcześniej na ulicy Roosevelta separatorze do rowu odwadniającego. Nowa magistrala wodociągowa pozwoli na likwidację starych wodociągów i przełączenie do nowej sieci mieszkańców ulicy Roosevelta oraz w przyszłości mieszkańców Gminy Gniezno.

Wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m jest wygodnym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym ruch kołowy z Gniezna do miejscowości Jankowo Dolne i dalej aż do drogi krajowej nr 15. Na chodniku wykonanym z kostki betonowej o szerokości 2 m dopuszczony jest ruch rowerowy - dochodzi on teraz do ścieżki rowerowej, pobudowanej na terenie Gminy Gniezno, dochodzącej do Jankowa Dolnego. Na ul. Roosevelta zamontowane także nowe oświetlenie.

Odbiór końcowy drogi nastąpi do 30 września br., a sama ulica zostanie otwarta dla ruchu kołowego od soboty 14 września.

Galeria

12 komentarzy