Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 listopada 2015 08:52

Inwestycje w powiecie na 2016 rok

 
Inwestycje w powiecie na 2016 rok archiwum redakcji

Dwa istotne przedsięwzięcia realizować będzie Powiat Gnieźnieński na terenie miasta w 2016 roku. Nie zabraknie także inwestycji drogowych, choć środki na ten cel są bardzo skromne.

W przygotowanym projekcie budżetu powiatu, zawarta została lista zadań, które mają zostać wykonane w nadchodzącym roku. Łącznie na wydatki majątkowe Powiat Gnieźnieński zamierza przeznaczyć 14 mln 226 tys. złotych.

Wśród inwestycji drogowych, należy wymienić takie działania jak przebudowa drogi powiatowej Kiszkowo - Charbowo (II etap) w kwocie 2,5 mln złotych oraz przebudowa dróg Ławki - Gołąbki (100 tys. zł). Na sumę 700 tys. złotych Powiatowy Zarząd Dróg zaplanował przebudowę ul. Konikowo na odcinku pomiędzy ul. Lelewela a ul. Słowackiego. Istniejące w tym miejscu zwężenie ma zostać zlikwidowane, a jezdnia poszerzona, co umożliwi przejazd samochodom w obie strony. Łącznie na dział związany z budową dróg, przeznaczonych ma zostać 3 mln 411 tys. złotych, a więc kwota większa od wydatkowanej w 2015 roku, wynoszącej 3 mln 411 tys. zł. 150. tysięcy złotych ma zostać także przeznaczone na prace melioracyjne.

W dziale oświata i wychowanie, zapisana została kwota 2 mln 487 tysięcy złotych, które mają zostać przeznaczone na budowę sali sportowej. Zlokalizowana ma zostać na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Sobieskiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się namiot mieszczący salę gimnastyczną, postawiony w poprzednich latach (w pobliżu hotelu). Sala ma służyć kilku placówkom oświatowym, które obecnie nie posiadają w pełni wyposażonych pomieszczeń do zajęć z wychowania fizycznego - III Liceum Ogólnokształcącego, ZSP nr 4 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych.

W dziale ochrony zdrowia, zarezerwowano na liście kwotę 6 mln 996 tys. złotych na kontynuację budowy szpitala powiatowego przy ul. 3 Maja. Obecnie, jak wiadomo, podpisana została umowa z firmą projektową, która podejmie się weryfikacji i zmian w dokumentacji projektowej niedokończonego budynku "D" - ma na to 210 dni roboczych. Planowo, zgodnie ze słowami dyrekcji ZOZ, inwestycja mogłaby ruszyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2016 roku.

 

4 komentarzy