Jesteś tutaj:Gospodarka Lokalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
czwartek, 19 marca 2020 17:41

Lokalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  UM (opr)
Lokalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem archiwum redakcji

W związku z sytuacją, w jakiej obecnie znalazło się wiele firm, prawdopodobne jest, że niektórzy z gnieźnieńskich przedsiębiorców będą mogli mieć problemy z terminową zapłatą miejskich podatków. 

Możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, a także umorzenia ewentualnych odsetek narosłych od niezapłaconego podatku - to możliwości, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy na terenie Miasta Gniezna.

Jak informuje Magistrat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki podatek od nieruchomości został odroczony lub rozłożony w czasie, zakłada się możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Aby skorzystać z możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty należy wypełnić poniższe dokumenty:

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu.

Załączniki do wniosku:

  • Wszelkie dokumenty potwierdzające negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność gospodarczą (chodzi np. o załączenie porównania obrotu za tożsamy okres w poprzednim roku).
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).
  • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Gniezno: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Uwaga! Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub rozłożenia jej na raty jest bezpłatne.

W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem: 61 426 04 32 oraz adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, lub w formie tradycyjnej dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane