Wydrukuj tę stronę
wtorek, 01 marca 2016 17:44

Gnieźnieńskie zabytki z niewielkim dofinansowaniem

 
Gnieźnieńskie zabytki z niewielkim dofinansowaniem fot. Rafał Wichniewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wynik naboru wniosków na ochronę zabytków. Do Gniezna trafią pieniądze tylko na dwa z siedmiu projektów.

Beneficjentem ministerialnych środków w całym powiecie gnieźnieńskim będzie tylko Katedra. Po przeanalizowaniu wniosku oraz przeliczeniu punktów, do akceptacji przekazano dwa projekty związane z tą świątynią - montaż systemu antywłamaniowego (IV etap) o wartości 50 tysięcy złotych oraz dokończenie konserwacji ołtarza w Kaplicy Dzierzgowskiego i Kaplicy św. Stanisława - 100 tysięcy złotych. Łącznie więc, na oba wspomniane projekty, które przekroczyły próg 80 punktów, trafi 150 tysięcy złotych. W ubiegłym roku było to 700 tys. złotych (Katedra, klasztor OO. Franciszkanów i kościół. pw. św. Trójcy).

Wspomnianego limitu nie uzyskało pięć pozostałych wniosków, jakie złożono z terenu Gniezna. Zaledwie trzy punkty zabrakło kościołowi pw. św. Trójcy na kolejny etap remontu dachów nad prezbiterium, zakrystią i kaplicą św. Antoniego oraz remont więźb dachowych świątyni. Ponadto odrzucono także wniosek ws. konserwacji i naprawy muru oporowego przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela oraz na stabilizację wzniesienia poprzez remont i konserwację muru przy kościele pw. św. Michała Archanioła. Oba ostatnie projekty także i w ubiegłym roku zostały odrzucone przez ministerstwo.

Dodać należy, że początkowo próg punktowy wynosił 70, ale wobec tego że ponad 63% wniosków przekroczyło tę liczbę, zwiększono ten zakres do 80. Zdaniem ministerstwa pokazuje to, że starający się o dotację coraz lepiej wypełniają dokumentacje niezbędne do starania się o środki zewnętrzne. Tych zaś jest jednak ograniczona pula.

Ponadto z Gniezna wnioski złożono w sprawie dwóch prywatnych inicjatyw - o środki starano się na remont dworu drewnianego z Miłonic, stojącego od kilku lat przy ul. Zamiejskiej. Za pozyskane środki planowano wyremontować dach, ganek oraz odtworzyć kominy i ściany działowe. Drugi z wniosków dotyczył budynku poklasztornego przy ul. św. Jana, gdzie planuje się dokonać renowacji więźby dachowej, drewnianych stropów i wymiany dachówki. Również te dwa wnioski nie zyskały akceptacji ministerstwa, podobnie zresztą, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego planowano także pozyskanie pieniędzy m.in. na remont cokołu i elementów elewacji południowej kościoła w Trzemesznie czy remont dachu dworu w Łagiewnikach Kościelnych. Także i te wnioski nie przeszły pomyślnej weryfikacji.

Wszystkim starającym się o środki ministerialne przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji.

5 komentarzy