Wydrukuj tę stronę
wtorek, 24 marca 2020 11:47

Ankieta dla mieszkańców Gminy Gniezno

 

W związku z planowaną zmianą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, mieszkańcy mogą wziąć udział w ankiecie i odpowiedzieć na pytania, pozwalające spojrzeć na przyszłość swojej okolicy.

Studium jest podstawowym dokumentem, kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządza się go dla całego jej obszaru, a w jego treści określa się w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Dlatego teraz każdy może wziąć udział w ankiecie i wypowiedzieć się za jej pośrednictwem o aktualnych potrzebach, jakie mają w swoim otoczeniu na obszarze Gminy Gniezno. Dotyczy to sposobu zagospodarowania terenu, kierowania polityki transportowej, wskazywania na potrzeby infrastrukturalne itp. 

Bezpośredni link do ankiety: gniezno.geoankieta.pl