poniedziałek, 23 listopada 2015 08:52

Inwestycje w powiecie na 2016 rok

 
Inwestycje w powiecie na 2016 rok archiwum redakcji

Dwa istotne przedsięwzięcia realizować będzie Powiat Gnieźnieński na terenie miasta w 2016 roku. Nie zabraknie także inwestycji drogowych, choć środki na ten cel są bardzo skromne.

W przygotowanym projekcie budżetu powiatu, zawarta została lista zadań, które mają zostać wykonane w nadchodzącym roku. Łącznie na wydatki majątkowe Powiat Gnieźnieński zamierza przeznaczyć 14 mln 226 tys. złotych.

Wśród inwestycji drogowych, należy wymienić takie działania jak przebudowa drogi powiatowej Kiszkowo - Charbowo (II etap) w kwocie 2,5 mln złotych oraz przebudowa dróg Ławki - Gołąbki (100 tys. zł). Na sumę 700 tys. złotych Powiatowy Zarząd Dróg zaplanował przebudowę ul. Konikowo na odcinku pomiędzy ul. Lelewela a ul. Słowackiego. Istniejące w tym miejscu zwężenie ma zostać zlikwidowane, a jezdnia poszerzona, co umożliwi przejazd samochodom w obie strony. Łącznie na dział związany z budową dróg, przeznaczonych ma zostać 3 mln 411 tys. złotych, a więc kwota większa od wydatkowanej w 2015 roku, wynoszącej 3 mln 411 tys. zł. 150. tysięcy złotych ma zostać także przeznaczone na prace melioracyjne.

W dziale oświata i wychowanie, zapisana została kwota 2 mln 487 tysięcy złotych, które mają zostać przeznaczone na budowę sali sportowej. Zlokalizowana ma zostać na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Sobieskiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się namiot mieszczący salę gimnastyczną, postawiony w poprzednich latach (w pobliżu hotelu). Sala ma służyć kilku placówkom oświatowym, które obecnie nie posiadają w pełni wyposażonych pomieszczeń do zajęć z wychowania fizycznego - III Liceum Ogólnokształcącego, ZSP nr 4 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych.

W dziale ochrony zdrowia, zarezerwowano na liście kwotę 6 mln 996 tys. złotych na kontynuację budowy szpitala powiatowego przy ul. 3 Maja. Obecnie, jak wiadomo, podpisana została umowa z firmą projektową, która podejmie się weryfikacji i zmian w dokumentacji projektowej niedokończonego budynku "D" - ma na to 210 dni roboczych. Planowo, zgodnie ze słowami dyrekcji ZOZ, inwestycja mogłaby ruszyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2016 roku.

 

4 komentarzy

 • Link do komentarza miejscowy środa, 25 listopada 2015 09:35 napisane przez miejscowy

  Mieszkaniec Gniezna - nudny jesteś. Jeżeli interesujesz się życiem gospodarczo-społeczno-politycznym naszego miasta i powiatu, to z samych wiadomości przekazywanych w mediach powinieneś wiedzieć o wszystkim! Żadne opracowania i jakieś dodatkowe raporty niczego nie wniosą nowego do sprawy, a tylko zabiorą czas urzędnikom, który powinni przeznaczyć na poważniejsze bieżące zajęcia. A tak w ogóle to każde umieszczenie komunikatów w mediach kosztuje i to niemałe pieniądze, zatem należy je ograniczać do niezbędnego minimum oszczędzając środki na poważne zadania, których jak doskonale Pan wie nie brakuje.

 • Link do komentarza mieszkaniec Gniezna środa, 25 listopada 2015 07:48 napisane przez mieszkaniec Gniezna

  Dlaczego nowe władze powiatu wzorem kancelarii Prezydenta RP nie przedstawiają raportu otwarcia dotyczącego budowy nowego szpitala w Gnieźnie ? Dlaczego w sytuacji gdy poniesione zostaną dodatkowe koszty związane z projektem w sprawie weryfikacji i zmian projektowych wynikające z wcześniejszych zaniedbań wykazanych w raporcie NIK , obecna władza nie dochodzi odszkodowań od osób które zawiniły tym zaniedbaniom i w związku z tym wygenerowane zostały dodatkowe koszty dotyczące tej budowy ?

 • Link do komentarza tutejszy wtorek, 24 listopada 2015 12:45 napisane przez tutejszy

  ale w jaki sposób zamieszani w to byli pp. Tarczyńska, Berlik, Skweres czy Twardowska, którzy są teraz w Zarządzie, a wcześniej nie było ich w tym samorządzie oprócz Skweresa jako radnego ?

 • Link do komentarza Gnieźnianin wtorek, 24 listopada 2015 12:12 napisane przez Gnieźnianin

  Wszystko pięknie, ładnie tylko kto odpowie wreszcie za niegospodarność przy budowie szpitala za poprzednie lata ??
  Obecna władza nie rusza tego bo też była w to zamieszana.
  I znowu pod dywan :)

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane