wtorek, 10 maja 2016 08:39

Nowa siedziba Przedszkola nr 12 od połowy sierpnia

 
Nowa siedziba Przedszkola nr 12 od połowy sierpnia archiwum redakcji

Już w połowie trzeciego kwartału 2016 roku, dzieci uczęszczające do placówki przedszkolnej przy ul. Kościuszki, otrzymają nową siedzibę. Zgodnie z planami powstanie ona w budynku przy ul. Pocztowej.

Do 10 sierpnia będzie miał czas wykonawca prac remontowych, jakie zostały zaplanowane w gmachu zajmowanym obecnie przez Gimnazjum nr 2. Budynek szkolny, który już od dłuższego czasu nie wykorzystuje wszystkich pomieszczeń na cele edukacyjne, będzie teraz także siedzibą dla Przedszkola nr 12. Pozostałe poziomy budynku wciąż pozostaną w gestii Gimnazjum nr 2.

Nowa placówka została zaplanowana na parterze dawnego budynku koszarowego, który powstał tu w przededniu I wojny światowej. Dlatego wszelkie prace prowadzone na zewnątrz znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków, choć większość najistotniejszych prac dotyczy wnętrz obiektu. Projekt przewiduje wyburzenia nowych otworów drzwiowych oraz ściennych, zamurowanie istniejących, wymianę nadmiernie ugiętego stropu w jednym z pomieszczeń pomiędzy parterem, a I piętrem, wykonanie otworu w stropie oraz dobudowanie dwóch zadaszeń z przeszkleniami nad wejściami do budynku gimnazjum po obu stronach - od ul. Pocztowej oraz od Parku Miejskiego. W przypadku tego drugiego, będzie ono dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego ulegnie dodatkowej przebudowie. Dodatkowo ściany zewnętrzne przedszkola mają zostać ocieplone od wewnątrz, a przebudowie ulegnie także instalacja sanitarna oraz elektryczna.

W środku pojawi się łącznie siedem sal przedszkolnych, które w większości będą miały własne łazienki, także dostosowane do osób niepełnosprawnych. W jednej z dotychczasowych sal od strony północnej przewidziano także powstanie szatni, a w sali najbliżej wejścia od strony ul. Pocztowej także jadalnię. Cały ciąg komunikacyjny długiego korytarza łączącego wszystkie pomieszczenia, pozostanie bez zmian.

Dodatkowo przed częścią budynku ma zostać ułożona nowa nawierzchnia w miejsce obecnie istniejącej starej nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej, a zlikwidowany zostanie tu zostanie także chodnik. Zamiast tego na całej długości pojawi się jednolita droga z kostki betonowej grafitowej. Przewidywać należy, że największe prace budowlane rozpoczną się po zakończeniu trwającego jeszcze roku szkolnego w Gimnazjum nr 2.

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane