Wydrukuj tę stronę
piątek, 18 grudnia 2015 10:51

Nowe zasady segregacji śmieci

 
Nowe zasady segregacji śmieci fot. Rafał Wichniewicz

Przez trzy miesiące gnieźnianie będą przechodzić na nowy system zbierania odpadów. Zmiany w selekcji śmieci dotyczą całego Gniezna i wszystkich mieszkańców.

- Przede wszystkim zmiany obejmują odpady zbierane selektywnie, czyli tych które sprzyjają ochronie środowiska. Wdrażanie systemu ma trwać w założeniu do końca pierwszego kwartału 2016 roku - mówi wiceprezydent Jarosław Grobelny. Zmiany związane są z funkcjonującym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i jak przekazał Edmund Młodzikowski, Unia Europejska nakłada na Polskę zwiększenie przetwórstwa śmieci: - Do 2030 roku według programu, do składowania nie możemy przeznaczać żadnych odpadów - mówił prezes spółki Urbis.

 

Zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Gniezna. Nowe zasady wprowadzają podział śmieci na odpady opakowaniowe (tzw. suche) oraz odpady zmieszane (tzw. mokre):

Odpady suche - do takich pojemników wrzucamy: puste, odkręcone i zgniecione butelki typu PET oraz butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach i konserwach, drobny złom, opakowania  (kartoniki po mleku, sokach), plastikowe zakrętki, papier. Nie wrzuca się do nich butelek i opakowań szklanych, opakowań po olejach samochodowych, butelek z zawartością, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, styropianu, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, sprzętu AGD, baterii.
     
Odpady mokre - tu wrzucamy pozostałe zmieszane odpady komunalne np. resztki i obierki owoców i warzyw, popiół i trociny, zabrudzony papier i odpadki kuchenne, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne oraz pampersy. Nie wrzucamy: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

W zabudowie jednorodzinnej pojawią się dwa śmietniki - jeden z żółtą pokrywą na odpady suche oraz pozostanie pojemnik na odpady mokre. Dodatkowo pojawi się także worek na opakowania szklane. Do czasu wstawienia pojemników na odpady suche, mieszkańcy będą je gromadzić w żółtych workach. Nowe śmietniki, których trzeba zakupić aż 4 tysiące, pojawią się na terenie posesji do 31 marca 2016 roku.

W zabudowie wielolokalowej pozostaną wciąż pojemniki (tzw. dzwony) na opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, do papieru, a także dwa nowe rodzaje pojemników na śmieci - na odpady suche (oznaczony na żółto lub z żółtą pokrywą) oraz pojemnik na odpady mokre.

- Wydawałoby się, że jest to bardzo proste, ale jeśli zobaczymy jakie odpady są suche, a jakie mokre, to pewne zmiany jeśli chodzi o przyzwyczajenia naszych mieszkańców będą musiały nastąpić i liczymy na to, że te przyzwyczajenia jak najszybciej zmienią. Tak, aby cały proces odzysku odpadów był jak najbardziej efektywny - mówił Jarosław Grobelny.

Do wszystkich mieszkańców już od jakiegoś czasu kierowane są ulotki spółki Urbis z informacjami o nowych zasadach, a wkrótce dotrą one do wszystkich domów: - Praktycznie żaden obywatel Polski nie powinien zbierać odpadów w sposób nieselektywny. Podstawowym sposobem zbiórki jest selektywna i wynika to z dyspozycji unijnych. Do 2020 roku musimy zbierać 40% odpadów opakowaniowych i to wykazać. Sam zakład zagospodarowywania nie jest w stanie osiągnąć takiego efektu bez wsparcia mieszkańców - mówił Edmund Młodzikowski. Jak przekazano, na obecną chwilę stawki opłat za śmieci nie ulegają żadnej zmianie.

 

Galeria

35 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec