Wydrukuj tę stronę
piątek, 25 października 2019 16:44

Podatki w Gnieźnie pójdą w górę. Podwyżka o średnio 20%

 
Podatki w Gnieźnie pójdą w górę. Podwyżka o średnio 20% archiwum redakcji

Siedem lat po ostatnich większych zmianach już od nowego roku w Gnieźnie w życie wejdą nowe stawki podatkowe. Podwyżka ma być większa o 20%. 

Radni na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska podzielili się w kwestii uznania nowej uchwały ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości - trzy głosy były pozytywne i trzy negatywne. Zmiany, które planuje się wprowadzić, mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

- Stawki te mieliśmy zachowane od 2012 roku, a w 2020 roku planujemy podnieść stawki podatku od nieruchomości o średnio 20%. Ubytek Miasta Gniezna, jeśli chodzi o dochody podatkowe na koniec 2018 roku wynosił 5 mln 985 tys. 737 złotych. Ten ubytek wynikał z tego, że Minister Finansów wylicza nam dochody podatkowe tak, jakbyśmy stosowali stawkę maksymalną i pobierali opłaty według stawki maksymalnej. To ma niestety wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej - przyznała skarbnik Ewa Gawrych. Jak dodała też, co roku ministerstwo określa także kwotę stawki maksymalnej, której rada nie może przekroczyć. 

Wpływ podatków do budżetu miejskiego to kwota 18 mln 800 tys. złotych od osób prawnych i 9 mln 100 tys. złotych od osób fizycznych. 


Zgodnie z proponowanymi zmianami, stawki podatków kształtować się mają następująco:

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 0,68 zł)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,44 zł od 1 ha powierzchni (obecnie jest to 3,70 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 0,33 zł)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,00 zł od 1 m² powierzchni (obecnie jest to 2,50 zł)

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 0,65 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 18,10 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 8,90 zł)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 3,80 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 6,60 zł)

Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Podczas posiedzenia komisji nowe stawki zestawiono z miastami porównywanymi wielkością i ilością mieszkańców, tj. Inowrocławiem i Ostrowem Wielkopolskim, wskazując iż kwoty te nawet po podwyżce będą w Gnieźnie niższe niż w tych miastach. W podobny sposób porównano je również ze Swarzędzem i Kostrzynem, jako miejscowościami położonymi najbliżej Gniezna. Nie wspomniano jednak o Wrześni, gdzie podatków od nieruchomości (domów i mieszkań) od 2015 roku... nie ma. Zdaniem urzędników zmiany w stawkach pozwolą na to, że w kolejnym roku do budżetu miejskiego wpłynie dodatkowe 4 mln złotych dochodu. 

Skarbnik dodała, że na terenie Gniezna istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych na podstawie trzech uchwał: de minimis (przy odpowiednim wzroście zatrudnienia w przedsiębiorstwie) i pomocy regionalnej (pod uwagę jest brana wartość poniesionych wydatków oraz wzrost zatrudnienia) - obecnie nie korzysta z nich nikt, a tym, którzy to robili, ulgi już wygasły. Jest jeszcze jedna opcja - dla właścicieli kamienic z tytułu modernizacji budynków (np. elewacji, okien, pokrycia dachowego), z której obecnie korzystają trzy podmioty z ulgą, a pięciu oczekuje na zwolnienie w przyszłym roku. Ewa Gawrych dodała iż obecnie na koniec września br. zaległości bieżące z tytułu podatków wynosiły 800 tys. złotych.

Ostateczną decyzję co do podwyżki podatków radni podejmą na posiedzeniu Rady Miasta w ostatnią środę października br.

35 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec