Wydrukuj tę stronę
piątek, 06 maja 2016 16:31

Pracując dla miasta, spłacą dług

 
Pracując dla miasta, spłacą dług fot. Rafał Wichniewicz

Ponad pół miliona złotych winni są mieszkańcy, którzy wynajmują lokale wchodzące w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna. Teraz pierwsi z nich mają szansę odpracować swój dług.

W 2015 roku zadłużenie lokali mieszkalnych wynosiło 570 tysięcy złotych, co stanowiło prawie 14% posiadanego zasobu przez Miasto Gniezno. Dłużnicy będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogą spłacać należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych w formie świadczenia zastępczego na rzecz Miasta lub jednostek podlegających urzędowi.

Sytuacja w Gnieźnie nie jest jednak pod tym względem taka zła, jak w niektórych innych miastach w kraju: - Średnia w Polsce wynosi około 20%, a są miasta, które mają jedną czwartą mieszkańców, którzy nie płacą należności za czynsz i media. My dajemy szansę w różny sposób, możemy podpisywać ugody co do zadłużenia, stwarzając możliwość spłaty w ratach. Inną formą bezgotówkową jest możliwość odrobienia zaległości czynszowych na rzecz miasta poprzez proste prace porządkowe, konserwatorskie, remontowe, usługowe itd. - mówi wiceprezydent Michał Powałowski. W obecnej chwili z takiej możliwości skorzystać postanowiło już 15 osób, które pracują m.in. myjąc okna w Miejskim Ośrodku Kultury, skuwając tynki w piwnicy miejskiego żłobka, odrabiając lekcje z dziećmi w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych czy sprzątając miejską zieleń: - Jest to program skierowany do osób, które mają zadłużenie na poziomie do 4 tysięcy złotych, które są na tyle realnymi do spłacenia, że dają możliwość odzyskania tych pieniędzy przez Miasto. Często one powstają z różnych przyczyn życiowych, dlatego taka szansa poświęcenia czasu wolnego na tę pracę jest dla nich istotna.

Osoby chcące skorzystać z programu odpracowania zadłużenia, mogą pobrać, wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim. Dostępny jest on na stronie internetowej urzędu oraz w Wydziale Usług Społecznych w Referacie ds. Polityki Mieszkaniowej. Godzina pracy dłużnika wyceniona jest na 10 zł brutto.

7 komentarzy